Cyber Chapter – Etiska rådet: Hur ska jag som coach etiskt förhålla mig till sekretess?

Datum/Tid
Datum - 6/12 2018
18:30 - 20:00


Äntligen är det dags för ett nytt webinar i Cyber Chapter. Denna gång är det Etiska rådet som bjuder in till diskussion kring hur jag som coach etiskt ska förhålla mig till sekretess.

Etiska rådet har en önskan: “Bidra med egna konkreta exempel på situationer taget ur vardagen, så att vi kan föra en bra och lärande diskussion på webinariet.”

Anmälan sker i inloggat läge här på hemsidan.

Får du förhinder: Kontakta Ronnie Carlsson på ronnie@yourright.se

Anmälan

Bokningen är stängd för detta evenemang.