När alla ska vara projektledare i eget liv…

Det är 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser som förändrade kyrkan och samhället på sin tid. Luthers teser påverkar vårt samhälle fortfarande. Bland annat genom att Luther uppmanade människor att börja tänka själva och att man som människa är medskapare och har ansvar för sina egna handlingar. Det finns oerhört mycket att skriva om reformationen och dess effekter på vårt samhälle och vardagsliv men den här texten har inte för avsikt att redogöra för det. Däremot har effekterna av reformationen betydelse för bland annat coachingbranschen idag. Man kan undra hur det kommer sig att coachingen vuxit sig så stark

God Jul och Gott Nytt År!

JULEN närmar sig och vi i styrelsen vill passa på att önska er alla en skönt avkopplande och rejält energigivande ledighet. Njut nuet hur du än väljer att tillbringa helgerna. Var du än är – var där! Vi vill också framföra ett varmt tack för det fantastiska arbete som lagts ideellt på olika håll. Regionansvariga i Cyber, Göteborg och Stockholm, etikrådet, redaktionsrådet och webb-gruppen för ert engagemang och er hängivenhet till uppdraget. Alla ni andra som på olika sätt var och en i sin roll under året bidragit till att göra ICF Sverige till det de är med aktiviteter, information, kollegiala

Nyhetsbrev nov/dec 2016

Ordförande har ordet Eftersom våra nyhetsbrev vanligen brukar komma i slutet av månaden slår vi den här gången ihop november och december till ett. I slutet av december, inför nyårshelgen, unnar vi er och oss lite ledighet från jobbtänk. Nya medlemmar fortsätter komma in – välkommen du som läser det här nyhetsbrevet för första gången! Vi är just nu 280 medlemmar i ICF Sverige, den senaste tiden har det tillkommit i snitt en i veckan. Fantastiskt roligt – det finns så många dedikerade coacher och vi är tillsammans en tydlig röst för vår bransch. Den rösten vill vi i styrelsen

Öppet brev -Om coachutbildningar!

Öppet brev till coacher, coachföretag och uppköpare av coaching. Inom ICF globalt finns ett system för att granska innehåll i coachutbildningar som erbjuds av olika aktörer. ICF är inte själva utbildare utan har en oberoendeställning. I vårt sista öppna brev vill vi berätta om hur kvalitetssäkringen fungerar och hur du kan veta att en utbildning är kvalitetssäkrad av ICF. Med denna information önskar vi förmedla allt det arbete som görs för att stärka ryktet och professionaliteten hos de coacher som arbetar professionellt. Vi vill också skapa klarhet kring vad ICF står för. Dela gärna informationen vidare till alla som kan

Öppet brev -Etiken inom coachbranchen!

Öppet brev till coacher, coachföretag och upphandlare av coaching ICF är ledande i att utveckla och definiera filosofin om coaching och etablera en grund för etisk standard Ett av ICFs strategiska mål är att försäkra sig om att vi är den mest relevanta branschorganisationen för professionella coacher. Därför arbetar vi ständigt på uppgraderingar av våra policys så att vi på bästa sätt kan stödja våra medlemmar. Vi vill också berätta för dig som vill följa med i utvecklingen av en 20-årig yrkesbransch att ICF är en god partner som främjar och samlar forskning på området. Med denna information önskar vi

Öppet brev -Coach är ett yrke!

Öppet brev till coacher, coachföretag och upphandlare av coacher I Sverige har coaching funnits som professionellt yrke i drygt 20 år. Coach är inom Eu en självreglerande branschoch vi vet alla att coach och coaching används i väldigt många olika sammanhang och har olika rykte. ICF Sverige, det svenska branschförbundet för coacher och den svenska avdelningen av Internationella Coach Förbundet arbetar för kvalitetssäkring av professionen. Enligt PWCs ICF Global Coaching Study 2016 ser 64 % av coacher världen över coaching som ett yrke. Med denna information önskar vi förmedla allt det arbete som görs för att stärka ryktet och professionaliteten

Förändring tar tid

Att anlita en coach är ett sätt att skaffa sig ett stöd för att genomföra en förändring man ser sig behöva, yrkesmässigt eller privat. Ofta tänker vi oss att förändring handlar om att bestämma sig och sedan göra. Coachen vet att det finns fler steg än så. När du börjar göra kommer motståndet och genom att jobba sig igenom det tillsammans med någon som hjälper dig reflektera skapas lärandet som gör skillnaden. Det genomsnittliga coachuppdraget i Sverige rör sig om en period mellan 4 och 6 månader enligt en undersökning som PWC gjort på uppdrag av ICF, International Coach Federation.

Bredare användning av coach i svenskt näringsliv

Svenskt näringsliv präglas av plattare strukturer och delegerat ansvarstagande. Det återspeglas i den globala undersökning om coachning som PWC utfört på uppdrag av ICF. Statistiken visar att jämfört med resten av världen får svenska anställda utan chefsbefattningar i större utsträckning tillgång till coach medan globala siffror visar på traditionell tyngdpunkt på coach till ledningen. Det är fortfarande vanligast att coach anlitas till ledande befattningar men siffrorna visar en tydlig skillnad mellan statistiken för Sverige och ett snitt för världen. Siffrorna är högre för executives och business owners i världen än de svenska värdena för vem som använder coach medan här drar

Målinriktade elever och lärare fick Coachee Award

Tredje priset i Coachee award gick till Ilandaskolan klass 7a-9a som under en treårsperiod när skolan tillsammans med Handelskammaren arbetade med projektet, Entreprenör 3.0. I projektet inbjöds olika företag till samarbete med skolan däribland Länsförsäkringar, Helmia, Konsum Värmland och Carin Coach AB. Samarbetet med Carin syftade till att få insyn i hur ensamföretagaren arbetar samtidigt som Carin i detta samarbete coachade klassen, bland annat genom ett månadsbrev. Månadsbrevet med öppna coachfrågor var det viktigaste verktyg som höll processen vid liv, mellan de fyra fysiska träffarna per år. Frågorna vände sig till individen och dennes skolarbete, insatser, och vägen framåt… Bland annat

Coachpromenader gav hållbar förändringsresa

Att vara i kris och vara ensam med sina tankar, utmaningar och vägval är en utmaning i sig. Maria har lyckan att ha en arbetsgivare som sätter stort värde på sina anställda och ser värdet av coaching och så började Marias utvecklingsresa. Margareta Brännström, Associated certified coach (ACC), ICF blev Marias coach. Under nästan ett år arbetade de tillsammans för Marias mål att stå rakryggad, trygg och glad samt hitta självkänslan och kärleken igen till både sig själv och andra. Det som Maria trodde skulle ta kanske sju år att uppnå gick fortare än hon någonsin kunde föreställt sig. På

Lyckosam coaching vann ICF Sweden Coachee Award

Varje människa som utmanar sina tankebanor och vågar möta sina rädslor och ta nya steg för att nå sina mål i till exempel sitt ledarskap gör något stort. Något stort som ofta får en positiv betydelse inte bara för dem själva utan också för dem som finns i deras närhet, vilket i sin tur ofta leder till många goda “ringar på vattnet” effekter. Därför är det värt att hedra varje person som tar ett aktivt beslut att arbeta med sig själv. ICF Sweden Coachee Award är en utmärkelse som firar de utvecklingsresor vi coacher ser våra kunder genomgå. Vinnare av årets Coachee

Vinnare i ICF Sweden Coachee Award

För första gången har utmärkelsen Coachee Award delats ut, Vinnare blev Joakim Eurenius med motiveringen: “En mycket lyckosam coaching av en VD i en utsatt position med ett antal parallella utmaningar att hantera. Från förändringsrädsla till teamwork och där kommunikation, lönsamhet och öppenhet är i fokus.” Andra pris gick till Maria Eddous med motiveringen “En coaching som gav en person i personlig kris stöd och kraft att förändra sin livssituation in i en ny positiv färdriktning både privat och i arbete.” Tredje priset gick till en grupp, klass 7a-9a på Ilandaskolan med motiveringen “En gruppcoaching med ett fantastiskt resultat för