Monthly Archives February 2021

Hur ska man bete sig när det är stiltje i samhället?

  Av Sati Bacchus, ICF Master Certifierad Coach, MCC   Nu har vi ju levt med denna pandemistiltje med våra närmaste, vårt samhälle och världen i snart ett år och ännu har vi inget slutdatum att se fram emot. Självisolering, vaccinationer och generella nedstängningar till trots så är det ingen som vet när den här pandemin kommer att klinga av och låta oss skapa en ny värld bortom detta.   Att hitta personliga sätt att hantera det som kan underlätta vardagen nu och så länge det behövs framöver kan vara det som behövs för att hålla ut i längden. Genom