Monthly Archives March 2020

Vad du kan vara trygg med när du anlitar en coach från ICF

  Coaching är numer en etablerad profession som också blir ett slags samtalsmetodikens hantverk. Genom praktisk träning lär sig coachen lyssna, hitta rätt ton i frågor och arbeta med pausering, tystnad och rörelse. Genom personlig utveckling tränar sig coachen att skilja på vad som är coachens eget material och vad som är klientens, samt uppnår en högre personlig mognad hos båda. Coachingen grundas i väl beprövade metoder som får en personlig ton genom varje coachs unika stil. Det bedrivs en kontinuerligt ökande mängd forskning kring coaching och dessa metoder och vi får en allt starkare evidens kring metodiken. Som coach

Leda med mål – fantastiskt och livsfarligt

Under våren publicerar vi i ICF en serie boktips på böcker författade av svenska coacher. Att sätta bra mål är inte så enkelt som man tror. Ett bra mål kan vara motiverande och ge energi, medan dåliga mål kan skapa lågt engagemang och till och med ohälsa kan vi läsa i boken Leda med mål – fantastiskt och livsfarligt . Författaren Bengt Kallenberg är civilingenjör med många års egen erfarenhet av olika ledarroller från stora och små företag. Numera är han verksam som Professionell Certifierad Coach (ICF PCC) med främsta fokus på ledarskapsutveckling i olika former. Sin bok grundar han

Coachande Handledning – en metodbok för ledarutveckling och professionellt klientarbete

Under våren publicerar vi i ICF en serie boktips på böcker författade av svenska coacher.   Ann Kellheim och Britt Weide är båda erfarna coachande handledare och ICF Certifierade Master Coacher samt undervisar i professionell coaching och coachande handledning. I sitt dagliga arbete med att coacha och handleda saknade de en bok på svenska som handlade om just metodiken kring coachande handledning. Den luckan har de nu fyllt med den uppskattade metodboken Coachande handledning – en metodbok för ledarutveckling och professionellt klientarbete som nu säljs till såväl coacher som ledare, chefer och HR. Boken har även vunnit bred popularitet bland

ICF Coachpodden avsnitt 17. Coachande ledarskap

Podden för dig som vill öka förståelsen för coaching och värdet av att anlita en professionell coach! I detta avsnitt pratar vi om coachande ledarskap och reder ut skillnaden mellan ett coachande ledarskap och fördelarna med att anlita en extern professionell coach. Dennis och Anna delar med sig av sina egna erfarenheter från näringslivet och gör diverse analogier om vad det är som är skillnaden som gör skillnaden för att skapa högre engagemang och därigenom bättre resultat. Även i detta avsnitt utgår mycket av resonemanget från Gallups undersökning om engagemang. Vi delar även med oss av några boktips om ledarskap

Värderingsövningar för coacher

Värderingsövningar för coacher   Av Sati Bacchus, ICF MCC     I min serie med övningar för oss coacher har jag nu kommit till vad vi kan använda för att få syn på våra, och våra klienters, värderingar.   Först ska vi kanske ta oss en titt på vad värderingar är:   Våra värderingar hjälper oss som människor att orientera oss i den värld vi lever i. De är de grundläggande antaganden som vi baserar våra handlingar på. Vanligtvis är de stabila och de saknar fasta gränser. Många personliga och kulturella värderingar är relativt konstanta över tid och skapar på