I samband med ICF Sveriges stora medlemsdag hösten 2016 arrangerades ett ”Coachevenement”,  med bl.a. utdelning av ICF Coachee Awards.

Professionell Coaching är 1 process, 11 kärnkompetenser och oändliga tillämpningsområden. Vi coacher skapar förutsättningen för det fokus som får dig, grupper och organisationer att nå mål. Hur fungerar det? Vad gör det så kraftfullt? Vad kan du göra själv? Hur kan en process lämpa sig för allt från presidenter, elitidrottare, företagsledare till barnuppfostran och gruppdynamik? Under Coachevenementet  fick deltagaran bl.a. möjlighet att ta del av olika utvecklingsresor som gjorts av klienter som blivit coachade.

ICF Sweden Coachee Award är ett event som precis som coachning sätter klienten i fokus. Det är den coachades mål och utveckling som står i fokus. I  ICF Coachee Awards är det den resan som uppmärksammas. Coacher som är medlemmar i ICF kan nominera sina klienter, givetvis efter överenskommelse med klienten – sekretessen är av högsta prioritet och endast klienter som samtycker deltar i tävlingen.

Coachee Awards stadgar och regler