ICF Charter Chapter Sverige och TRR i samarbete genom strategiskt partnerskap

För omställningsorganisationen TRR är coaching ett avgörande förhållningssätt och metod som används för att skapa utveckling och resultat för individer och organisationer. ICF Sverige blir som världens största branschorganisation för professionellt utbildade coacher en naturlig partner till TRR. Samarbetet inleds under hösten 2020 och innebär bland annat erfarenhetsutbyte, fortbildning och samverkan kring branschgemensamma frågor. Samarbetet ska dessutom bidra till att stärka coaching som metod inom företag och organisationer.

Frågor och goda råd

Av Marie-Louice Wallin ICF ACC Ett coachande förhållningssätt vilar på övertygelsen om att alla människor har svaren inom sig. Svaren på vad som är viktigt för just hen, vad hen behöver göra och vilket stöd och vilka resurser som hen behöver för att lyckas. I ett möte blir din förmåga att skapa utrymme för detta avgörande för om din samtalspartners inre visdom och kunskap får möjlighet att blomstra.   Goda råd Den positiva människosyn som det coachande förhållningssättet vilar på förutsätter att människor är både villiga och kapabla att lösa sina egna problem och dilemman. Detta synsätt gör din samtalspartner till ägare av både

Reflektera – Att vända tillbaka

  Ordet reflektion har sitt ursprung i latin. Flectere betyder vända, styra eller rikta. Prefixet Re betyder tillbaka. Reflektera betyder alltså vända tillbaka. Vi kan säga att reflektion ser tillbaka på något. För att förändras och utvecklas på ett medvetet sätt behöver vi reflektera över tidigare situationer och erfarenheter. Att reflektera och tolka våra upplevelser krävs att vi kan skapa distans till dem. Vi behöver också ett språk för att reflektera, och dessutom ett nyanserat och nytt språk för att skapa ny mening till det redan givna. En förutsättning för att skapa distans är att vi först är involverade i

Fokusövningar för coacher – åtta enkla verktyg

Sati Bacchus, ICF MCC Tredje artikeln i serien – verktyg för coacher.     Väldigt få saker skulle bli gjorda i den här världen om människor inte hade förmågan att fokusera. Många människor vill ha olika former av resultat i sina liv men inte riktigt lika många är villiga att lägga ner den tid och träning som det handlar om för att nå dit. Flera gånger har jag både hört (och tänkt själv) att om jag kunde fokusera lite bättre på det här så skulle det gå snabbare.   Men fokus är inte något som faller som manna från skyarna

How to train your 100 000 years old brain

By Christelle Pottinger, ICF Global member ‘What you do as a coach is a blessing to others’, said Maria Nemeth during a one-hour video conference to ICF members. Considering her wealth of experience, her age, and her achievements in the field of coaching, her words are powerful. How can we best support our clients to thrive in difficult times?    In the exceptional context of the global pandemic, Maria Nemeth shared three principles and a tool to reduce anxiety and feel gratitude. When change happens, our brain goes on alert! It is an instinctive reaction steeped in the prehistorical times.

Del 2 av 2 Ett coachande förhållningsätt – att lyssna på varandra

Av Marie-Louice Wallin ICF ACC Coachande förhållningssätt – Dina medmänniskor är resursstarka Det coachande förhållningssättet utgår från att alla människor är resursstarka, kunniga och kapabla – vilket är ett oerhört jag-stärkande förhållningssätt. Detta bemötande blir extra viktigt i situationer då vår egen tilltro till oss själva svajar eller då vår tillvaro upplevs som osäker. Undersökningar visar att såväl organisationer som enskilda individer mår dåligt och presterar sämre då vi inte tar oss/ges tid för att lyssna på varandra. Att inte lyssna leder till missförstånd och konflikter, dåliga beslut, sämre möten, minskad energi och förlorat engagemang och det är inte svårt

Del 1 av 2 Ett coachande förhållningssätt – att lyssna på varandra

Av Marie-Louice Wallin ICF ACC Ett coachande förhållningssätt – att lyssna på varandra är i tider av förändring och osäkerhet viktigt för att skapa trygghet och handlingskraft. Förändringar är en del av livet. Förändringar är det enda vi kan vara säkra på. Ibland är det vi själva som vill en förändring, ibland är det livet som utsätter oss i en förändring. All förändring, oavsett om den är självvald eller inte, innebär alltid ett visst mått av osäkerhet – du kan i förväg inte helt säkert veta vart förändringen kommer att leda dig. Förändring och utveckling är ledord i dagens moderna

Att coacha i kris

Av Sati Bacchus, ICF MCC Kriser har alltid fascinerat mig. Förmodligen för att jag upplevde en så stark kris i unga år och överlevde med många lärdomar som jag haft nytta av hela livet. När jag var 10 år blev min mamma svårt sjuk i cancer och dog strax innan jag fyllde 11. Den efterföljande suicidala depressionen som jag tog mig igenom har präglat mitt liv på många sätt. Ett av dem är att jag fortfarande tycker att det är spännande att möta människor som är i någon av krisens faser och att börja nysta ut vad de behöver i

Nr 5. Coaching internt inom Unionen

Internationella Coachingveckan är ett årligt firande av kraften och effekten av professionell coaching. Den initieras av International Coaching Federation (ICF) och pågår 2020 mellan 4 – 9 maj då ICF medlemmar från hela världen går samman för att sprida och hedra den positiva kraft som coaching skapar för individer, organisationer och andra sammanslutningar globalt. I år har ICF Sveriges styrelse gett Michael Laweby PCC, i uppdrag att belysa olika sammanhang där professionell coaching kommer väl till sin rätt. Det har han gjort genom intervjuer med utvalda personer som på sitt eget sätt representerar några av de väldigt många olika områden

Nr 4. Coaching som verktyg vid ätstörningar och psykologisk ohälsa

Internationella Coachingveckan är ett årligt firande av kraften och effekten av professionell coaching. Den initieras av International Coaching Federation (ICF) och pågår 2020 mellan 4 – 9 maj då ICF medlemmar från hela världen går samman för att sprida och hedra den positiva kraft som coaching skapar för individer, organisationer och andra sammanslutningar globalt. I år har ICF Sveriges styrelse gett Michael Laweby PCC, i uppdrag att belysa olika sammanhang där professionell coaching kommer väl till sin rätt. Det har han gjort genom intervjuer med utvalda personer som på sitt eget sätt representerar några av de väldigt många olika områden