Datum/Tid
Datum - 27 January, 2020
17:00 - 20:00

Plats

Medborgarskolan


Emotionell intelligens (EQ) är ett mått på en persons förmåga när det gäller att kunna handskas med egna och andras känslor, ha relationer, motivera och leda sig själv samt att ta beslut och hantera stress. Att lägga till EQ i Coaching processen lägger tonvikten på känslomässig självmedvetenhet. EQ-coaching tar sin utgångspunkt i mätning av individens emotionella och sociala förmågor. Dessa uppskattas med hjälp av självskattnings-formuläret,

EQ-i 2.0, som mäter emotionell intelligens; de emotionella förmågor som i ett internationellt forskningsprojekt konstaterats samstämmer med framgång i arbetet.På så sätt kan man koncentrera dialogen på de mest produktiva aspekterna.Utifrån resultaten och feedback på resultaten syns mycket tydligt vad klienten bör fokusera på för att få bästa utväxling. Det kan gälla både styrkor och utvecklingsområden. EQ innehåller mätbara, lärbara, färdigheter i att vara smartare med känslor och att relatera på ett bra sätt med sig själv och andra. Målbilden är att utveckla sin emotionella och sociala kompetens och därmed få en bättre balans i livet.

Mårten Hedin är Certifierad användare av EQ-i 2.0 / EQ360, Diplomerad ICF coach,

Certifierad NLP Business Practitioner & APMG Organizational Change Management Practitioner. Mårten är civilingenjör inom datateknik och har haft olika ledar- och chefsroller inom internationella telekom- och IT-konsultbolag under drygt 20 år. Mårten har stor erfarenhet av mentorskap & coaching, internationellt samarbete, förändringsarbete, organisationsutveckling, staffing & sourcing och ledningsgruppsarbete.

Mårten är författare till boken ”Exformativt ledarskap – 49 nyanserade framgångsrecept” som bygger vidare på ett noga utvalt axplock från hans blogg Hedin Exformation.

http://hedinexformation.blogspot.com/

Ett exemplar av boken lottas ut under kvällen.

Boken finns också att köpa till rabatterat pris.

Mötet ger 2,5 CCE-poäng

1,5 poäng är Core Competencies

1,0 poäng är Ressource Development.”

Program

17.00 Fika och mingel. Vi bjuder på kaffe/te , kaka/frukt

17.30 Workshop med Mårten Hedin

19.00 Summering av kvällen

20.00 Klara för kvällen

Har du anmält dig och får förhinder ber vi dig meddela

oss senast söndag den 26 januari innan kl. 13.00.

Anmälan

Bokningen är stängd för detta evenemang.