Före Event

 1. Planera eventet med god framförhållning och kontrollera att eventet inte ”krockar” med annat ICF event.
 2. Upprätta ev. budget
 3. Utse Moderator
 4. Ansök om ev. CCE poäng
 5. Skapa zoomlänk (om online Skapa Event i Magnet
 6. Marknadsför Eventet
  • Facebook (ev inkl annons)
  • LinkedIn (ev Inkl annons)
  • Kalendern på hemsidan
  • Medlemsbrev
  • Nyhetsbrev
  • Fixa med praktiska förberedelser om IRL

Under Event

 1. Checka in deltagarna i Magnet m.h.a av Magnetappen om IRL eller manuellt om online.
 2. Häls välkomna och informera om eventuella inspelning/fotografering mm och annat viktigt som deltagarna behöver känna till, Chatt, Q&A etc.
 3. Starta inspelningen
 4. Introducera den som föreläser/utbildar
 5. Håll koll på tider etc.
 6. Skicka utvärdering till deltagarna
 7. Tacka föreläsare och deltagare och avsluta eventet

Efter Event

 1. Skapa maillista över incheckade deltagare i Paloma
 2. Skapa CCEU mail i Paloma och skicka ut till deltagarna  (Givet att eventet gav poäng)
 3. Ladda upp eventuella inspelningar tilll ICF Sveriges youtube konto
 4. Lägg in länk till inspelning på hemsidan under ”Inspelade webinars och möten” (inloggat läge)  
 5. Sammanställ utvärderingen och summera för lärande. Utveckla och förbättra J
 6. Rapportera nyckeltal till eventansvarig i styrelsen för total sammanställning

Utbildningsfilm 1

Utbildningsfilm 2