Monthly Archives October 2018

Sista anmälningsdygnet inför Stora coachdagen

Nu går vi in i sista anmälningsdygnet inför  stora coachdagen den 5 november.  Coacher, konsulter, ledare och andra som är intresserade av nuläget i coaching, ledarskapets utveckling och framtidens kompetenser samlas i Solna för en dag . Har du ännu inte bokat din plats gör du det här. Intressanta föreläsningar om moderna organisationer, innovativa processer och hur vi går från ord till handling är att vänta.  Jonathan Passmore ger oss via länk från UK en överblick över nuläget i europeisk coaching, Johan Hederstedt, nuvarande ordförande i ICF Sverige och med en lång ledarkarriär bakom sig berättar om sin resa från ordergivande chef

Genusperspektiv och jämställdhet i ICF Sverige

Vi har fått ett antal frågor kring vårt val av föreläsare, kopplat till jämställdhet utifrån ett genusperspektiv viket vi som arbetar med arrangemanget har förståelse för. Så därför önskar vi ge ett lite mer utförligt svar på frågorna och redogöra för våra tankar. Några av oss i eventteamet för ICF Sverige har tillsammans varit ansvariga för ICFs event höst och vår de senaste fyra åren. Dessa fyra år har, ur ett genusperspektiv, sett ut så här: 2015 – ICF on tour Talare: Lena Gustafsson som ordf, Mikhail Klarin, Lori Shook  (2 kvinnor + 1 man) Övriga engagerade: Jenny Bergh, Pia

Stora coachdagen – 20 dagar kvar!

Den är nära nu. Årets happening i coach-Sverige och en konferens som kikar runt hörnet in i framtidens ledarskap. 20 dagar kvar till stora coachdagen den 5 november.   Antingen du själv är aktiv coach,  arbetar med annat och använder ett coachande förhållningssätt som en del av ditt sätt att möta människor eller “bara” är intresserad av framtidens ledarskap och arbetsplatser så är det här dagen för dig. För dig som har bråttom och inte hinner läsa hela mailet kommer här en sammanfattning med allt du behöver veta. Den 5 november från incheck vid nio till eftermingel vid 17 vill du vara

ICF Sverige nyhetsbrev oktober 2018

  Hej coachvänner i ICF Sverige ! Vi är mitt i hösten med mängder av aktiviteter, jobb och fritid och inte minst coachning. När vi tittar på framtida trender ser vi att arbete och fritid går mer och mer ihop. Du arbetar hemma och kan kombinera ihop din vardag på ett bättre sätt. Du kan via telefonmöten, skype, zoom, videomöten genomföra flera av dina aktiviteter hemifrån eller från andra platser än din ordinarie arbetsplats. Det finns tom en svensk statlig myndighet som har beslutat att fredagar är helt mötesfria och du som medarbetare kan jobba där det passar dig bäst.

Varför är intresset så stort för nya typer av organisationer?

​I september släppte vi på Stardust vår senaste bok “Framtidens organisationer – från Napoleon till VOKA”. Intresset för bokreleasen var mycket stort, så stort att vi var tvungna att stänga anmälningssidan redan efter någon dag. Det var ju verkligen glädjande, men fick mig att fundera på: varför är intresset så stort just nu, egentligen? Det verkar helt enkelt som om våra gamla typer av organisationer, det vi kallar Napoleonorganisationer, har spelat ut sin roll. Vi är trötta på att verka i hierarkier där chefer behandlar sina underställda som olydiga barn. Där kontroll och silomentalitet har tagit över våra liv, och endast

Behövs det ett nytt ledarskap i framtidens organisationer?

Det pågår en debatt bland världens ledarutbildare just nu: är det så stor skillnad på “vanligt” ledarskap och framtidens ledarskap egentligen? Jag tror svaret på den frågan till stor del avgörs av vad man innefattar i “vanligt” ledarskap. Men det jag vet med säkerhet är att kraven på ledarskap bara kommer att öka i den komplexa och oförutsägbara VOKA-värld vi lever i idag. När organisationer byter form till nätverksorganisationer, där tillfälliga team med stort eget ansvar är den centrala enheten, kommer ledarskapet sättas på prov. Vi kommer behöva fler ledare som: har insikt om sina styrkor och begränsningar är anpassningsbara och lär

Därför kommer transparens bli allt viktigare – även för dig

 ​Jag tror att transparens kommer bli ett allt viktigare ledord i våra organisationer. När vi nu lämnar förlegade organisationsformer bakom oss (det vi kallar Napoleonorganisationer) och istället rör oss mot VOKA-organisationer, så kommer transparensen bli helt avgörande. Och det kan bli ganska utmanande. För många av oss är ju uppvuxna i organisationer där man kände sig tvungen att hålla det mesta hemligt för medarbetarna. I slutet på 90-talet var jag Nordenchef på en av de större internetkonsulterna. I ledningsgruppen lade vi oproportionerligt mycket tid på hur vi skulle “kommunicera det här till personalen”. Och vi paketerade alltid en dålig nyhet i

Varför “tillit” är avgörande i framtidens organisationer

  Jag tror att framtidens VOKA-organisationer kommer att ha “tillit” som sin viktigaste grundsten. Det är när vi ger och får tillit som vi människor fungerar som bäst, så varför skulle det inte vara så även på våra arbetsplatser?   Att bygga sin organisation på tillit kan faktiskt vara svårt. Framförallt för oss som har vuxit upp i traditionella organisationer av Napoleontyp, som hade som syfte att skapa kontroll, alltså raka motsatsen till tillit. I Napoleonorganisationen byggde man detaljerade budgetprocesser för att följa upp på skruv och mutter nivå, man hemlighöll information eftersom man inte litade på att medarbetarna kunde

Tre viktigaste frågorna för att skapa engagerade medarbetare

​Just nu pågår en förflyttning i hur vi organiserar oss. Vi lämnar det gamla tankesättet bakom oss (det vi kallar Napoleon-organisationer), och rör oss istället mot VOKA-organisationer (beskrivet i en tidigare artikel du kan läsa ​här) En sak som förändras i den förflyttningen är hur vi driver prestation och engagemang. I Napoleon-organisationer hade vi ett komplext system av “performance management” som bygger på årliga utvecklingssamtal, utvärderingar, målkaskader, kvartalsvisa check-ups etc. Detta överges nu i VOKA-organisationerna. Det vore rimligt att anta att det nya sättet att driva prestation och engagemang är annorlunda, men minst lika komplicerat. Jag tror inte att så är

PARTNER – STORA COACHDAGEN 5 NOVEMBER

Vill du ta en mera aktiv del i STORA COACHDAGEN? Det finns möjlighet att engagera dig/ditt företag  som samarbetspartner på flera olika nivåer – lägsta investering endast 500 kr! Läs mer om både program och partnerskap på storacoachdagen.se Eller gör din partnerskapsbokning här direkt, via SimpleSignUP  Anmälan till själva dagen

Så vet du att du jobbar i en Napoleon-organisation

            Sätten vi organiserar oss på kommer att förändra sig mer under de närmsta fem åren än vad de har gjort under de senaste femtio. Så nu gäller det att hänga med. Vi lämnar de gamla organisationsstrukturerna bakom oss i allt snabbare takt: organisationer som bygger på hierarkier, chefer som behandlar sina anställda som de vore opålitliga barn, där man får feedback i ett årligt medarbetarsamtal, och där man försöker reglera beteenden med policies och kontroll. Låt oss kalla dem Napoleon-organisationer. Istället är vi på väg in i VOKA-värld. VOKA är en amerikansk akronym som