ICF Sverige anmäler SVT debatt till granskningsnämnden

Branschförbundet ICF Sverige har anmält SVT:s Debatt från torsdagen den 8 oktober till granskningsnämnden. Läs hela nyheten här.

Om Lena Gustafsson

Jag har under hela mitt yrkesliv haft utvecklingsarbete som röd tråd. I olika situationer och på olika sätt arbetar jag med människors och organisationers utveckling.