Hur hanteras de etiska reglerna mellan coacher?

ICF Cyber Chapter Sverige är ett webbaserat forum och en lättillgänglig mötesplats för alla medlemmar i hela Sverige. En kanal för dialog, utveckling och utbildning.

Etiska rådet håller webbinar två gånger om året och idag var ämnet ”hur hanteras de etiska reglerna mellan coacher?”.

Som utbildade och certifierade coacher genom ICFs kärnkompetenser är vi vana att prata om etik och förhållningssätt gentemot kund för att skapa tydlighet och tillit i coachingprocessen.

ICFs etiska riktlinjer är utformade i linje med ICFs kärnvärden och ska tillämpas i alla relationer med coachklienter, coachkollegor, coachstudenter, mentorcoaching och handledning av coacher.

I veckans möte diskuterade vi etiska riktlinjer och samverkan coachkollegor emellan. Hur bemöter vi varandra som kollegor när problem uppstår?

Utifrån vardagliga och konkreta frågeställningar som vi kan stöta på i olika uppdrag och samarbeten, reflekterade vi runt olika frågeställningar och dilemman. Vi reflekterade runt frågan vad som händer med förtroendet för coachyrket på lång sikt, om vi inte arbetar etiskt när våra personliga värderingar kolliderar och problem uppstår.

Genom att sätta ord på och synliggöra dilemman skapar vi medvetenhet för förtroendefulla, professionella och kollegiala relationer.

Etiska rådets nästa möte är den 12 juni för ICFs medlemmar

Om Lena Gustafsson

Lena Gustafsson är en erfaren coach som arbetar på alla nivåer i företag, därtill tar hon styrelseuppdrag, föreläser och arbetar med verksamhetsutveckling. Hon har egen chefserfarenhet och god vana vid ledarskap. Lena är ICF Professionell Certifierad Coach PCC har en fil.mag i Psykologi samt är diplomerad i styrelsearbete. Som skribent har hon förutom det hon skriver här gett ut e-boken Låt oss prata kompetensförsörjning på Bookboon förlag, medverkar regelbundet i GROW magazine samt mer tillfälligt i andra coachmagasin och publikationer.