Coachande ledarskap – Det nya ledarskapet

Coachning växer snabbt som kompletterande kompetens i många yrken, exempelvis bland lärare, ledare, chefer och personalansvariga inom olika yrkesområden, hälso- och sjukvårdspersonal, psykologer, socionomer och alternativterapeuter. Vi kan ställa oss frågan varför? Det nya ledarskapet Rollen som ledare handlar inte längre om att tala om vad andra ska göra. Utmaningen ligger i att leda med visioner och ha tydliga mål för såväl företaget/organisationen, som för enskilde medarbetaren. Att kunna växla perspektiv – från företagets affärsmål till individens behov av utveckling. En förmåga av stor vikt för att klara målen och tillvarata de mänskliga resurserna. Ett coachande förhållningssätt synliggör drivkrafter och frigör

Dags att planera 2018

De flesta företag har knappt fem månader kvar av räkenskapsåret. Men för de flesta är det också nu – efter semestern – som arbetsåret börjar oavsett om du jobbar i ett enmansföretag eller på ett multinationellt storföretag. Hur tydlig är planen på ditt jobb? Har ni mätbara mål, så ni vet att företaget och dess anställda utvecklas i den riktning ni vill? Behöver ni effektivisera verksamheten och hur ska ni i så fall gå till väga? Det är bara några av frågeställningarna som professionell coaching kan bidra till att utveckla. Det är inte ovanligt att bäva inför hösten. Dels ska planen

Coaching – redskap för ditt personliga ledarskap

Personligt ledarskap, precis som alla andra former av ledarskap, bygger på medvetenhet, tydlighet, målfokusering, handling, känslomässigt engagemang och ansvarstagande. Samtliga av dessa komponenter ingår i coaching processen- en väg mot personligt ledarskap och ökad livskompetens. Coaching innebär en medveten och tydlig kommunikation som bygger på självkännedom och medvetenhet om styrkor, drivkrafter, värderingar och hinder. Ökad medvetenhet är viktiga verktyg som skapar förutsättningar för nya perspektiv på vägen mot dina mål och önskningar. För att detta ska leda till förändring finns ett tydligt fokus på handlingar. Utan handlingar- nya handlingar, sker ingen förändring och utveckling. Coaching hjälper dig att hitta dina

Äntligen semester – eller?

Sommarsemestern är den tid på året som ger bäst möjlighet till eftertanke och reflektion. När du bestämt dig för att välja en ny riktning i livet, oavsett om det gäller din karriär, dina relationer eller din hälsa är professionell coaching en tillgång som ger dig möjlighet att skapa bättre förutsättningar att lyckas. Sommaren är fantastisk på många sätt. Jobbstressen tar en paus, det är grönt, varmt och skönt, vattnet går att bada i och det luktar grillat i vart och vartannat gathörn. Dessa korta härliga stunder av fullständig harmoni ska du förstås njuta av till fullo. Bli inte förvånad när tanken

Hur skiljer coaching sig från terapeutiska samtalsformer?

Att beskriva coaching eller för den del andra samtalsformer i en fyrfältare är så klart alltid en förenkling av verkligheten. Det är ändå så att det fortfarande finns ett stort behov av att svara på frågan om vad coaching är i relation till andra samtalsformer? Jag använder ofta den här fyrfältaren som ritas med två axlar: Den horisontella axeln representerar varsin ytterlighet, i den ena änden har vi historia. Med historia menar vi våra minnen vår barndom och våra erfarenheter och lärdomar, kort sagt allt som ligger bakom dig idag. I den andra ligger vår framtid som vi inte vet

Smakprov på teamcoaching under VårRuset 2017

Vårruset är ett 5 km långt motionslopp för kvinnor. Det börjar i södra Sverige och rör sig sedan norrut där samarrangerande idrottsföreningar arbetar på respektive ort. Undertecknad, som sammanställer texten här, har varit Ambassadör för Vårruset i 7 år i samarbete med IF Göta, Karlstad. Loppet har olika startgrupper från gå, jogga, jogga fort, springa (elit – kvinnor). Det här året ville jag försöka få ihop ett lag igen. Blir man 6 personer så får man en picknick-kasse att samlas kring efter loppet. Vi blev tre lag och vid anmälan skulle man ange klubbnamn, så vi döpte helt sonika teamet till ”Club Carin

ALLCaN Consulting på SAK Mässan i Göteborg

Ann-Sofie Lindh på ALLCaN Consulting var en av utställarna vid SAK Mässan i Göteborg, en B2B mässa där hon var på plats för att skapa nya affärskontakter. Hon uppmärksammade besökarna på sina tjänster med fokus på coaching och ICF (International Coach Federation) där hon är medlem. Dagen och veckan till ära gav hon även ett särskilt förmånligt erbjudande om 5 coaching tillfällen. Mässan är en popup-mässa och mötesplats business to business för företag, beslutsfattare, yrkesverksamma och företagare. Här erbjuds man att skapa nya affärskontakter och vårda gamla, ta del av matnyttiga föredrag och affärsnätverka över en kaffe i MingelZon. Det

Trygghet runt att köpa in coaching till sin personal

Som en del av den nu pågående internationella coachveckan bjöd ICF Sverige in till virtuellt runda bordssamtal med personalansvariga och inköpare av coaching. Syftet var att utbyta information kring hur man som inköpare kan säkra vad det är för tjänst man får och hur man som coach kan arbeta för att skapa bättre förutsättningar för den som ska köpa coaching. Under ett webbaserat lunchmöte med deltagare från syd till norr informerade Lena Gustafsson, ordförande i ICF Sverige och själv ICF Professional certified coach (PCC) tillsammans med Pavla Kruzela ICF Master certified coach (MCC) om ICF och hur organisationen arbetar med att

Hållbar integration i arbetslivet ”på riktigt”, hur går det till?

Jag blir nyfiken. Vilka är personerna som driver IGITEGO, och vad fick dem att starta upp? – Jag kommer från Rwanda och har erfarenheter som invandrare både från Kina och Sverige. Jag har jobbat på IKEA i Kina och i Sverige och startat eget företag både i Kina och Sverige, berättar Damour Nordkvist, verksamhetsutvecklare och grundare med Masterexamen i ekonomi. Det var Damours 3-åriga dotter som var inspirationskällan till namnet IGITEGO – MÅL! “Det som pappa sa när han gjorde mål i basket!” Ett stort leende, ett varmt hjärta – det är det som syns i dotterns teckning och som blivit logotypen för IGITEGO

ICF Nyhetsbrev maj 2017

Ordförande har ordet Första nyhetsbrevet efter årsmötet. Tack för förtroendet att ytterligare ett år få leda vår fantastiska förening. Tillsammans med er,  den nyvalda styrelsen och alla aktiva i våra olika arbetsgrupper gör vi nu ett nytt år för att stärka vår profession, peppa varandra, utveckla oss själva som coacher och i coachingens svåra konst. I det här nyhetsbrevet hittar du dels återkoppling från årsmötet, dels det utlovade paketet inför Internationella coachveckan. När du är färdig med att blicka bakåt så får du där material att genast hugga tag i ett utmärkt tillfälle att skapa rörelse framåt. Vi hoppas att

Vill du bidra i studie om coaching?

Hej Får vi be om några minuter av din tid?. Dr Jonathan Passmore, engelsk forskare och författare som studerar coaching håller på med en breddstudie över hela Europa. Hans ambition är att samla in så många enkätsvar från 51 olika länder att vi ska kunna göra en jämförande studie med såväl nationella som europeiska värden. Det betyder att är vi tillräckligt många som svarar i Sverige får vi ett resultat för oss som speglar coachbranschen i Sverige och möjlighet att jämföra med andra och med mentorsbranschen. Vi behöver 50 svar i Sverige för att få siffrorna nedbrutna på landsnivå. Vill du vara

Årsmöte och medlemsdag i International Coach Federation ICF, Charter Chapter Sweden’s branschförbund

Första april inleddes International Coach Federations nya verksamhetsår och ungefär samtidigt fick vi ett kort möte med Pia Olsson, styrelseledamot i ICF Sverige. Pia ansvarar för medlemsfrågorna och sociala medier, samtidigt som hon ingår i de två grupper som håller i hemsidan resp. branschförbundets medlemsevent. Om två veckor är det dags för branschförbundets fjärde medlemsevent* och precis som förra våren kommer förmiddagen att ägnas åt årsmötet. Pia du är med i projektgruppen för nationella medlemsdagen*, berätta, i år använder ni Torget som ett tema för dagen. Vad är tanken med det? I projektgruppen tänkte vi att torget är en öppen