Före Event

 1. Planera event med god framförhållning och kontrollera att eventet inte ”krockar” med annat planerat ICF event.
 2. Upprätta ev. budget
 3. Utse Moderator
 4. Ansök om ev. CCE poäng
 5. Skapa zoomlänk om online
 6. Skapa eventsida i Magnet med säljande texter och bilder mm
 7. Marknadsför Eventet genom att dela länken från Magnet på
  • Facebook (ev inkl annons)
  • LinkedIn (ev inkl annons)
  • Kalendern på hemsidan
  • Medlemsbrev
  • Nyhetsbrev
  • Fixa med praktiska förberedelser om eventet sker IRL

Under Event

 1. Checka in deltagarna i Magnet m.h.a av Magnetappen om IRL eller manuellt om online.
 2. Hälsa välkomna och informera om eventuella inspelning/fotografering mm och annat viktigt som deltagarna behöver känna till, Chatt, Q&A etc.
 3. Starta inspelningen (om online och ok att spela in)
 4. Introducera den som föreläser/utbildar
 5. Håll koll på tider etc.
 6. Skicka utvärdering till deltagarna
 7. Tacka föreläsare och deltagare och avsluta eventet (Stoppa ev inspelning)

Efter Event

 1. Skapa maillista över incheckade deltagare i Paloma.
 2. Skapa CCEU mail i Paloma och skicka ut till deltagarna  (Givet att eventet gav poäng).
 3. Ladda upp eventuella inspelningar tilll ICF Sveriges youtube konto.
 4. Lägg in länk till inspelning på hemsidan under ”Inspelade webinars och möten” (inloggat läge)  
 5. Sammanställ utvärderingen och summera för lärande. Utveckla och förbättra.
 6. Rapportera nyckeltal till eventansvarig i styrelsen för total sammanställning.

Utbildningsfilm 1

Utbildningsfilm 2