Kategoriarkiv: Nyheter

Forskningsforum: Vilka 8 områden behöver en organisation som vill dra nytta av coachande ledarskap ta hänsyn till för att få ut störst effekt?

I en omfattande studie *) har följande faktorer visat sig vara avgörande.

Coachingrelationen är central, där påverkar följande omständigheter resultatet mest

 • Komplementära lärstilar/profiler
 • Delade/gemensamma värderingar
 • Uppvisande av adekvata coaching- respektive lärbeteenden och
 • Kompletterande personlighetsdrag – ger energi i relationen

Fyra områden bestämmer i övrigt graden av framgång eller behöver beaktas:

 • Organisatoriska förutsättningar: nuvarande förståelse, arbetssätt och kultur och huruvida organisationen är redo för att använda och utveckla ett coachande ledarskap. Stödjer strategi, HR, ledarskap, förändringsarbete och kulturen detta? Om inte kan viktiga förutsättningar helt enkelt saknas
 • Stödjande krafter: tillitsfulla relationer, ömsesidighet (villighet att bli coachad såväl som att coacha andra), tidstillgång, kunskap och erfarenhet, relevanta färdigheter och träning samt frivillighet
 • Motverkande krafter/hinder såväl organisatiorisk som i coachrelationen utgörs av konkurrenstänkande, brist på kompetens, brist på tid, för stora likheter, obligatorium samt brist på stöd och träning
 • Resultat som kan förväntas på individ, team och organisatorisk nivå är framför allt snabbare och bättre introduktionsfaser, bra ”people management”, förbättrad kommunikation, reducerad stress, förbättrat teamarbete och ökad effektivitet

Chefer, HR-personal, konsulter som stödjer organisationer kan använda dessa vetenskapligt baserade resultat för att bygga ett business case, utveckla verksamhetsstrategier inkl uppföljningssystem och stödja och implementera ett coachande ledarskap för såväl individer som organisationer.

Artikleförfattare: Eva Ohlsson

 

 

 

 

 

Läs den fullständiga artikeln här

Läs hela forskningsrapporten här

 

*) Managerial Coaching: A Review of the Empirical Literature and Development of a Model to Guide Future Practice
An exploration of managers and leaders using coaching skills. Rona S. Beattie et al. Advances in Developing HumanResources 2014, Vol. 16(2) 184–201

Avsnitt 2 av ICF coachpodden. Livecoaching med boktips!

Varmt välkommen till avsnitt 2 av ICF Sveriges podd som ger en röst åt professionell coaching och ICF. Idag går vi rakt på sak med livecoaching när Carin coachar Johanna. Vi bjuder också på ett kraftfullt och flexibelt coachverktyg. Ta chansen och häng på om du vill! Hämta papper och penna, det ger mer. Vi tipsar också om en grym bok som är något alldeles extra.

Feedback och ideér inför kommande avsnitt är varmt välkommet till oss, Carin och Johanna, på podd@icfsverige.se.

LYSSNA HÄR!

VERKTYG, vi bjuder på Skalfrågan

Vad är det första du kommer att tänka på när du tänker på verktyg? Ja- ha, du också…
Hos mig dyker det upp en hammare, skruvmejsel och tång. De ligger så där lite oordnat i en hög. Hur ser det ut för dig?

Det här är spännande – vi har alla våra mer eller mindre medvetna ”bilder” av vad vi menar när vi pratar om något. Alltså våra inre bilder, som i sig framkallar tankar, känslor mm. Det som vi till vardags benämner som att, ”vi tänker”.

För min egen del fascineras jag av att vi kan kommunicera så pass bra som vi ändå kan, eftersom vi alltid talar om olika saker. Vi tror att vi talar om samma – men det är omöjligt. Vi ser inte vad den andre tänker, känner och upplever. Vi kan bara gissa eller ana. Det är här kommunikationen kommer in. Dels den inre kommunikationen av tankar och känslor hos en person och den mellan människor.

Vilka verktyg passar att använda för att jobba med de här så kallade mjuka värdena? Det känns ändå lite hårt med hammare, spik, skruvar och tänger… Tänk om det finns övningar, mentala övningar som blir verktyg för mina tankar, känslor och som gör att jag kan komma åt min egen utveckling under kommande år. Finns det?

I nästa avsnitt av den nystartade ICF Coachpodden (nr 2) bjuder Johanna Nilsson och jag på Livecoaching och ger ett konkret exempel med den så kallade Skalfrågan. Så ladda dig själv med nyfikenhet, penna och block. Om vi under avsnitt nr 2 lyckas, så är målet att du ska få med dig ett VERKTYG som du kan bli nyfiken på och kanske rent av vill använda under 2019.

Skalfrågan kan användas på olika sätt. Här fungerar den som ett nöjdhetsindex. Den går från 0 till 10 på en rak linje, där 0 är noll och 10 är mycket. Lägg märke till att vi talar om ett verktyg, och det som skrivs fungerar som en termometer på nuläget, det är alltså inte en ”fast sanning”. Det är en hjälp att mäta något så komplext som en upplevd känsla. När du lyssnar på avsnitt nr 2, som släpps onsdag 9 jan-2019-01-09, hoppas vi det blir glasklart!

 

 

 

 

 

 

 

Artikel författad av Carin H Bladh, ICF Professional Certified Coach,
medlem av redaktionsrådet,

Premiär för ICF Coachpodden, ”NOLL-avsnitt” före Julafton!

bild:Vox Orange, Stockholm

”Hej och Välkommen till ICF Coachpodden, som ska ge röst åt professionell coaching!” Inledning på avsnitt 1, vecka 50, den 12 december. Vi, Johanna Nilsson och jag, har fått förtroendet att podda om vad professionell coaching är och inte är. Förkortningen ICF: International Coach Federation.


Vi är nya i gamet – alltså att podda –
Vi är erfarna inom coaching så håll tummarna för en lyckad combo! Våra certifieringsgrader lyder: ICF Professional Certified Coach, förkortas PCC. Det är en trygg grund med mycket erfarenhet av många coachsamtal och mycket utbildning.

Vad ska podden handla om? Du kan påverka!
Vi är jättenyfikna på vad du vill höra och du kan mejla oss direkt på podd@icfsverige.se Det är Johanna och jag som läser mejlen och svarar. Vi har fått in fullt med förslag. Det startade på Stora Coachdagen i Solna 5 nov 2018. Vi samlade in idéer från medlemmar i ICF. Vi vill gärna ha in dina förslag också, du som kanske vet noll om coaching. Vi vill spegla, vinkla och belysa professionell coaching så flerdimensionellt som möjligt!

Vi planerar att bjuda in gäster, berätta mer om ICF Sverige, fördjupa oss och varje gång spegla minst 1 av de 11 kärnkompetenserna, typiska för ICF. Vi vill väcka nyfikenhet och ge värde varje gång! Hoppas, hoppas att du vill lyssna, kommentera, engagera dig, dela och ge vidare. Det finns så mycket utveckling inbyggd i arbetet med professionell coaching och tänk när fler får chans att uppleva!

Upplägg Vi kör ett avsnitt/månad på max 15 min. Vi hör av oss genom sociala medier om vad som är på gång. När det är dags för intervju så annonserar vi det och de avsnitten blir troligen längre, ca 2 x 15 min.
Vi kommer att ge konkreta exempel, för dig som lyssnar – lite mini-coaching att testa på. Vi ska köra med återkommande: Faktaruta, Litteraturtips och vårt eget – hej då!
Hur låter det här?

Premiäravsnittet ett Nollavsnitt Kan redan nu avslöja: Premiäravsnittet är ett ”Nollavsnitt”. Johanna sa idag att det påminner om hennes första samtal, när hon träffar en ny person. Ett första samtal innan samarbetet börjar. Så där jobbar jag också. Vilket kanonbra namn på det där första kostnadsfria mötet som behövs för att gå igenom allt praktiskt. Så förbered dig på att podden värmer upp i december 2018 och jan 2019, då!!!

Carin Bladh och Johanna Nilsson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carin H Bladh, ICF Professional Certifed Coach
Medlem i Redaktionsrådet och skriver här för ICF Coachpodden

ICFs VARUMÄRKEN OCH CHECKLISTA

International Coach Federation (ICF) är världens största partsneutrala yrkesorganisation för coacher. ICF tillhandahåller kvalitetssäkring av coacher och utbildningar. Kärnvärden är integritet, excellens, samverkan och respekt.

 

 

 

 

ICFs VARUMÄRKEN OCH CHECKLISTA

ICF ska alltid skrivas först och certifieringsnivån på engelska eller svenska ska alltid anges.
ICFs Certifieringen skrivs ut:

ICF Associate Certified Coach (ACC)
ICF Professional Certified Coach (PCC)
ICF Master Certified Coach (MCC)
Parentesen och texten inom parentes kan tas bort.

Denna checklista hjälper dig säkerställa att du använder ICFs varumärken, titulering mm korrekt i alla forum.

ICF Sverige/Sök coach
Visitkort
Signatur info i mail
Dokumentmallar: offerter, faktura, brev etc
Hemsida
Marknadsföringsmaterial
CV/Konsultprofil
LinkedIn
Facebook
Sociala medier i övrigt
utbildning.se
Övrigt/Annat

Här kan du hitta mer information

Vårt varumärke

Tack för att du är med och stärker ICF som varumärke!

Forskningsforum: Vad är det som verkar fungera när vi sätter och försöker uppnå beteendemål?

Facilitating Successful Behavior Change: Beyond Goal Setting to Goal Flourishing.

I en metastudie*) på forskning kring mål, både vad som är framgångsfaktorer när man formulerar mål och när man strävar för att uppnå dem, ges förslag till coacher hur de, utifrån den samlade forskningen, bättre kan stötta och utmana sina klienter i deras strävan att förändra sitt beteende och skapa nya vanor.

Några av de viktigaste kännetecknen på engagerande mål är:

 • Svårighetsgrad, dvs lätta eller utmanande
 • Tidsperspektiv, dvs långsiktiga eller kortsiktiga
 • Antal mål att arbete mot samtidigt, dvs ett eller flera
 • Typ av mål, dvs lärande eller prestation
 • Motivationsgrad, undvika eller uppnå

Studien vill ta hål på myten om att med 10 000 timmars övning kan vi excellera i princip vad som helst. Nowack menar att genetik och miljö spelar en väldigt stor roll för vad en individ kan uppnå. Coacher ska uppmuntra coacheer att öva på nya färdigheter tills de blir mer automatiska och bekväma, men vi bör inte förvänta oss att de blir experter på det som tidigare var en svaghet. Det är helt enkelt inte realistiskt. Graden av motivation och ”self-efficacy”, upplevd självförmåga, (upplevd egen förmåga att hantera viss given situation eller händelse) har också stor betydelse för om beteendeförändring kommer att ske.

Att kommunicera sina mål till andra, feedback och s.k. ”Mental Contrasting” är ytterligare framgångsfaktorer för att nå mål för beteendeförändring

Summering: En god intention att ändra ett beteende är en ganska svag indikator för om det kommer att ske eller inte. Det finns många andra faktorer som påverkar.

För er som vill läsa mer finns hela studien här

Artikelförfattare: Agneta Lundgren

Källa:
*) Facilitating Successful Behavior Change: Beyond Goal Setting to Goal Flourishing. Kenneth Nowack Ph.D., Envisia Learning, Inc., Santa Monica. Artikeln publicerades i Consulting Psychology Journal 2017 av American Psychological Association.

Hjärnstretch, trolleritrick och framtidsspaning på Stora coachdagen

Vid ICF Sveriges nationella konferens Stora coachdagen samlades idag närmare 150 coacher, ledare, konsulter och andra intresserade av framtidens organisationer och hur vi förhåller oss till en snabbt föränderlig värld.

Ett högkvalitativt startfält av talare gav under dagen olika perspektiv på vår nutid och vart vi kan tänkas vara på väg inramat av dagens moderator Carl Thillenius som knöt samman med trolleritrick och fingerfärdighet.

 

 

 

 

 

 

Henrik Martin, management konsult med överblick över ledningsstilars utveckling var först ut med en presentation av hur vi nu går från hierarkiska Napoleon-organisationer till VOKA-organisationer präglade av att omges av  Volatilitet, Osäkerhet, Komplexitet och Ambivalens där en hierarkisk struktur blir för långsam och besluten måste finnas ute hos dem som är aktiva i verksamhetens vardag.  Henrik belyste hur tre D representerar de tre makrotrender som just nu påverkar oss mest: Demografi, Digitalisering och De nya generationerna. Vi har inte längre en ålderspyramid, vår demografiska profil liknar mer en boll och ställer nya krav på hur vi får samhället att fungera. Digitaliseringen är numera exponentiell vilket utmanar oss människor som tänker i linjära processer och därför inte kan förutse vad som kommer redan i en nära framtid och nu behöver öva oss på att förhålla oss till osäkerhet. De nya generationerna kommer med nya sätt att tänka och Henrik poängterar här just ”nya” i pluralis, det handlar inte om ett nytt sätt . Värderingskurvan har inte bara förskjutits utan även plattats ut från den traditionella normalkurvebilden – vi har mer heterogena värderingar i vårt samhälle och bland ungdomar märks det extra tydligt. I en voka-organisation går vi från hierarkier till nätverk, från stuprör till team och från chefsskap till självledarskap. Kontroll, policies och slutna rum ersätts av tillit, värdegrund och transparens.

Tobias Degssell, kreativitetsexpert med många års studier av hur kreativitet uppstår och bibehålls, bland annat av mönster bland Nobelpristagare  som ett sätt att hitta vad smarta och kreativa människor har gemensamt, visar på samarbete, envishet, uthållighet och vikten av att också få det gjort. ”vi behöver thinkers and doers”, att tänka nytt är inte så svårt, att få idéer kan vara enkelt men att ha förmågan att göra något av dem särskiljer dem som lyckas med avgörande upptäckter/innovationer.  Tobias beskrev hur vi söker oss till likasinnade men för att bli effektiva behöver vi istället utmana oss i mångfald och samverkan, fortsätta göra som vi gjort men också ta oss tiden att experimentera med det nya och kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt. ”Framtiden är ett verb – det är något vi gör, såklart kan vi ha en aning om vad vi gör.” Tobias beskriver framtidens sätt att verka som människor som med gemensamma värderingar går samman och gör gemensamma lösningar.

Jonathan Passmore gav via länk en översikt över resultaten i den trans-europeiska coachstudien ”state of play in coaching”  där coacher från hela Europa fått svara på frågor kring sin praktik, metoder, etiska dilemman med mera. Jonathan resonerade kring hur svenska coacher svarat jämfört med europeiska kollegor. För den intresserade finns i ICF Sveriges artikelarkiv ett antal artiklar i ämnet.

Dagen avrundades sedan med ett personligt och nära samtal med Johan Hederstedt, ICF Sveriges nuvarande ordförande, som öppet och ödmjukt beskrev sin egen resa från ÖB och maktmänniska till coach med fokus på människorna. Johan som verkat i många utsatta områden och positioner beskrev hur han påverkats av dem och hur han med tiden omformat sitt sätt att se på vad som är effektivt ledarskap. Han berörde också rädslan som då och då drabbar oss alla, ”man kan bli rädd, rädslan har jag accepterat men ett rädslodrivet ledarskap fungerar ju inte, ledarskapet måste komma ur värderingar”. Coachning är för Johan inte bara en metod för att lösa en massa problem utan handlar om att hjälpa människor att göra vägval. Att se sig själva och ur det ta autentiska steg framåt.

Efter dagens föreläsningar och det intensiva utbytet i pauserna lämnade publiken dagen med vidgade perspektiv,  nya tankar och datumet för nästa Stora coachdag. 11 november 2019 – save the date, då kör vi igen!

Forskningsforum: En systematisk översyn av utfallet i executive coaching

A systematic review of executive coaching outcomes. Is it the journey or destination that matters the most ?

Denna forskningsstudie av  Andromachi Athanasopoulou  och Sue Dopson är en sammanfattning av över tvåhundra andra studier som berör executive coachning. Studien har täckt in intressenter som höga chefer,  professionella coacher, HR, coachees på olika nivåer, stakeholders(uppdragsgivare).  Studien definierar vad executice coachning är , vilket kan användas av oss ( ej här).Flera slutsatser kan säkert användas av oss (ytterligare kunskap), några behöver diskuteras ytterligare. En nyhet är att studien pekar på att för executive coachning (EC) har den sociala dimensionen/sammanhanget större betydelse än individens resultat.

Några viktiga slutsatser

 • Oavsett vilken coachingmodell som används så skapar det positiva resultat
 • Användande av självskattningsmodeller skapar högre effektivitet
 • Fokus på coacheens styrkor är väsentligt
 • Förstå coacheens språk mycket viktigt
 • Till skillnad från andra metoder måste de individuella målen alltid kopplas till de strategiska målen
 • Integrering av coachning i ledarskapet visar ledningens engagemang för individen
 • Kulturen(värdegrund) i ett företag är viktig för en framgångsrik coachning

Några slutsatser som berör coacheen

 • Exprimentlusta, öppenhet, självmedvetenhet, tillit och emotionell stabilitet gynnar ett bra resultat
 • När coacheen ser praktiska resultat ökar motivationen-helst under coachingperioden

Några slutsatser som berör oss som coacher

 • Coachens bakgrund har betydelse för innehåll och coachingstil
 • Coachens professionalitet, positivism, autencitet, empati, förmåga att lyssna är viktigt. Ställa reflekterande frågor, agila förhållningssätt, förståelse för sammanhang har avgörande betydelse för ett bra resultat

Några slutsatser som berör förhållandet mellan coach och intressenten (uppdragsgivaren)

 • Viktigt med klarhet i roller och förväntningar, rapportering.
 • Viktigt med kontraktets innehåll

 

Några frågor att diskutera

Coachens bakgrund och förståelse för sammanhanget är enligt studiens slutsatser viktigare än coachens coachförmåga. Hur förhåller det sig till och vad betyder det för  Certfieringsgrad som kvalitetssäkring?

Rapportering till uppdragsgivaren, hur arbetar vi som coacher med det?

Utklaranden av mål i coachningen? Alltid kopplat till de strategiska målen.

För dig som vill läsa mer finns hela studien här: Athanasopouloua & Dopson 2017 Systematic Review Coaching

Artikelförfattare:  Johan Hederstedt

Sista anmälningsdygnet inför Stora coachdagen

Nu går vi in i sista anmälningsdygnet inför  stora coachdagen den 5 november. 

Coacher, konsulter, ledare och andra som är intresserade av nuläget i coaching, ledarskapets utveckling och framtidens kompetenser samlas i Solna för en dag . Har du ännu inte bokat din plats gör du det här.

Intressanta föreläsningar om moderna organisationer, innovativa processer och hur vi går från ord till handling är att vänta.  Jonathan Passmore ger oss via länk från UK en överblick över nuläget i europeisk coaching, Johan Hederstedt, nuvarande ordförande i ICF Sverige och med en lång ledarkarriär bakom sig berättar om sin resa från ordergivande chef till coach. Tobias Degsell är kreativitetsexperten som idag hjälper företag tänka nytt utifrån de förändringar som digitalisering och AI medför. Henrik Martin visar på dragen i framtidens ledarskap då våra arbetsplatser går från Napoleon till VOKA.

Dagen hålls samman av moderator Carl Tillenius som guidar oss genom dagen med en blandning av tricks, träffsäker humor och laddad publikkontakt.

 Coachdagen ger 8 CCEU poäng, 4 för kärnkompetenser och 4 för resource development.

Vi ses i Stockholm den 5 november!

eventgrupp och styrelse
ICF Sverige