Coaching – kompetensutveckling för det moderna arbetslivets krav

Det senaste året har var fjärde svensk upplevt arbetsrelaterade besvär.  Med coaching som kompetensutveckling kan tydlighet i organisationen skapas och anställda får rakare riktlinjer att förhålla sig till. Läs hela artikeln här.

Om Lena Gustafsson

Jag har under hela mitt yrkesliv haft utvecklingsarbete som röd tråd. I olika situationer och på olika sätt arbetar jag med människors och organisationers utveckling.