Tre certifieringsnivåer

Tre olika ansökningsvägar att välja mellan, på resp. nivå

De tre certifierigsnivåerna  representerar en ökande erfarenhets- och utbildningsgrad hos coachen och benämns i stigande ordning:

De tre ansökningsvägarna är helt likvärdiga och benämns:
ACTP, ACSTH resp. PORTFOLIO

På  Globals hemsida finns detaljerad information om de olika ansökningsalternativen och länk till själva ansökan. Med hjälp av informationen som finns där, kan du se vilket ansökningsalternativ som passar bäst för just dig, din träning och din ansökan.
Du som är medlem i ICF Sverige hittar informationen översatt till svenska här på svenska hemsidan, när du klickar på Resusrbank/Certifiera dig(i inloggat läge)

ICF – Certifieringsprocessen


Medlemskap i ICF rekommenderas för stöd och vägledning, vid ansökan och genomförande av certifieringen.


OBS! En certifiering gäller i 3 år och ställer krav på kontinuerlig kompetensutveckling för att förnyas (ICF ACC kräver även mentorcoaching).

ICF ACC   ICF PCC   ICF MCC