Tre certifieringsnivåer

Tre olika ansökningsvägar att välja mellan, på resp. nivå

De tre certifierigsnivåerna  representerar en ökande erfarenhets- och utbildningsgrad hos coachen och benämns i stigande ordning:

På  Globals hemsida finns detaljerad information om de olika ansökningsalternativen och länk till själva ansökan. Med hjälp av informationen som finns där, kan du se vilket ansökningsalternativ som passar bäst för just dig, din träning och din ansökan.

ICF – Certifieringsprocessen


Medlemskap i ICF rekommenderas för stöd och vägledning, vid ansökan och genomförande av certifieringen.


OBS! En certifiering gäller i 3 år och ställer krav på kontinuerlig kompetensutveckling för att förnyas.