Coaching – Vad, hur och när?

Vad? Coaching är ett kreativt och tankeprovocerande samarbete för ökad livskvalitet, målfokusering och effektivare lärande. Coaching kan beskrivas som processer som frigör och utvecklar en människas eller grupps potential. Coaching är ett sätt att kommunicera och samarbeta som främjar handling och inlärning – på det privata eller yrkesmässiga planet – genom att medvetandegöra, utmana och motivera. Coachingen sätter nutid och framtiden i fokus med inriktning på lösningar och möjligheter. Hur? Ett av coachingens grundfundament är att individen själv har svaren – men att vi i bland behöver hjälp för att hitta dem. För att hitta våra egna svar kan vi

Coaching skapar hållbara organisationer

Att vara hållbar i sitt ledarskap är ett mynt med många sidor. Det kan handla om att vara hållbar med sina egna personliga resurser som tid eller förmåga men det kan också handla om hur vi tar tillvara alla resurser i organisationen. Människorna som utgör organisationen är den mest värdefulla resursen, utan människor – ingen organisation. För några år sedan hade jag förmånen att fördjupa mig i jämställdhet och många av de frågor som det ämnet innehåller och berör. Jag och min kollega identifierade tidigt mönster i den organisation där vi utförde forskningen (Jämställdhet, informella och formella hinder, Bergh & Carlsson, 2013) som

​Coaching – så mycket mer än positivt tänkande

Det finns en utbredd bild av coaching som en hurtig form av peppning där man utan reflektion pushar människor till att tänka positivt och tro på sig själv. Så enkelt är det inte. Professionell coaching arbetar med så mycket mer än att bara välja att se positivt på saker och visa upp ett glatt ansikte. I den här artikeln kommer jag med hjälp av GROW-modellen, en väldigt vanlig metod inom coaching, att fördjupa bilden av vad som händer i en coachad process. GROW kan ses som en förkortning av Goal, Reality, Options, What, dvs mål, verklighet, möjligheter och vad. I

Vad du kan vara trygg med när du anlitar en coach från ICF

  Coaching är numer en etablerad profession som också blir ett slags samtalsmetodikens hantverk. Genom praktisk träning lär sig coachen lyssna, hitta rätt ton i frågor och arbeta med pausering, tystnad och rörelse. Genom personlig utveckling tränar sig coachen att skilja på vad som är coachens eget material och vad som är klientens, samt uppnår en högre personlig mognad hos båda. Coachingen grundas i väl beprövade metoder som får en personlig ton genom varje coachs unika stil. Det bedrivs en kontinuerligt ökande mängd forskning kring coaching och dessa metoder och vi får en allt starkare evidens kring metodiken. Som coach

Leda med mål – fantastiskt och livsfarligt

Under våren publicerar vi i ICF en serie boktips på böcker författade av svenska coacher. Att sätta bra mål är inte så enkelt som man tror. Ett bra mål kan vara motiverande och ge energi, medan dåliga mål kan skapa lågt engagemang och till och med ohälsa kan vi läsa i boken Leda med mål – fantastiskt och livsfarligt . Författaren Bengt Kallenberg är civilingenjör med många års egen erfarenhet av olika ledarroller från stora och små företag. Numera är han verksam som Professionell Certifierad Coach (ICF PCC) med främsta fokus på ledarskapsutveckling i olika former. Sin bok grundar han

Coachande Handledning – en metodbok för ledarutveckling och professionellt klientarbete

Under våren publicerar vi i ICF en serie boktips på böcker författade av svenska coacher.   Ann Kellheim och Britt Weide är båda erfarna coachande handledare och ICF Certifierade Master Coacher samt undervisar i professionell coaching och coachande handledning. I sitt dagliga arbete med att coacha och handleda saknade de en bok på svenska som handlade om just metodiken kring coachande handledning. Den luckan har de nu fyllt med den uppskattade metodboken Coachande handledning – en metodbok för ledarutveckling och professionellt klientarbete som nu säljs till såväl coacher som ledare, chefer och HR. Boken har även vunnit bred popularitet bland

ICF Coachpodden avsnitt 17. Coachande ledarskap

Podden för dig som vill öka förståelsen för coaching och värdet av att anlita en professionell coach! I detta avsnitt pratar vi om coachande ledarskap och reder ut skillnaden mellan ett coachande ledarskap och fördelarna med att anlita en extern professionell coach. Dennis och Anna delar med sig av sina egna erfarenheter från näringslivet och gör diverse analogier om vad det är som är skillnaden som gör skillnaden för att skapa högre engagemang och därigenom bättre resultat. Även i detta avsnitt utgår mycket av resonemanget från Gallups undersökning om engagemang. Vi delar även med oss av några boktips om ledarskap

Värderingsövningar för coacher

Värderingsövningar för coacher   Av Sati Bacchus, ICF MCC     I min serie med övningar för oss coacher har jag nu kommit till vad vi kan använda för att få syn på våra, och våra klienters, värderingar.   Först ska vi kanske ta oss en titt på vad värderingar är:   Våra värderingar hjälper oss som människor att orientera oss i den värld vi lever i. De är de grundläggande antaganden som vi baserar våra handlingar på. Vanligtvis är de stabila och de saknar fasta gränser. Många personliga och kulturella värderingar är relativt konstanta över tid och skapar på

ICF Coachpodden avsnitt 16. Coaching i näringslivet

I detta avsnitt pratar vi om coaching i näringslivet och resonerar kring varför det är en framgångsfaktor. Vi reder ut skillnaden mellan ett coachande ledarskap och fördelarna med att anlita en extern professionell coach. Dennis och Anna delar med sig av sina egna erfarenheter kring att coacha personer, team och organisationer och bjuder på exempel där coaching gjort skillnad eller skulle kunna gjort skillnad. De belyser också vikten av tystnad och vad som händer då. Erfarenheter varvas med klurigheter och coachande angreppssätt. ICF Coachpodden finns där poddar finns, på mobilen i apparna Podcaster (Iphones), Podbean och Acast, Spotify och på

Verktyg för perspektivbyte

Av Sati Bacchus, ICF MCC Vi coacher är ofta bra på att hjälpa människor skifta perspektiv, vare sig vi gör det medvetet eller att det blir en följd av coachingen i sig. Det är bra eftersom perspektivbyte är något som nästan alltid främjar vårt lärande och växande. För mig blev ordet ”shift” betydelsefullt när jag började min bana som professionell coach. Shift fick då en ny betydelse, ett ord som betydde att sinnet hade bytt från ett perspektiv till ett annat och att det nya perspektivet nu var oåterkalleligt. Ett exempel på det är: Tänk dig att du går en

ICF Coachpodden avsnitt 15. Coaching, rådgivning & terapi – hur hänger det ihop?

Nytt år, nytt decennium och nya möjligheter. Här får du träffa våra nya poddare Dennis Larsson, ICF PCC och Anna Sanderoth Vilkas, ICF MCC. I detta, deras första, avsnitt kommer det bland annat att handla om skillnaderna mellan rådgivning, terapi & coachning och samtidigt hur de hänger ihop. Matnyttigt varvas med klurigheter och erfarenheter. Vi vill passa på att rikta ett varmt och innerligt tack till våra tidigare poddare, Johanna och Carin som tillsammans har lagt grunden för ICF Coachpodden med sina 14 avsnitt. Ni är fantastiska! ICF Coachpodden finns där poddar finns, på mobilen i apparna Podcaster (Iphones), Podbean

Vårens coachcirkel – din medlemsförmån i ICF

Vill du ha mer träning och feedback på din coachning? I så fall är du välkommen till ICF Sveriges Coachcirkel! Upplägget är enkelt: du coachar en person och erhåller coachning av en annan. Efter varje coachtillfälle ger klienten feedback till coachen. Ni bokar själva tillfällen, och för att det ska bli rättvist föreslår vi att ni som är coacher erbjuder er klient två tillfällen/månad och att coachningen sker via telefon eller Skype. Vill ni komma överens om annat går det förstås bra. Hur långa samtalen ska vara bestämmer ni själva. Vi tillhandahåller ett feedbackverktyg som du kan använda om du