Här hittar du  svar på vanliga frågor. Ytterligare frågor och svar finns på den globala hemsidan ICF Global.


Du som är medlem och som ev. fortfarande har frågor gällande certifieringar (efter att ha läst informationen båda på Globals sida och här under), kan i inloggat läge få mer  hjälp och personlig rådgivning  via  https://icfsverige.se/resursbank/certifiera-dig/


FRÅGA:  Vilka företag rekommenderar ni som kan ge mig den bästa coachutbildningen och samtidigt certifiera mig enligt ICF.
SVAR: Vi rekommenderar att du följer en utbildning som blivit ackrediterad av ICF.

FRÅGA: Hur går jag tillväga för att bli ICF-certifierad?
SVAR:
 Läs om certifieringsnivåernas krav på svenska och gå därefter vidare till den globala webbplatsen.

FRÅGA: Hur lång tid tar det att bli certifierad?
SVAR:
 Det är ICF Global som sköter certifieringen. Det kan ta mellan 4-14 veckor.

FRÅGA:
Kan man ställa sig i kö för certifiering redan innan utbildning och coachtimmar är klara?
SVAR: Nej, allt måste vara klart innan man skickar in sin ansökan.


FRÅGA: Jag har gått en utbildning i coachning som inte är godkänd av ICF. Hur vet jag om den kan räknas som ”Coach Specific Training” i min certifieringsansökan?
SVAR: Det bedöms från fall till fall i samband med din certifieringsansökan. Skicka med dokumentation på hur dina kursmoment följer ICF:s Kärnkompetenser.

FRÅGA
: Jag har en genomgått en coachutbildning som är en så kallad ”Portfolio” utbildning till ICF. Hur gör jag för att få min ICF certifiering?
SVAR:
Se bara till att du väljer ”Portfolio Application” i samband med din ansökan.

FRÅGA: Vem får kalla sig coach?
SVAR
: ”Coach” är ingen skyddad titel i Sverige, så vem som helst kan skriva coach på sitt visitkort. ICF verkar för att hålla en hög standard på utbildade coacher genom att erbjuda certifieringsprogram på tre olika nivåer.
Klicka här för att hitta en ICF-certifierad coach.

FRÅGA: Vad gäller för oss som läst på akademisk nivå till hälsocoach om vi önskar ICF-certifiera oss?
SVAR:
Vår rekommendation är att bifoga ett dokument i ansökan, som beskriver hur de olika kursmomenten är kopplade till ICF:s Kärnkompetenser (Core Competencies).

FRÅGA: Jag har skickat in allt material för PCC-certifiering och väntar nu på godkännande. På grund av lång kötid hinner min ACC gå ut. Måste jag förnya min ACC ändå?
SVAR:
 Kontakta ICF Global och be att få din ACC förlängd tills du fått en uppkörningstid för din PCC.

FRÅGA: Det är dags för mig att förnya min ICF-certifiering och att gå från ACC till PCC. En del av mina coachtimmar är jobbcoaching och coaching vid omställning. Hur räknas jobbcoaching vid certifiering? En del av det är ju rådgivning och jag har någonstans hört att man räknar hälften av tiden.
SVAR: Man är alltid hänvisad till sitt eget samvete och de etiska reglerna för att avgöra vad som är coaching och inte. Ett schablonmässigt sätt är att räkna hälften av tiden, men det är inte officiellt.

FRÅGA: Jag behöver förnya min nuvarande ACC-certifiering. Det krävs minst 40 tim CCE utbildning varav minst 24 av dessa ska vara i ICF kärnkompetenser. Utöver dessa 40 tim krävs även 10 mentorstimmar. Är 1 CCE-poäng detsamma som 1 timme CCE utbildning?
SVAR:
Ja, 1 CCE-poäng = 1 timme = 1 unit. Programmet heter CCE (Continuing Coach Education) och timmarna kallas följaktligen CCEU (CCE Units) på engelska. Tyvärr uppstår förvirringen när utbildarna översätter begreppen på lite olika sätt till svenska.

FRÅGA: Jag har hört att själva certifieringen kostar extra och jag är osäker på om vissa företag “bakar” in det i det totala priset. Hur kan jag få tydlighet i detta?
SVAR:
 Ta gärna kontakt med utbildarna och ställ frågor. Exempel på frågor som du kan ställa till coachutbildarna är:
1. Hur många lärarledda utbildningstimmar ingår?
2. Hur mycket mentorcoachning/handledning ingår?
3. Ingår kostnaden för certifiering?
4. Vad behövs utöver utbildningen för att bli certifierad? Vad kostar det?
5. Är lärarna goda förebilder och erfarna coacher?
6. Är lärarna själva certifierade? På vilken nivå?

FRÅGA: Jag hittar inte mina inloggningsuppgifter.
SVAR:
Du har fått ett mail från info@icfsverige.se med dina inloggningsuppgifter. Om du inte hittar dem, skicka ett mail till webmaster@icfsverige.se så hjälper vi dig.

FRÅGA: Jag har precis fått min ACC-certifiering är godkänd. När ändras statusen på ‘Ej certifierad ännu’ på hemsidan till ACC? Kan jag göra det själv?
SVAR: Ja, du uppdaterar din profil själv. Under inloggningsrutorna finns en länk “ändra dina uppgifter”. Klicka där och välj rätt certifieringsnivå i listboxen. Kontakta webmaster@icfsverige.se om du behöver hjälp.

FRÅGA: För att söka förnyelse på ACC-nivå behöver jag ju 40 timmars fortbildning och 10 timmars mentorcoaching.
Vilken sorts utbildning kan jag tillgodoräkna mig? Fortbildning i Lösningsfokuserat arbetssätt till exempel.
SVAR:
 Av de 40 utbildningstimmarna kan upp till 16 timmar ligga utanför ICF:s 11 coachfärdigheter, till exempel i Lösningsfokuserat arbetssätt.

FRÅGA: Tar det lång tid att få ACC:n förnyad när jag söker?
SVAR
: Nej, det brukar bara ta några veckor eftersom det inte är någon ny examination som krävs för förnyelsen.

FRÅGA: Jag har mentorcoachat en klient som nu skulle vilja ha ett intyg om detta. Kräver ICF intyg på mentorcoachning eller räcker det att klienten anger mig i sin logg?
SVAR:
ICF kräver inget intyg för mentorcoachningen. Den som söker en certifiering anger bara vem/vilka de haft som mentorcoacher och under hur många tmmar. Om du ändå vill tillmötesgå klienten, formulera intyget efter vad det ska användas till.

FRÅGA: Vi håller en utbildning för bland annat coacher. Vad krävs för att vi ska få den kursen godkänd av ICF?
SVAR:
Ni behöver då göra en CCE-ansökan för er kurs. Ansökningshandlingarna hittar ni här på ICF Global. Vi rekommenderar att ni ansöker som “One-time event” om ni planerar att hålla upp till tre kurser per år. Om ni planerar att hålla fler än tre bör ni istället ansöka som “recurring event”. Räkna med cirka ett halvår i väntetid.