Tips att tänka på när du väljer en coach

Tips för dig som funderar på att anlita en coach. Du får några olika aspekter belysta om hur du kan förbereda ditt val av  en professionell tjänst. Det liknar hur vi brukar göra när vi köper något nytt, vi frågar, jämför och tar ofta beslut på känslan.  Läs hela artikeln här.

Coaching – kompetensutveckling för det moderna arbetslivets krav

Stress uppstår ur oklarheter, osäkerhet om när det är nog och vad som egentligen förväntas av oss. Det moderna arbetslivet har snabbt ökat i komplexitet. Fritid och arbetstid tenderar att alltmer flyta samman. I rapporten ”Det flexibla arbetslivet” visar Jusek på att 35 % av medarbetare och 2 av 3 chefer förväntas vara nåbara utanför arbetstid. Hälften av medarbetarna i undersökningen hade möjlighet att arbeta flexibelt. Det ger utrymme att anpassa arbetslivet efter det totala livspusslet men det ställer också krav på tydlighet kring förväntningar och krav. Vi coacher som i vårt arbete möter cheferna som ska skapa den här

Coaching kan bidra signifikant till ledares utveckling

Vid Coachingsummit i Oslo, presenterade Susanne Gjerde delar av resultatet av hennes och Gro Ladegårds forskning (Ladegård & Gjerde, 2014). Forskningen ledde till en doktorsgrad för snart ett år sedan då Gjerde presenterade sin avhandling “Tre tilnærminger til mestring av lederrollen”. Vi gavs ett innehållsrikt seminarie med både praktiska övningar såväl som matnyttiga fakta om vad professionell coaching kan åstadkomma som verktyg för ledarutveckling. Att bedöma coachingens effekter är i sig en utmaning. Gjerde berättar om hur de utvecklade både empiriskt och teoretiskt baserade utvärderingsmål för att kunna mäta och bedöma coachingens effekter som ett ledarutvecklingsverktyg. Därefter inleddes ett sex

Coaching kan bidra signifikant till ledares utveckling

Det är stora resurser som läggs på coaching som verktyg för ledarutveckling varje år men än så länge relativt lite empirisk och kvalitativ forskning som gjorts.  Susanne Gjerde, författare till boken “Coaching Vad  Varför Hur” presenterade vid Coachingsummit i Oslo en del av resultatet av sin forskning  som bland annat handlat om effekten av att använda ICF-coaching som verktyg för ledarutveckling.  Läs hela artikeln här.

Vad är ICF coachning?

Ja, vad är nu ICF coachning? Jag har många gånger velat förklara vad ICF coachning är med få ord som tydligt förmedlar vad det är men har upplevt att det är allra bäst att prova på att själv bli coachad för att känna på det kraftfulla med coachningen. Om vi börjar med att alla personer har olika erfarenheter, intressen, relationer, hinder, insikter, värderingar, önskningar och styrkor som finns i våra tankar och påverkar oss på olika sätt och att det är ju vi själva som vet mest om oss själva så klart. Man skulle kunna säga att vi är experter på

Vad är ICF coachning?

En ICF Certifierad Coach har utbildning och erfarenhet av samtalsformen och kan Utforska, utmana, se möjligheter, sortera, göra medveten och fokusera på det viktiga i samtalet. Här är en artikel i ämnet coaching som profession.

Världens största branschorganisation för professionella coacher

Thomas Leonard (1955-2003) var en av de första att sätta coachning på kartan när han såg behovet av nya sätt att arbeta på för de som hade problem att nå mål i livet och ville ha mer framgång i både privat och arbetsliv. 1992 grundade Thomas Coach U en virtuell coach träningsprogram som snabbt växte runt om i USA och utbildade över 7000 coacher i 38 länder. Thomas var en visionär som startade International Coach Federation i USA 1995 som en icke vinstdrivande portal för coacher i hela världen att dela med sig av erfarenheter och visdom inom det dynamiska coachnings område.

​Äntligen sätts det främjande perspektivet i fokus!

Arbetsmiljöverket larmar om ökande ohälsotal och vill med en uppdaterad arbetsmiljöföreskrift lyfta arbetsgivarens ansvar för den sociala och organisatoriska arbetsmiljön. Jag som egen företagare, professionell coach och beteendevetare som har levt med det främjande perspektivet i hela mitt yrkesliv följer med stort intresse debatten och vill här dela med mig av mitt perspektiv på det hela. Den stora möjligheten jag ser är syftet – att främja hälsa – och uppmaningen om att vara med och vända trenden. I detta inlägg vill jag problematisera ansvarsfrågan samt lyfta fram möjligheterna med att välja att arbeta just hälsofrämjande och att välja samarbetspartners som

​Äntligen sätts det främjande perspektivet i fokus!

Arbetsmiljöverket larmar om ökande ohälsotal och vill med en uppdaterad arbetsmiljöföreskrift lyfta arbetsgivarens ansvar för den sociala och organisatoriska arbetsmiljön. Ohälsosam stress är både ett individ- och ett arbetsmiljöproblem. Läs vad en professionell coach och beteendevetare som har levt med det främjande perspektivet i hela mitt yrkesliv har för perspektiv på det hela.