Posts by Bo König

ICF Sverige startar upp ett forskningsforum

ICF Sverige anser att forskning kopplat till coachning är betydelsefull och även kan stärka vår professionalitet som coacher. Styrelsen har beslutat att inrätta ett forskningsforum med syfte att med hjälp av forskningsresultat kunna förmedla tankar, ideér, innovationer och resultat till organisationer, chefer, beslutsfattare samt ICF coacher. Forumet kan vara en länk mellan forskning och praktik. Forumet kommer bland annat att ta erforderliga kontakter med universitet och högskolor, förmedla intressanta slutsatser om coachning kopplat till forskning till ICF-medlemmar, bjuda in intressanta föreläsare, ta erforderliga kontakter med ICF Global research. Inom ICF bedrivs en hel del arbete med att samla och stödja

Artikelserie om coachyrket och värdet av coachning

Coach är ett yrke, en artikelserie i fyra delar skriven av Anna Eriksson, medlem och ICF Master Certified Coach (MCC). Längre ner finns innehållet i den första artikeln i serien. Coach är ett yrke – Del 1: Branschförbund Coach är ett yrke – Del 2: Utveckling / Kvalitet Coach är ett yrke – Del 3: Upphandling / Värdet Coach är ett yrke – Del 4: Vad söker du, egentligen? Vi får ta del av historia, forskning, definition och värdet av coachning. Vi får svar på vad Branschförbund har med kvalitetssäkring att göra och hur du kan tänka när du väljer