11350458_10205456271180984_8307786043225149744_nICF erbjuder det enda kända globala certifieringssystemet som inte är knutet till en specifik utbildning. Utbildningar som ansöker om certifiering av ICF granskas istället av ett oberoende internationellt råd. Certifieringssystemet har som syfte att säkerställa kvalitén på coaching runt om i världen i enlighet med ICF:s etiska standarder och de 11 kärnkompetenserna. En certifiering gäller i tre år.

Diplomerad coach används inom ICF som beteckning för den som genomgått en coachutbildning om mer än 60 timmar och klarat de praktiska och teoretiska prov som utbildningen innehåller. Det är en beteckning på en utbildad men ännu ej certifierad coach.

Det finns ett antal företag i Sverige som utbildar coacher.

Det finns tre nivåer av certifiering som var och en ställer specifika krav på vad som måste uppnås för just denna certifieringsgrad;  ACC, PCC och MCC. Det finns olika vägar att gå för att nå respektive certifiering och här på sidan nämner vi bara kort vad som krävs av en coach certifierad av ICF. Mer om de olika vägvalsalternativen och samtliga krav hittar du på International Coach Federation, ICF Globals hemsida och, för medlemmar i ICF Sverige, på denna hemsida, översatt till svenska under Resursbank/Certifiera dig (i inloggat läge).

En coach certifierad av ICF,

  • Har fått yrkesutbildning från ett program som är särskilt utformat för att lära coachning i linje med ICF’s kärnkompetenser och etiska riktlinjer
  • Har uppvisat en god förståelse och användning av coachningens kärnkompetenser, som beskrivs av ICF, i en observerad coaching eller ett inspelat samtal och har avlagt ett skriftligt prov
  • Är skyldig att följa ICF’s etiska riktlinjer
  • Har dokumenterad coacherfarenhet: 100 timmar (ICF ACC), 500 timmar (ICF PCC) resp 2500 timmar (ICF MCC)
  • Måste förnya sin certifiering var tredje år,  där det bl.a. krävs nya utbildningstimmar för att få ny certifiering.

Du kan vara medlem i ICF utan att vara certifierad. Om du exempelvis är under utbildning eller ännu inte uppfyllt de krav som ställs för att uppnå certifiering/omcertifiering, eller av någon anledning valt bort just denna typ av kvalitetssäkring, visas det som “Ocertifierad” under Sök coach.

En coach kan också vara certifierad utan att vara medlem. Så vill du vara helt säker på att den coach du väljer har de kvalifikationer du önskar, kan det vara klokt att börja med att ta en titt under Sök coach eller i ICF Globals register över certifierade coacher, alternativt be att få se coachens aktuella certifieringsintyg.