Hur skiljer coaching sig från terapeutiska samtalsformer?

Att beskriva coaching eller för den del andra samtalsformer i en fyrfältare är så klart alltid en förenkling av verkligheten. Det är ändå så att det fortfarande finns ett stort behov av att svara på frågan om vad coaching är i relation till andra samtalsformer?

Jag använder ofta den här fyrfältaren som ritas med två axlar: Den horisontella axeln representerar varsin ytterlighet, i den ena änden har vi historia. Med historia menar vi våra minnen vår barndom och våra erfarenheter och lärdomar, kort sagt allt som ligger bakom dig idag. I den andra ligger vår framtid som vi inte vet så mycket om men som det finns möjlighet att påverka.

I den vertikala axelns ytterändar finns högst upp det vi kallar utmaningar. Utmaningar kan handla om beteenden hos mig själv som jag vill ändra det kan vara utmaningar i relationer eller på arbetsplatsen eller med ledarskap etc. I den andra änden har vi lagt trauman. Trauman handlar om erfarenheter som på något sätt blivit ett problem för mig och där det krävs att faktiskt arbeta med upplevelsen för att kunna gå vidare.

Coachen hjälper sin klient med de frågor som landar i det högra översta fältet. Det kan vara frågor om hur du ska bli en bättre föreläsare, bli en bättre ledare eller få mer balans i livet mellan familj, fritid och arbete till exempel. Coachen rör sig med en tydlig framåtriktning i samtalet och kan kanske bäst beskrivas som en personlig tränare för det mentala.

I det vänstra nedre fältet har vi de samtalsformer som har utbildning för att hjälpa och behandla de problem vi fått med oss under vägen. Lyssnar vi till radiopsykologen så kan du höra frågor som:  Vad kommer det sig av? Hur har den här relationen fungerat tidigare? Vad har det gjort med dig? Vilket skiljer sig mot coachens frågor som låter: Vad önskar du åstadkomma? Hur kan du ta dig dit? Vad vill du? Vad är viktigt för dig?

Sök upp en coach när du vill arbeta med din egen utveckling, när du känner behov av att träna för framtiden för att övervinna en utmaning eller nå ett specifikt mål.

Du hittar någon av våra anslutna coacher vi vår sökfunktion “Sök coach” på icfsverige.se

Om Lena Gustafsson

Lena Gustafsson är en erfaren coach som arbetar på alla nivåer i företag, därtill tar hon styrelseuppdrag, föreläser och arbetar med verksamhetsutveckling. Hon har egen chefserfarenhet och god vana vid ledarskap. Lena är ICF Professionell Certifierad Coach PCC har en fil.mag i Psykologi samt är diplomerad i styrelsearbete. Som skribent har hon förutom det hon skriver här gett ut e-boken Låt oss prata kompetensförsörjning på Bookboon förlag, medverkar regelbundet i GROW magazine samt mer tillfälligt i andra coachmagasin och publikationer.