Mentorcoaching utvecklar dig som coach. Du blir coachad på din coaching dvs. på dina färdigheter som coach.

För varje nivå av certifiering du vill uppnå; ACC, PCC och MCC, ska mentorcoachningen omfatta minst tio timmar fördelade över en period på minst tre månader. Max sju av de tio timmarna får vara gruppcoaching (max tio deltagare). Tre timmar måste alltså vara individuella.

Du behöver ha fullgjort minst 10 timmar mentorcoaching innan du skickar in din certiferingsansökan till ICF.  Vid certifiering ska den vara efter påbörjad utbildning och gäller det omcertifiering ska den vara under senaste tre-årsperioden, dvs under gällande certifieringsperiod.

Du behöver också skriftligt godkännande från din mentor att du får dela dennes namn och kontaktuppgifter med ICF vid certifieringsansökan.

Vem kan vara mentorcoach?
När du väljer mentorcoach är det av största vikt att du väljer en coach med stor erfarenhet av coachning. Av en mentorcoach krävs att denne är certifierad på ACC, PCC, eller MCC nivå och på minst motsvarande nivå som du vill certifiera dig. För att vara mentorcoach med en ACC-certifiering krävs att mentorn har minst en förnyelse av sin ACC.