Posts by Lena Gustafsson

Avsnitt 2 av ICF coachpodden. Livecoaching med boktips!

Varmt välkommen till avsnitt 2 av ICF Sveriges podd som ger en röst åt professionell coaching och ICF. Idag går vi rakt på sak med livecoaching när Carin coachar Johanna. Vi bjuder också på ett kraftfullt och flexibelt coachverktyg. Ta chansen och häng på om du vill! Hämta papper och penna, det ger mer. Vi tipsar också om en grym bok som är något alldeles extra. Feedback och ideér inför kommande avsnitt är varmt välkommet till oss, Carin och Johanna, på podd@icfsverige.se. LYSSNA HÄR!

Hjärnstretch, trolleritrick och framtidsspaning på Stora coachdagen

Vid ICF Sveriges nationella konferens Stora coachdagen samlades idag närmare 150 coacher, ledare, konsulter och andra intresserade av framtidens organisationer och hur vi förhåller oss till en snabbt föränderlig värld. Ett högkvalitativt startfält av talare gav under dagen olika perspektiv på vår nutid och vart vi kan tänkas vara på väg inramat av dagens moderator Carl Thillenius som knöt samman med trolleritrick och fingerfärdighet.             Henrik Martin, management konsult med överblick över ledningsstilars utveckling var först ut med en presentation av hur vi nu går från hierarkiska Napoleon-organisationer till VOKA-organisationer präglade av att omges av 

Sista anmälningsdygnet inför Stora coachdagen

Nu går vi in i sista anmälningsdygnet inför  stora coachdagen den 5 november.  Coacher, konsulter, ledare och andra som är intresserade av nuläget i coaching, ledarskapets utveckling och framtidens kompetenser samlas i Solna för en dag . Har du ännu inte bokat din plats gör du det här. Intressanta föreläsningar om moderna organisationer, innovativa processer och hur vi går från ord till handling är att vänta.  Jonathan Passmore ger oss via länk från UK en överblick över nuläget i europeisk coaching, Johan Hederstedt, nuvarande ordförande i ICF Sverige och med en lång ledarkarriär bakom sig berättar om sin resa från ordergivande chef

Stora coachdagen – 20 dagar kvar!

Den är nära nu. Årets happening i coach-Sverige och en konferens som kikar runt hörnet in i framtidens ledarskap. 20 dagar kvar till stora coachdagen den 5 november.   Antingen du själv är aktiv coach,  arbetar med annat och använder ett coachande förhållningssätt som en del av ditt sätt att möta människor eller “bara” är intresserad av framtidens ledarskap och arbetsplatser så är det här dagen för dig. För dig som har bråttom och inte hinner läsa hela mailet kommer här en sammanfattning med allt du behöver veta. Den 5 november från incheck vid nio till eftermingel vid 17 vill du vara

Varför är intresset så stort för nya typer av organisationer?

​I september släppte vi på Stardust vår senaste bok “Framtidens organisationer – från Napoleon till VOKA”. Intresset för bokreleasen var mycket stort, så stort att vi var tvungna att stänga anmälningssidan redan efter någon dag. Det var ju verkligen glädjande, men fick mig att fundera på: varför är intresset så stort just nu, egentligen? Det verkar helt enkelt som om våra gamla typer av organisationer, det vi kallar Napoleonorganisationer, har spelat ut sin roll. Vi är trötta på att verka i hierarkier där chefer behandlar sina underställda som olydiga barn. Där kontroll och silomentalitet har tagit över våra liv, och endast

Behövs det ett nytt ledarskap i framtidens organisationer?

Det pågår en debatt bland världens ledarutbildare just nu: är det så stor skillnad på “vanligt” ledarskap och framtidens ledarskap egentligen? Jag tror svaret på den frågan till stor del avgörs av vad man innefattar i “vanligt” ledarskap. Men det jag vet med säkerhet är att kraven på ledarskap bara kommer att öka i den komplexa och oförutsägbara VOKA-värld vi lever i idag. När organisationer byter form till nätverksorganisationer, där tillfälliga team med stort eget ansvar är den centrala enheten, kommer ledarskapet sättas på prov. Vi kommer behöva fler ledare som: har insikt om sina styrkor och begränsningar är anpassningsbara och lär

Därför kommer transparens bli allt viktigare – även för dig

 ​Jag tror att transparens kommer bli ett allt viktigare ledord i våra organisationer. När vi nu lämnar förlegade organisationsformer bakom oss (det vi kallar Napoleonorganisationer) och istället rör oss mot VOKA-organisationer, så kommer transparensen bli helt avgörande. Och det kan bli ganska utmanande. För många av oss är ju uppvuxna i organisationer där man kände sig tvungen att hålla det mesta hemligt för medarbetarna. I slutet på 90-talet var jag Nordenchef på en av de större internetkonsulterna. I ledningsgruppen lade vi oproportionerligt mycket tid på hur vi skulle “kommunicera det här till personalen”. Och vi paketerade alltid en dålig nyhet i

Varför “tillit” är avgörande i framtidens organisationer

  Jag tror att framtidens VOKA-organisationer kommer att ha “tillit” som sin viktigaste grundsten. Det är när vi ger och får tillit som vi människor fungerar som bäst, så varför skulle det inte vara så även på våra arbetsplatser?   Att bygga sin organisation på tillit kan faktiskt vara svårt. Framförallt för oss som har vuxit upp i traditionella organisationer av Napoleontyp, som hade som syfte att skapa kontroll, alltså raka motsatsen till tillit. I Napoleonorganisationen byggde man detaljerade budgetprocesser för att följa upp på skruv och mutter nivå, man hemlighöll information eftersom man inte litade på att medarbetarna kunde

Tre viktigaste frågorna för att skapa engagerade medarbetare

​Just nu pågår en förflyttning i hur vi organiserar oss. Vi lämnar det gamla tankesättet bakom oss (det vi kallar Napoleon-organisationer), och rör oss istället mot VOKA-organisationer (beskrivet i en tidigare artikel du kan läsa ​här) En sak som förändras i den förflyttningen är hur vi driver prestation och engagemang. I Napoleon-organisationer hade vi ett komplext system av “performance management” som bygger på årliga utvecklingssamtal, utvärderingar, målkaskader, kvartalsvisa check-ups etc. Detta överges nu i VOKA-organisationerna. Det vore rimligt att anta att det nya sättet att driva prestation och engagemang är annorlunda, men minst lika komplicerat. Jag tror inte att så är

Så vet du att du jobbar i en Napoleon-organisation

            Sätten vi organiserar oss på kommer att förändra sig mer under de närmsta fem åren än vad de har gjort under de senaste femtio. Så nu gäller det att hänga med. Vi lämnar de gamla organisationsstrukturerna bakom oss i allt snabbare takt: organisationer som bygger på hierarkier, chefer som behandlar sina anställda som de vore opålitliga barn, där man får feedback i ett årligt medarbetarsamtal, och där man försöker reglera beteenden med policies och kontroll. Låt oss kalla dem Napoleon-organisationer. Istället är vi på väg in i VOKA-värld. VOKA är en amerikansk akronym som

Forskningsforum: Kan chefen vara din coach?

Joel Di Girolamo och J Thomas Tkach från ICFs globala forskningscenter har gjort en metastudie på forskning kring det alltmer populära användandet av coachingfärdigheter i ledarskap. “An exploration of managers and leaders using coaching skills.” Studien visar på tydliga skillnader i förutsättningar mellan ledaren som använder coaching som ett verktyg i sin dagliga verksamhet och coachen som använder coaching som samtalsmetod. De båda kommer in i coachingen från olika perspektiv där coachen har en mer fristående och renodlad roll medan manager/ledares situation är mer komplex då det även finns en organisatorisk kravbild och lojalitet, de har fler aspekter än den

​Coaching – så mycket mer än positivt tänkande

Det finns en utbredd bild av coachning som en hurtig form av peppning där man utan reflektion pushar människor till att tänka positivt och tro på sig själv. Så enkelt är det inte. Professionell coachning arbetar med så mycket mer än att bara välja att se positivt på saker och visa upp ett glatt ansikte. I den här artikeln kommer jag med hjälp av GROW-modellen, en väldigt vanlig metod inom coachning, att fördjupa bilden av vad som händer i en coachad process. GROW kan ses som en förkortning av Goal, Reality, Options, What, dvs mål, verklighet, möjligheter och vad. I