Posts by Sati Bacchus

Värderingsövningar för coacher

Värderingsövningar för coacher   Av Sati Bacchus, ICF MCC     I min serie med övningar för oss coacher har jag nu kommit till vad vi kan använda för att få syn på våra, och våra klienters, värderingar.   Först ska vi kanske ta oss en titt på vad värderingar är:   Våra värderingar hjälper oss som människor att orientera oss i den värld vi lever i. De är de grundläggande antaganden som vi baserar våra handlingar på. Vanligtvis är de stabila och de saknar fasta gränser. Många personliga och kulturella värderingar är relativt konstanta över tid och skapar på

Verktyg för perspektivbyte

Av Sati Bacchus, ICF MCC Vi coacher är ofta bra på att hjälpa människor skifta perspektiv, vare sig vi gör det medvetet eller att det blir en följd av coachingen i sig. Det är bra eftersom perspektivbyte är något som nästan alltid främjar vårt lärande och växande. För mig blev ordet ”shift” betydelsefullt när jag började min bana som professionell coach. Shift fick då en ny betydelse, ett ord som betydde att sinnet hade bytt från ett perspektiv till ett annat och att det nya perspektivet nu var oåterkalleligt. Ett exempel på det är: Tänk dig att du går en