SPEED COACHING i ”Värmlands Silicon Valley”.

Innovation Park i Karlstad är något av Värmlands svar på Silicon Valley och när du läser det här så kan du se min lilla blink med ögat ; om hur jag som inflyttad till Värmland, tagit till mig lite av skrönans tradition. Att krydda en story lite extra, bara lite – för kreativiteten är tydlig på Innovation Park i Karlstad.

På fredagsmorgnarna har man, på det sjudande kontorshotellet Innovation Park, en Trendspanarfrukost som är både god, nyttig, poppis och mycket givande. Det är VD Fredrik Lindros som håller i trådarna och senaste nytt visas i lobbyn när folk ätit av sig lite, vid 9-tiden.

Där fick jag min minut (v 17) för att presentera ExperienceCoaching, ICF Sverige, ICF Global och den SPEED COACHING i rum Agora på plan 5 mellan kl 11-13 som jag tänkte bjuda på, nästa fredag 3/5-19, vecka 18 . Skriv upp er på listan vid kaffeapparaten. Först till kvarn. 10 min var, en kvart totalt/person – 8 platser – bara att komma! Du väljer ämne själv och äger tiden. Frågor?

Innan alla skingrades för att jobba vidare stod ett par namn på listan… och nu är Eventet genomfört. Jättekul att få chans att verkligen visa upp tjänsten, yrket och kraften i de tekniker som professionell coaching erbjuder. Det allra bästa är att, som nyfiken klient, få chans att prova. Risken är att berättelsen om vad coaching är för något annars försvinner bort i alla ord – när det är upplevelse, känsla och action som gäller. Kunden som äger.

Hoppas att du blir nyfiken på vad coaching skulle kunna ge dig, i ditt liv. Ett sätt att börja utforska är att lyssna på ICF Coachpodden. Den illustrerar bland annat inom vilken stor mängd olika områden och branscher som professionell coaching gör avgörande nytta ute i samhället. Var beredd på A-haa!

 

Coaching – Vad, hur och när?

 

Vad?

Coaching är ett kreativt och tankeprovocerande samarbete för ökad livskvalitet, målfokusering och effektivare lärande.

Coaching kan beskrivas som processer som frigör och utvecklar en människas eller grupps potential. Coaching är ett sätt att kommunicera och samarbeta som främjar handling och inlärning – på det privata eller yrkesmässiga planet – genom att medvetandegöra, utmana och motivera. Coachingen sätter nutid och framtiden i fokus med inriktning på lösningar och möjligheter.

Hur?

Ett av coachingens grundfundament är att individen själv har svaren – men att vi i bland behöver hjälp för att hitta dem. För att hitta våra egna svar kan vi behöva sätta ord – nya ord – på våra tankar, upplevelser och känslor. Coaching är ett samarbete där du ansvarar för dina val och dina handlingar. Coachens ansvar är att utifrån ett aktivt lyssnande ställa utvecklande frågor, ge förslag på övningar och utmana dina handlingar – för att underlätta för dig att få nya perspektiv – nya sätt att tänka och handla.

Då förändringar sker både på det inre (tankar, känslor och värderingar) och det yttre (våra handlingar) planet samtidigt blir förändringen välgrundad och förutsättningen för en hållbar förändring ökar. Därför jobbar vi i coachingen med båda dessa aspekter av förändring.

När?

Det talas mycket om att motionera och äta rätt för att vi skall må bra och hålla oss friska. På det mentala och själsliga planet är detta minst lika viktigt. Då vi tänker bra tankar, tänker nya tankar och vågar formulera vår längtan för att nå våra mål kan vi också ta stegen mot nya handlingar och ökad livskvalitet.

Coaching är en väg då du vill skapa eller hantera förändringar. Du kan vilken dag som helst ge dig själv ett förändringslöfte – för att du önskar dig någonting annat och för att du är värd detta. Denna förändring kan handla om olika aspekter av livet, privat eller yrkesmässigt.

Coachning berör frågor i livet och frågor om livet:

– Vill du växa som människa? Vill du stärka din självkänsla?

– Vill du få bättre balans i livet?

– Står du inför vägval i livet?

– Vill du utveckla dina relationer?

– Vill du skapa ny inspiration i livet/ arbetslivet?

– Vill du minska stress och öka ditt välbefinnande?

– Behöver du hjälp att sätta mål, fokusera på dina mål, nå dina mål?

Genom att stretcha dina egna föreställningar skapar du nya möjligheter och kreativitet

Marie-Louice Wallin, ICF Associate Certified Coach (ACC) och utbildare

Fullsatt i lokalen när ICF bjöd in till coachträff i Stockholm

Den här veckan är det internationella coachveckan och runtom i världen arrangeras olika event för och av coacher. I ICF Sverige arrangeras regelbundet coachträffar i våra tre största städer Stockholm, Göteborg och Malmö samt en virtuell via arbetsgrupper Cyberchapter.

Region Stockholm hade prickat coachveckan för en av sina välbesökta träffar. Under torsdagskvällen medverkade en av Sveriges rutinerade coachutbildare, Anja Lindberg, ICF Professional certified coach, med ett föredrag om KBT och verktyg för coacher.

För en fullsatt lokal av intresserade coachkollegor berättade hon om vad KBT (Kognitiv beteende terapi) är och hur terapiformen vuxit fram. Hon visade på likheter och skillnader mellan KBT och coachning för att skapa tylighet kring vad som är vad men också hur en del av KBT-verktygen också kan fungera i coachens verktygslåda.  För en djupare förståelse fick deltagarna under kvällen prova på några sätt att jobba i form av samtalsstruktur och modeller anpassningsbara till coachingens metodik.

Coaching är en metodik som bygger på ett professionellt personligt samtal utan terapeutisk ansats. Din coach möter dig som en resursstark och hel människa och samtalet rör sig kring din framtida utveckling. Coaching hos ICF ramas in av elva kärnkompetenser som ligger till grund  för metoderna och mot vilka nya metoder stäms av. En viktig del är kompetensen att skapa medvetenhet hos den som coachas, genom fördjupad förståelse av sig själv, sina egna mönster och den kontext man verkar i underlättar val av nya strategier med god chans att verka i riktning mot de mål man har. Under sitt föredrag fokuserade Anja på just denna kompetens men även coachkompetenser kring att hantera  aktivt lyssnande, framsteg och ansvarstagande. Etik kring arbetsområdet är viktigt för coacher och under kvällen berördes även etiken runt arbete inspirerat av KBT-verktyg och coaching.

Engagerade samtal och kollegialt reflekterande präglade kvällen och ett gäng coacher gick sedan berikade hem för att fortsätta sitt värv.

Internationellt webinarie uppmärksammade coaching bland entreprenörer

Runtom i världen pågår nu aktiviteter med anledning av internationella coachveckan. En del av dem inom ett lands gränser, en del i samlingsprojekt med coacher från flera länder.

Coaches Supporting Young Entreprenurs (CSYE) är en grupp coacher från EMEA-regionen som samverkar kring att lyfta fram coaching som kompetensutveckling bland entreprenörer. I gruppen ingår Lena Gustafsson PCC från Sverige tillsammans med Gaetane Lenain, ACC från Belgien, Kathryn Pope, PCC från Storbritannien, Barbara Asimakopoulo, PCC från Grekland, Ave Petri, PCC från Oman och Béatrice Melin, MCC från Frankrike.

Tillsammans arrangerade de under tisdagskvällen ett webinarie för att uppmärksamma internationella coachveckan och vad coaching kan betyda i en entreprenörs vardag. 40 registrerade deltagare från Europa och Mellanöstern deltog. Temat för webinariet var ”The emergency vs Strategy dilemma” och belyste på olika sätt hur det omedelbara och till synes brådskande riskerar att tränga ut det strategiskt viktiga samt gav tips på hur det kan motverkas.

Under webinariet delade Lena och Gaetane med sig av varsitt verktyg de sett att klienter ofta har nytta av i arbete med dilemmat. Lena i form av en fyrfältsmodell där att göra-listan istället delas upp i område definierade på två skalor: Hur bråttom är det? Hur viktigt är det? På så sätt skapas en ökad tydlighet inför prioriteringar. Gaetane beskrev en femfrågemodell kallad Procrastinate on purpose byggd på Rory Vadens bok om tidsoptimering.

Kvällens program innehöll även två gäster som bjudits in att dela med sig av sina erfarenheter av att arbeta med en coach. Entreprenörerna Athina Dova med sitt snabbväxande företag Owiwi som förändrar rekryteringsbranschen i Grekland och Christina Guttierez-Malmbom som representerade kombinatörsvarianten av entreprenör genom att vid sidan om sitt dagtidsjobb driva en av Sveriges nya och spännande kultursatsningar, Smålandsoperan.

De båda gästerna delade i ett samtal med Lena och Gaetane öppet med sig av sina erfarenheter av att balansera kortsiktig brandsläckning mot strategiskt arbete. Athina som haft individuell coaching i starten av sitt företagande för att identifiera kärnvärden, upptäcka och arbeta bort sina egna bias. Hon beskrev hur det hjälpt henne att se klarare på sina prioriteringar och hitta det hon behövde komplettera sin vardag med för ett rikt liv som entreprenör. Utfallet blev bland annat en ny hobby. Hon tränar numera regelbundet martial arts som ett sätt att stanna kvar i kroppen och koppla sina dagliga erfarenheter till en fysisk aktivitet.

Christina beskrev hur användandet av en teamcoach hjälp dem som team att bli tydligare i sina olikheter, hitta en ny respekt för varandra och vägar vidare från låsningar. De båda lyfte hur varje entreprenör behöver en plats att tänka stort på och någon att reflektera tillsammans med och spegla sig i och hur en coach bidrar till både personlig och affärsmässig utveckling.

Avslutningsvis bjöd Ave på en democoaching där Christina arbetade sig igenom en aktuell frågeställning och därigenom gav deltagarna ett smakprov på vad coaching kan vara. Samtliga deltagare har nu efter webinariet möjlighet att teckna upp sig för en kostnadsfri prova på coaching med någon av de arrangerande coacherna för att få en egen förstahandsupplevelse av vad coaching kan vara för dem.

CSYE bjöd också in till sin nästa aktivitet. De kommer i juli att medverka som föreläsare vid Coaching at Works konferens i London där de kommer att dela med sig av sina erfarenheter av att coacha entreprenörer i olika länder.

 

Forskningsforum: Hur påverkas den fysiska hjärnan och klientens förflyttning under coaching?

Artikel baserat på studien
The Neuroscience of coaching

Richard E. Boyatzis & Anthony I. Jack, Case Western Reserve University, har genomfört ett antal studier och jämfört dessa med tidigare studier/experiment samt teorier om hjärnans mottagande av handlingar, förändringar, tryggt lärande men inte minst beteendeförändringar hos klienter i professionella roller.

Det har genomförts en första studie där ett tjugotal (10 män, 10 kvinnor) klienter deltog. Där två professionella coacher (doktorerande studenter) coachade deltagarna i 30 minuters samtal. Efter samtalet (3–5 samtal) skickade en (extern) tredje coach ut en enkät där klienterna svarade på frågor kring samtalet. Man gjorde en andra studie några år senare där man även scannade förändringar och aktivitet i hjärnan hos deltagande klienter enligt samma tidsperiod som tidigare genomförd studie. Coacherna coachade enligt följande coaching approacher; Coaching with compassion (i.e.,Coaching to the Positive Emotional attractor – PEA) och Coaching with compliance (i.e., Coaching to the Negative Emotional attractor – NEA)

Studien visade på följande:
  • PEA; triggar igång delar av hjärnan som är associerade med att se ”stora bilden”, engagemang, motivation, stresshantering, parasympatiska nervsystemet
    • Aktiverar hjärnans visuella system och uppmuntrar klienten att använda sig av visualisering för vidare motivation samt stressreglering. Med andra ord aktiveras den sociala delen av hjärnan (DMN: Default Mode Network) som ser en övergripande bild utifrån macro och ner till microperspektiv för att sätta mål, flexibilitet, öppenhet, lösning från roten. Långsiktig hållbar förändring och rörelse.
  • NEA; framkallade skuldkänslor, skyldigheter och var mer skarp/slipande.
    • Här aktiverades klientens till att bli mer stressfylld självmedveten, dömande, starkare negation av pliktkänsla. Vilket reducerade motivationsfaktorn för att anta den riktiga förändringen. Eftersom fokus är på problemet och mer faktabaserad hittar klienten kortsiktiga lösningar som inte genererar långsiktig permanent förändring. NEA aktiverar och/eller förstärker vår primitiva del av hjärnan (TPN: Task Positive Network) som till exempel Amygdala.

 

Summering: Det är ett faktum att vi har två starka nätverk (sidor) som är i spänning med varandra (Social / emotional concepts (DMN) & perceptual / analytic concepts (TPN) samtidigt som de är beroende av varandra. Detta blir än mer markant i professionella roller och sammanhang där vi behöver balansera båda nätverken för att kunna uppfylla och genomföra våra åtaganden. Vi behöver TPN för problemlösning, analysera saker etc och DMN för att öppna upp för nya idéer, scanna av omgivning etc. Särskilt tydligt kan det bli det ur andlig / religiös mening.

Studien visar på samt bekräftar att vi som coachar ska uppmuntra och anta en PEA-approach men inte minst att vara lyhörda med närvaro och empatisk medkänsla för hur splittrad klientens oro kan te sig i uttryck. Både genomförda studier samt refererad teori visar på att coachingen är mest effektiv när den är DMN-fokuserad. I och med DMN-fokus kan coachen supporta klienten att ta sig förbi och övergå emotionella blockeringar genom aktivt lyssnande, närvaro samt förståelse i processen.

Mycket intressant artikel och forskning som vi kan absolut förkovra oss vidare i samt som kan tillämpas mer av inom ICF:s arbete.

Vidare uppföljning:

Vad som saknas är faktiskt data/siffror/bilder på hur den fysiska hjärnan förändrades?

Vad händer efter studierna med klienterna?

Finns det uppföljning på dem?

Kan det vara kulturella skillnader beroende på var klienten är från och befinner sig geografiskt?

Här finns mer att djupdyka i för branschens fortsatta utveckling och som även efterfrågas i en del sammanhang av klienter om evidensbaserade resultat.

För dig som vill läsa mer finns hela studien här: The neuroscience of coaching by Boyatzis Jack 2018

Artikel författad av: Leyla Avzel 23 April 2019

Internationella coachveckan 29 april – 5 maj 2019

Idag startar den årliga internationella coachveckan då coacher från världens alla hörn kommer att på olika sätt uppmärksamma  en hel yrkeskår som arbetar professionellt med coachning.

ICF är världens största partsneutrala yrkesorganisation för coacher med syfte att utveckla och kvalitetssäkra yrket. ICF startade 1995 och har drygt 30 000 medlemmar i 140 länder. I Sverige finns ett nationellt förbund som har lokala avdelningar i Stockholm, Göteborg, Malmö samt ett ”cyberchapter”.

Under veckan kommer vi här dagligen att publicera artiklar som belyser coaching och de olika aktiviteter som pågår runtom i landrt med anledning av coachveckan.

För att veta mer följ oss på Facebook och LinkedIn.

Brönjaskolan går vidare – erbjuder nu även coaching till föräldrarna

Vi har tidigare skrivit om Brönjaskolan i Boden som började erbjuda coaching till alla elever. Nu tar de coachingen ett steg vidare och erbjuder även föräldrar coachande samtal.

Coachningen vid Brönjaskolan startade redan 2013 och utgångspunkten var initialt att öka måluppfyllelsen för eleverna. Fortsättningen var att all personal deltog i utbildning i KBT-verktyg och enskilda samtal genomfördes med samtliga elever i år 9. Där vidtog även djupintervjuer med 10 elever, varav 5 med dokumenterad funktionsvariation. Resultatet av dessa blev en fördjupad förståelse för elevers behov av att få bekräftelse och att bli sedda av skolans lärare. Senare visade det sig att samtliga elever, både 2013 och 2014 gick ut grundskolans år 9 med fullständiga betyg och det blev ett kvitto på att arbetssättet skapat relationer som gagna elevernas lärande.

Det här gav förstås mesmak och nästa steg blev att fortbilda all personal i coachande som verktyg, riktat mot elever men även kollegialt. Därefter startade coachning riktat mot alla elever, från år 7 till år 9.

Från 2015 och framåt har skolan kontinuerligt satsat på coaching som ett prioriterat utvecklingsområde, som omfattat samtliga elever och pedagogisk personal. De framgångar som rönts under dessa år, har lett till tankar om vidareutveckling, som kan vara av värde både för eleverna och personalen i skolan och temat ”Bygga en coachande kultur” formades. En kultur som ska genomsyra hela verksamheten och då även omfatta vårdnadshavare.

Planeringsfasen Coachning för föräldrar

Denna fas påbörjades augusti 2018 och planeringen gjordes av rektor tillsammans med den grupp som är utbildade alt. under utbildning till coacher.  I starten skulle endast föräldrar/vårdnadshavare i år 7 omfattas och erbjudas fortbildningen i Coachning för föräldrar.

Erbjudandet presenterades vid föräldramöte där förväntan var att ett 10-tal vuxna skulle vara intresserade av att gå vidare in i coaching men med förvåning konstaterades att 36 anmälde intresse. Ansvariga i gruppen för coachning planerade därefter in 3 träffar á 1,5 timme, under september och oktober tämligen tätt i tid, för att hålla tanken vid liv. Av de 36 anmälda kunde 24 personer fullfölja de tre kvällarna.

Genomförandefasen Coachning för föräldrar

Genomförandet påbörjades med korta presentationer och information kring projektets praktiska upplägg. Detta följdes av presentation av syftet med projektet; ökad måluppfyllelse, ökat självförtroende, byggande av relationer och ökad skolnärvaro bland skolans elever.

Fokus i arbetet var att påtala vikten av att lyssna för att stödja och motivera det egna barnet till att utvecklas i lärandet. Deltagarna gjordes medvetna om olika sätt att ställa frågor – öppna respektive slutna – och fick konkreta exempel på kraftfulla frågor. Gruppen delades, varpå övningar genomfördes i att ställa frågor för att bli medvetna om skillnaderna mellan öppet och slutet frågesystem. I övningarna involverades även värdet av aktivt lyssnande, för att kunna formulera relevanta och respektfulla frågor, som ger barnet lust att delge sina tankar.

Följande två träffar hade fokus på kärnkompetenserna där vi vid ett tillfälle hade besök av Sara Widlert, Coach of Sweden. Hennes medverkan visade konkreta exempel på dessa kompetenser i en reell coachingsituation, som genomfördes med en deltagare/förälder. Aktiviteten dokumenterades i form av filminspelning. Den tredje och sista träffen innehöll, dels en inventering av egna erfarenheter som föräldrarna erfarit vid coachning hemma och även vid möten på deras egna arbetsplatser. Därutöver fick deltagarna göra övningar i par, där de fick träna på lyssnande och att ställa öppna och kraftfulla frågor. Deltagarna fick även information om hur coachande samtal går till under skoltid och frågor väcktes om hur och när kan coachning ske hemmavid.

Effektfasen Coachning för föräldrar

Den omedelbara effekten av projektet med föräldracoachning är att föräldrar/vårdnadshavare vill ha en fortsättning på utbildningen. I utvärderingen sägs även att deltagarna anammat vikten av att lyssna på det egna barnet och vara närvarande, samt att få träna förmågan att ställa kraftfulla frågor. Tillsammans har detta bidragit till att de vuxna fått ett nytt förhållningssätt till barnen, där de ser sig själva som stöd för barnens strävan mot nya mål. En sekundär effekt är att deltagarna upptäckt nya sidor hos sig själva. De har utvecklat ett sätt att coacha sig själva, som bidragit till en annan samvaro med släkt och vänner.

92% av deltagarna märker skillnad i hur lyssnandet och samtalet har utvecklats positivt. Samtalen blir längre och fylligare, det egna lyssnandet är mer aktivt, undviker färdiga lösningar på problem och hittar fler tillfällen till samtal i vardagen.

 

ICF årsmöte och medlemsdag 11 april 2019

Föreläsare Anders Troedsson, Lena Gustafsson och Peter Englén

ICF Sveriges medlemmar samlades från hela landet i Stockholm i dag för att vara delaktiga på årsmötet, ta del av den senaste utvecklingen inom vårt förbund och lyssna till intressanta föreläsningar inom teamcoaching och hur coaching passar in i en komplex och föränderlig värld.

Det var en speciell, upprymd och förväntansfull stämning när över 50 professionella coacher träffas för en heldag tillsammans. De som inte kunde närvara personligen hade möjligheten att följa årsmötesdelen via en zoom-länk.
Moderator Johanna Höglund presenterade och lede oss genom agendan under dagen.
Enligt sammanställningen av årsberättelsen har medlemsantalet fortsatt öka med 41 % de senaste fyra åren viket är ett resultat av de olika regionernas arbete och att medlemsvärdet är ett prioriterat område. I dag är vi över 500 certifierade coacher i Sverige vilket är en imponerande siffra om man jämför med andra länders statistik och antal i population.
På årsmötet beslutades att Johan Hederstedt blev omvald i rollen som ICF Sveriges ordförande i ett år. Ny invalda styrelseledamöter är Lena Asplund Sander, Ida Hultberg, Yvonne Achrelius och Dennis Larsson som Suppleant.

Peter Englén och Anders Troedsson som har skrivit ledarskapsboken ”Att leda Team” var dagens första föreläsare och ämnet var ”Teamcoaching – så arbetar du med systemintelligens”
De menar att det ställs nya krav på ledarskapet i dag och de jobbar med en teamutvecklingsmodell som är utarbetad av Team Coaching International för att möta dagens krav.
Kärnan av systemintelligens är ” Ledarens förståelse för hur människor i grupp fungerar tillsammans och förmågan att bygga och leda högpresterande team”
De delade med sig av sina erfarenheter och vi fick praktiska tips, hur vi kan arbeta med teamkännedom, teammotivation och att lyssna till teamets röst.
Metoden utgår från att se teamet som ett eget system snarare än som en samling individer.
Att se teamet som en levande enhet med uttalade och outtalade regler, en egen vision, idéer, blinda fläckar, förväntningar och ibland även ett eget humör.
Teamets natur påverkar på ett avgörande sätt individerna i teamet och spelar en avgörande roll för hur väl medlemmarna samarbetar, och i slutändan hur teamet presterar.

Lena Gustafsson, professionell coach (PCC) och internationellt anlitad föreläsare var dagens andra föreläsare med titeln ”Coaching i en komplex och föränderlig värld”.
Hon beskrev att vi står inför ett skifte i vårt moderna arbetsliv, från hierarkiska organisationer till volatila samarbetsformer, från stabilitet över tid till föränderliga strukturer. Mycket rör sig, komplexiteten ökar.
Lena visade två konkreta modeller där hon ökade förståelsen för hur vi som coacher kan stödja ledare och team genom nya vinklingar och perspektiv för att hantera utmaningarna i det moderna ledarskapet. Tillsammans reflekterade vi över hur självständighet och ledarskap hänger samman i arbetslivet och vi diskuterade hur coaching kan vara nyckeln i ett pågående paradigmskifte.
Dagen avslutades med en stark känsla av gemenskap och yrkesstolthet.

ICF coachpodden avsnitt 5. Intervju med coachkollega ger röst åt yrkets djup

I avsnitt 5 berättar Karolina Palmberg, som är ICF Associated Certified Coach (ACC), om sitt arbete som professionell coach. Hennes målgrupp belyser bredden i hur yrkeskåren, certifierade ICF-coacher, skapar värde och genuin nytta i samhället. En fråga skickas vidare till nästa avsnitt och vad tänker du som lyssnat? Välkommen att kontakta oss via sociala medier. Dela gärna, gilla och kommentera! På så vis hjälper du till att sprida vad professionell coaching betyder och kan ge till fler.

Feedback och ideer inför kommande avsnitt är alltid varmt välkommet till oss, Carin och Johanna, på podd@icfsverige.se.

ICF podd avsnitt nummer fyra

Avsnitt 4. Värdet från en driven ordförande

 

Varmt välkommen till avsnitt 4 av ICF Sveriges podd som ger en röst åt professionell coaching och ICF. Idag blir det ännu en premiär! Vår första gäst är nämligen med – ingen mindre än ICF Sveriges ordförande Johan Hederstedt. Han berättar om vem han är, ICF Sveriges ambitioner och stora mål framåt. Och om de värden han ser att ICF Sverige erbjuder sina medlemmar. In English. Varför på engelska? Ja det får ni veta när ni lyssnar på avsnittet…