• Reflektera över ert syfte och mål. Sammanfatta vad ni förväntar er att uppnå genom att samverka med en coach. Med en tydlig uppfattning om önskade resultat kan ni välja en coach som har rätt erfarenhet för att hjälpa er att utveckla en strategi för att uppnå målen I organisationen.
  • Intervjua flera coacher, minst tre. Fråga varje coach om hans eller hennes erfarenhet och kvalifikationer och begär minst två referenser. Coaching är en viktig relation, så leta efter en personlig koppling mellan er och den coach ni väljer.
  • Bekräfta trovärdighet. Verifiera varje coachs utbildning, professionella medlemskap och referenser.

Ställ följande frågor när du intervjuar en blivande coach

  • Vilken är din coaching-erfarenhet (antal coachade individer, års erfarenhet, typer av coachingssituationer etc.)?
  • Vilken coachutbildning har du (ett ICF-ackrediterat träningsprogram, annan tränarspecifik utbildning etc.)?
  • Vad är din coaching-specialitet eller områden där du oftast arbetar?
  • Vilka typer av organisationer arbetar du oftast med? Och på vilka nivåer (chefer, övre ledning, mellanledning/mellanchefer etc.)?
  • Vilka typer av bedömningar är du certifierad att leverera?
  • Vilka är några av dina coachingsframgångshistorier (specifika exempel på klienter som har lyckats som ett resultat av coaching)?
  • Förvissa dig om att din coach är ICF-certifierad.