Coacher hjälper fastighetsmäklare att skapa en hållbar arbetsmiljö

Coaching utifrån ICFs 11 Kärnkompetenser används inom olika branscher och sammanhang. Idag träffar vi Moby, ett företag som med coachning som verktyg jobbar med arbetsmiljö bland fastighetsmäklare. De finns i Stockholm och för att nå ut rikstäckande så använder de sig av telefon eller Skype, metoder som fungerar mycket bra för coachningssamtal och blir allt vanligare Moby grundades 2016 av två coacher med stort intresse för utveckling, coachning och en vilja att göra skillnad på riktigt när det gäller hållbarhet i arbetslivet. De erbjuder program för att kartlägga styrkor och utvecklingsområden i organisationer med fokus på den organisatoriska och sociala

Uppdatering i dokument: Valberedningens förslag – nu med fungerande länk

Valberedningen för ICF Sverige har gjort en korrigering i utsänt material gällande förslag till ny styrelse för ICF Sverige kommande verksamhetsår. Vi skickar därför ut ett nytt underlag till er medlemmar att titta på. I det utskick som gick ut tidigare idag fungerade inte länken så här kommer ett nytt försök. Valberedningens förslag inför årsmötet 2017 uppdaterad Vänliga hälsningar Valberedningen

Tjejzonen använder sig av coachning som ett verktyg

Coaching utifrån ICFs 11 Kärnkompetenser används inom olika branscher och sammanhang. Vi på redaktionsrådet för ICF vill skildra mångfalden coach yrket har och påvisa samhällsnyttan coachning som metod ger. Tjejzonen är Sveriges största stödorganisation som bygger på ett systerskap med en relationell och virtuell verksamhet för tjejer mellan 10-25 år. En partipolitisk och religiöst obunden ideell organisation med 200 storasystrar, kvinnor som arbetar ideellt och tar emot ca 10 000 kontakter per år genom personliga träffar, chatt eller mejlstöd. Jag intervjuade Karolina Palmberg som är beteendevetare och ACC certifierad genom International coach federation (ICF). Hon är sekreterare i ICF Sveriges styrelse och arbetar på

Valberedningens förslag till ny styrelse

  Hej Valberedningen är nu klara att presentera sitt förslag på kommande styrelse för nästa verksamhetsår. Klicka på länken här så öppnas presentationen: Valberedningens utskick inför årsmötet 20170425 I enlighet med beslutet på årsmötet 2015 genomförs valet nu på själva årsmötet. Har du inte möjlighet att vara med i Stockholm kan du delta via länk. Info om årsmötet och anmälan dit hittar du här. Har du frågor eller kommentarer når du oss på valberedning@icfsverige.se. Vänliga hälsningar Valberedningen  

Gott Nytt År!

Ett par dagar in på vårt nya år som medlemmar i ICF vill jag förstås passa på att hälsa er alla ett riktigt gott nytt medlemsår! 1 april skiftade vi över till det nya medlemsåret och nu går vi vidare med nya planer, nya mål och nya ambitioner. Vårt nyårslöfte från styrelsen är att fortsätta arbeta för att ICF ska ge medlemsnytta för er coacher på de sätt som gynnar er. Vid årsmötet blir det även i år ett påverkanstorg där vi med stort intresse kommer att lyssna in vad ni tänker kring det som görs och vad ni tycker

Ett par dagar in på vårt nya år som medlemmar i ICF vill jag förstås passa på att hälsa er alla ett riktigt gott nytt medlemsår! 1 april skiftade vi över till det nya medlemsåret och nu går vi vidare med nya planer, nya mål och nya ambitioner. Vårt nyårslöfte från styrelsen är att fortsätta arbeta för att ICF ska ge medlemsnytta för er coacher på de sätt som gynnar er. Vid årsmötet blir det även i år ett påverkanstorg där vi med stort intresse kommer att lyssna in vad ni tänker kring det som görs och vad ni tycker

Lycka, en vana som kan övas.

Som en av huvudtalarna vid det Global Leadership forum inom Internationella Coach Förbundet (ICF) som i dagarna genomfört i Warszawa presenterade Amy Blankson några grundläggande fynd inom senare tids psykologiforskning som visar på att lycka är ett tillstånd som kan väljas och övas. De flesta av oss tror kanske att lycka är något som uppstår ur yttre omständigheter men forskning visar att endast 10 % av försökspersoners upplevda lycka kan förutsägas med yttre faktorer. 90 % är helt beroende av personliga strategier och vanor. Blankson presenterade tre områden som coacher är väl förtrogna med men som nu beforskats till en

Är coacher vad vi behöver för att hantera den snabba teknikutvecklingens effekter?

Dr Kjell A Nordström från Handelshögskolan i Stockholm är en av huvudtalarna vid det Global Leadership forum inom Internationella Coach Förbundet (ICF) som i dagarna hålls i Warszawa. Under sin presentation utmanade han tankarna kring vad framtidens ledarskap formas kring genom att belysa teknikens inflytande över utvecklingen och några grundstenar i den tysta revolution som nu pågår. Förr grundades vår uppfattning om världen på tre källor, institutioner, värdesystem och teknik. Idag har tekniken enligt Nordström utvecklats så långt från tryckpressens första kliv in i en era där idéer och tankar kunde färdas oberoende av människan bakom dem, in i dagens snabba

ICF chapter recognition awards delas ut på Global Leadership Forum i Warszawa

23-26 mars samlas Internationella Coach Förbundets (ICF:s) ledare från hela världen för gemensam konferens i Warszawa. ICF har 30 000 medlemmar fördelade på 68 länder, i flera av dem finns mer än ett chapter. Under konferensens inledning delas årets Chapter Recognition Awards ut till dem som utmärkt sig med goda resultat under året. Vinnare blev ICF Colombia, Houston, Los Angeles, Minnesota, Oman, Raleigh Area, Singapore, Spain, Switzerland, Toronto, Turkey, United Kingdom och Vancouver. Alla engagerade chapter ledare arbetar ideellt för coacher i sitt område och för att representera och presentera coachning som profession. Gott ideellt ledarskap nära kopplat till yrkesroll och

Dags att förnya ditt medlemskap

ICFs nyår närmar sig, dags att förnya medlemskapet Nu är det ett par veckor kvar tills vi byter medlemsår i ICF. 1 april är nyår och ditt gamla medlemskap tar slut. Många av er har redan förnyat men för er andra kommer här en liten påminnelse, de två sista veckorna i mars går fort. Hur gör jag? Du förnyar både ditt globala och ditt svenska medlemskap på samma gång. Logga in på www.coachfederation.org och gå till fliken Member, renew membership. Tryck på den orange knappen renew now online och du är igång.  ICF global har gjort en tydlig instruktionsfilm om du

ICF Russia visiting ICF Sweden

Dear colleagues-coaches, I have a pleasure to share impressions of the meetings the lovely Swedish coaches, Jenny Bergh and Barbro Nyberg, during my trip to Stockholm. My sincere gratitude is to the Russian and Swedish Chapters for giving the opportunity to learn about coaching and the ways of promotion in this profession in Sweden. Contrary to my thoughts what coaching in an well-developed European country has already become an integral part of the culture in any organizations, however, the position of internal coaching in business organizations has not yet become commonplace. The situation with coaches ICF in Sweden has many

ICF Nyhetsbrev februari 2017

Ordförande har ordet Såhär i början av året sammanställs verksamhetsberättelsen från föregående år och jag gläds verkligen över allt det material som strömmar in och visar på aktiviteten under förra året. Styrelseledamöternas olika ansvarsområden, regionernas träffar och arbetsgruppernas tillskott inom var sin nisch ger en bred väv av medlemsnytta. Precis som det behöver vara med en aktiv skara medlemmar med olika behov och önskemål i en växande bransch. Det är gott med höga ambitioner och driv, det gör att det alltid finns nya steg att ta, nästa mål att nå. Men ibland är det också gott att stanna upp, samla