Sätta och nå mål – del 2 – hur ska jag uppnå mina mål?

Av Sati Bacchus, ICF Master Certifierad Coach, MCC     I min förra artikel, del 1, undersökte jag ett antal frågor som många klienter ställer angående att sätta upp mål för dem själva och deras liv och verksamheter. Den här artikeln är tänkt att svara på nästa steg i processen, det vill säga hur du ska uppnå de mål som du satt upp för dig själv.   Olika former av samma mål   I förra artikeln klargjorde jag att mål kunde komma antingen från visioner eller från subjektiva uppfattningar om vad som behöver förändras. När målen väl är formulerade kan

Sätta och nå mål – del 1 – hur ska jag tänka kring mina mål?

Av Sati Bacchus, ICF Master Certifierad Coach, MCC   Den här artikeln svarar på en mängd frågor som mina klienter och andra ställt till mig genom åren. Jag hoppas den kan leda till mer klarhet gällande dina nuvarande och kommande mål i livet.   Sätta mål eller inte?   Ibland har jag mött människor som är obekväma med att sätta mål och därför verkligen inte vill göra det. Om du känner igen dig finns det all anledning att läsa vidare så att du kan fatta ett informerat beslut kring om det är en bra livsstrategi för dig att anamma. I

Nationellt och globalt när ICF Sverige höll årsstämma

När ICF Sveriges årsmöte gick av stapeln i måndags blandades nationella ambitioner med globala riktmärken för coachbranschen. Coaching har under de dryga 25 år Internationella Coaching Förbundet funnits haft en snabb och bred utveckling som bransch. Förutom den individuella coachingen har teamcoaching kommit allt starkare på senare år och blivit en del i hur effektiva och kraftfulla team byggs upp. Antalet interncoacher, dvs anställda coacher som coachar personalen inom organisationen växer också snabbt och verkar under lite annorlunda förutsättningar än de traditionella externa coacherna som utan bindningar verkar i ett utifrånperspektiv. De interna coacherna har fördelar i systemförståelse kring klienten

Friskfaktorer – dina stötdämpare i en stressad tid

Av Marie-Louice Wallin, ICF Certifierad Coach PCC Normalt så återställer sig kroppen efter en stressituation. Det parasympatiska nervsystemet som är inriktat på vila och återhämtning aktiveras vid vila och avslappning, detsamma gäller ämnesomsättningen och immunsystemet. Då du hunnit fram till bussen, stannar och pustar ut, då återställer sig kroppens system alldeles av sig självt Ju längre tid stressen pågått desto längre tid kan det ta att balansera kroppen igen. Vad som skapar stress skiljer sig mellan olika människor, och upplevs även olika över tid. Det som motverkar stress, våra friskfaktorer, är dock gemensamma för oss alla.   Sova gott Den

Stressreaktioner

Av Marie-Louice Wallin, ICF Certifierad Coach PCC En stressreaktion är en reaktion på någonting som din hjärna upplever som ett hot – och det är hjärnans viktigaste uppgift att skydda dig från fara för att säkerställa din överlevnad. Tack för det hjärnan! Fly eller fäkta – det är frågan Oavsett om hotet kommer från en faktisk händelse eller en upplevd/fantiserad händelse aktiveras samma område i hjärna. Det är de äldre delarna av din hjärna som då aktiveras, de delar som vi människor har gemensamt med ödlor och fåglar. I situationer som din hjärna upplever hotfulla är det din reptilhjärna som

Fem tips för att förbättra ditt hemarbete

Av: Sati Bacchus, ICF Master Certified Coach, MCC   Många är vi som det sista har året fått prova på att arbeta hemma i större eller mindre utsträckning. En del hade gjort det innan och hade erfarenhet att bygga på, vad som fungerade mer eller mindre bra, och för en del var det helt nytt att plötsligt behöva sitta i hemmiljön med allt vad det innebar. Nu har de flesta i Sverige som det är aktuellt för någon form av erfarenhet när det gäller hemmakontoret.   Som i så många situationer, som vuxit ur ett plötsligt uppkommit behov, kanske inte

Stress – ett helhetsperspektiv

Av Marie-Louice Wallin,  ICF Professional Certified Coach, PCC, Inom stressforskningen beskrivs stress som ett tillstånd då vi inte har eller upplever oss inte ha de resurser vi behöver för att leva upp till de krav andra eller vi själv ställer på oss Stress – ett helhetsperspektiv Vad som skapar en upplevelse av stress är mycket individuellt och skiljer också över tid för en och samma individ. Det som stressar dig stressar inte mig, det som stressar mig i min nuvarande situation stressar inte mig då jag befinner mig i en annan situation. Stress bör alltid ses i ur ett helhetsperspektiv. Ofta är

Stress – livsnödvändigt och helt naturligt

Av Marie-Louice Wallin,  ICF Professional Certified Coach, PCC, Vad som helst kan stressa vem som helst, av vilken anledning som helst. Stress är mycket individuellt och skiljer sig också över tid för en och samma individ. Inom stressforskningen beskrivs stress som ett tillstånd då vi inte har eller upplever oss inte ha de resurser vi behöver för att leva upp till de krav andra eller vi själv ställer på oss   Din hjärna – din bästa vän för din överlevnad Stress är en helt naturlig reaktion för att ge dig den extra kraft och energi som du behöver för att klara

Hur ska man bete sig när det är stiltje i samhället?

  Av Sati Bacchus, ICF Master Certifierad Coach, MCC   Nu har vi ju levt med denna pandemistiltje med våra närmaste, vårt samhälle och världen i snart ett år och ännu har vi inget slutdatum att se fram emot. Självisolering, vaccinationer och generella nedstängningar till trots så är det ingen som vet när den här pandemin kommer att klinga av och låta oss skapa en ny värld bortom detta.   Att hitta personliga sätt att hantera det som kan underlätta vardagen nu och så länge det behövs framöver kan vara det som behövs för att hålla ut i längden. Genom

Navigating Uncertainty – Professional Coaches as Lighthouses

Här är en artikel på engelska från nättidningen HRfuture (hrfuture.net) som redaktionsrådet fått tillhanda. Den är skriven av Magdalena Nowicka Mook, CEO ICF och Svea van der Hoorn, MCC, ICF South Africa Charter Chapter. We are living and leading in times where almost nothing is predictable, where all assumptions, even those arrived at through plenty of research, data and careful contemplation, are not making much sense anymore. More importantly, best practice, and the tried and tested are not offering organisations and communities a sense of safety in stormy weather, nor offering direction of when to set sail. Lighthouses are often thought of as indicating areas

Julens dofter

En av de vanligaste utmaningarna i vårt samhälle är att hantera stress och lära sig själv bryta ett stresspåslag. När något händer i dig eller runt dig som på något sätt signalerar fara, risk eller krav aktiveras stressystemen i kroppen och du får ett stresspåslag. Förmodligen vet du hur det känns just för dig. Men hur har du det med verktygslådan för att slå av det? Visste du att dofter som aktiverar minnesmönster av välbefinnande och lugn kan vara en kraftfull nyckel? Sinnesintryck aktiverar hjärnan som i sin tur styr kroppen och likaväl som de kan aktivera ditt stressystem kan

Förändringar – outforskade möjligheter och lärdomar

Förändringar är det enda du kan vara säker på i livet.  Livet erbjuder dig förändringar, vare sig du vill det eller ej. Dessa förändringar är, om du tar lärdom av dem,  en väg till utveckling och växande i både den privata och den yrkesmässiga dimensionen av att vara människa. Varje förändring innehåller, ej ännu, utforskade möjligheter och lärdomar. Ibland vill du skapa en förändring för att du ska må bra och fungera optimalt. Ibland behöver du hantera en ej självvald förändring, för att du ska må bra och fungera optimalt.       Förändring – Fly, fäkta eller spela död