Inom ICF globalt finns ett system för att granska innehåll i coachutbildningar som erbjuds av olika aktörer. ICF har rollen som kvalitetsgranskare och håller således inte själv några coachutbildningar. Det här ger en oberoendeställning där utbildningsföretag granskas utifrån innehåll och koppling till de kärnkompetenser ICF identifierat.

Utbildare som vill få sin kurs godkänd skickar in sitt material för granskning och du som kund ska genom att anlita en av dessa utbildare kunna veta att du får en kvalitetsgranskad och coachspecifik utbildning.

AV ICF ACKREDITERADE UTBILDNINGSFÖRETAG I SVERIGE

Ackredited Coach Training Program står för hela träningsprogram där du från början till slut lär dig coachning på en viss certifieringsnivå i ett komplett utbildningspaket.

Approved Coach Specific Training Hours står för träningsprogram om minst 30 timmar som kan, men inte måste omfatta hela paketet från start till mål utan kan ha ett mer nischat innehåll.

Continuing Coach Education står för kortare utbildningar där units tilldelas per studietimme.

Om du bedriver utbildningsverksam i Sverige, är ackriditerad av ICF och vill vara med i denna förteckning, hör av dig till vår utbildningssamordnare via kontaktformuläret (Utbildning)

Via ICFs utbildarregister Training Program Search Service kan du söka fram utbildningar som passar dig selekterat utifrån olika kriterier, som till exempel på plats i Sverige.

Coachutbildningsföretag som vill få sin utbildning godkänd av ICF kan ansöka om det.