International Coach Federation, ICF, är det globala branschorganet för professionella coacher. Här i Sverige är ICF det nationella coachbranschförbundet inom Företagarna, Sveriges största företagsorganisation.

Alla medlemmar i ICF har ackrediterad coachutbildning (alternativt är under utbildning), kompetensutvecklar sig kontinuerligt, följer våra etiska riktlinjer och de flesta väljer dessutom att kvalitetssäkra sin coaching via vårt stegrade certifieringssystem .

Vårt varumärke står för dig som kund för professionell och kvalitetssäkrad coaching. Vi har tydliga regler för användandet av varumärket och våra certifieringar har tidsbegränsad giltighet.

Idag har ICF Global omkring 30 000 medlemmar i 137 olika länder.
Drygt 300 av dessa medlemmar har, utöver sitt globala medlemskap, även valt nationellt medlemskap i International Coach Federation Charter Chapter Sweden, ICF Sverige.

Om ICF globalt

International Coach Federation (ICF) är den ledande globala organisationen som ägnar sig åt att främja coachingyrket genom att sätta höga standarder, tillhandahålla oberoende certifiering och ett världsomspännande nätverk av utbildade coachningspersonal.

Som världens största organisation för professionellt utbildade coacher ger ICF omedelbar trovärdighet för sina medlemmar. ICF har också åtagit sig att ansluta medlemmstränare med de verktyg och resurser de behöver för att lyckas i sin karriär.

ICF erbjuder det enda globalt erkända, oberoende referensprogrammet för tränare. ICF Credentials tilldelas professionella coacher som har uppfyllt stränga krav på utbildning och erfarenhet och har visat en grundlig förståelse för coachingkompetenser som sätter standarden i yrket. Att uppnå certifikat genom ICF innebär en tränares engagemang för integritet, förståelse och behärskning av coachingfärdigheter och engagemang för klienter.

ICF ackrediterar också program som levererar coachspecifik utbildning. ICF-ackrediterade utbildningsprogram måste genomföra en ytterst nogrann granskningsprocess och visa att deras läroplan är i linje med ICF: s kärnkompetenser och etiska riktlinjer.

Idag är ICF Global särskilt erkänt bland professionella coacher över hela världen för:

  • Utveckla coachingens kärnkompetenser
  • Upprätta professionella etiska riktlinjer och standarder
  • Skapa ett internationellt erkänt certifierings program
  • Fastställa riktlinjer genom ackreditering för coachspecifika utbildningsprogram
  • Tillhandahålla kontinuerlig utbildning genom evenemang i världsklass, gemenskap för tillämpning och lärande.

Vision

Coaching är en integrerad del av ett framgångsrikt samhälle och varje ICF-medlem representerar den högsta kvaliteten på professionell coaching.

Uppdrag

ICF finns för att leda den globala utvecklingen av coachingyrket.

Kärnvärderingar

Vi är engagerade i tillförlitlighet, öppenhet, acceptans och kongruens och anser att alla delar av ICF-gemenskapen är ömsesidigt ansvariga för att upprätthålla följande värden:

  1. Integritet: Vi upprätthåller de högsta standarderna både för coachingyrket och vår organisation.
  2. Excelles: Vi sätter och demonstrerar standarder för kompetens för professionell coachningskvalitet, kvalifikation och kompetens.
  3. Samarbete: Vi värdesätter den sociala anslutningen och samhällsbyggnaden som sker genom samarbetspartnerskap och samskapande resultat.
  4. Respekt: Vi är inkluderande och värdesätter mångfalden och rikedomen hos våra globala intressenter. Vi sätter människor först, utan att kompromissa med standarder, policies och kvalitet.

ICF Definition av Coaching

ICF definierar coachning som partnerskap med klienter i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar dem att maximera deras personliga och professionella potential.

Etik

ICF är ledande i utvecklingen och definitionen och filosofin för coaching.

ICF har etablerade Etiska Riktlinjer för sina medlemmar.

Genom de Etiska riktlinjer, en granskningsprocess för etiskt uppförande och programklageprocess samt en oberoende granskningsnämnd (ICB) sätter ICF professionella coachningsstandarder samtidigt som konsumenterna har en plats att lämna in etiska klagomål rörande ICF-medlemmar, ICF-certifikatinnehavare eller ICF-ackrediterade utbildningsprogram.

Läs mer om Etiska riktlinjer