Monthly Archives September 2018

Nyhetsbrev september

Hej ICF Sverige och alla duktiga coacher! Vi i styrelsen hoppas att ni har haft en skön sommar och att ni nu är i full gång med coachning , olika jobb och aktiviteter. Vårt nyhetsbrev skall spegla vad som har hänt inom ICF Sweden och även internationellt i ICF Global samt även vad som är på gång framöver. Allt kan förstås inte täckas in, men ändå ge en bild av vår verksamhet. Styrelsen har genomfört ett styrelsemöte med bla strategidiskussioner om vad som är nödvändigt för att vi skall tillsammans bli framgångsrika. En viktig del har varit att följa upp

Kallelse till extra årsmöte

 Vid vårt årsmöte i april beslöts att byta revisor. Vi beslöt då också att ge styrelsen i uppdrag att lösa det men efter vidare samtal har vi insett att den lösningen, även om den i stunden kändes enkel, inte är så bra. Styrelsen kan och bör inte själva utse den revisor som ska granska dem. Vi kallar därför till en kort extra stämma via zoom för det beslutet nu när valberedningen har vaskat fram en bra kandidat. Anmäl dig till info@icfsverige.se och anslut dig via följande länk https://zoom.us/j/716046940 Vänliga hälsningar  Johan Hederstedt Kallelse till extra årsmöte i ICF Sverige Mötesdag: 2

Jonathan Passmore på STORA COACHDAGEN

Jonathan Passmore är internationellt erkänd coach och psykolog flitigt anlitad som talare men också aktiv forskare och författare till ett flertal böcker om coaching, sammanlagt har han 30 böcker och ett hundratal artiklar i portföljen. Han är Professor Catedrático för Leadership and Coaching vid University of Evora I Portugal, etablerade och drev Storbritanniens första Masterprogram i coachande psykologi vid University of East London och är nu lärare vid Henley Business School. Nu aktuell med den stora transnationella studien om nuläget i coaching – State of Play in Coaching – som under förra året genomfördes med hjälp av coacher i 51

Stora coachdagen 2018

Sedan 2015 har International Coach Federation samlat coacher kring ett utvecklande höstevent. I år höjer vi temperaturen och lanserar STORA COACHDAGEN. Dagen du inte vill missa om du arbetar som coach, ledare, ledartränare, förändringsagent eller liknande! Henrik Martin, entreprenör och ledarutvecklare: “Från Napoleon till VOKA“, om att vår tids ledarskap har helt nya förutsättningar. Den engelska akronymen VUCA, Votality – Uncertainty – Complexity – Ambiguity (på svenska Flyktighet – Osäkerhet –  Komplexitet – Tvetydighet) försöker sätta ord på det många av oss upplever som en verklighet idag. Det vill säga att upplevelsen att vara i en dimma, att allt är

Forskningsforum: Kan chefen vara din coach?

Joel Di Girolamo och J Thomas Tkach från ICFs globala forskningscenter har gjort en metastudie på forskning kring det alltmer populära användandet av coachingfärdigheter i ledarskap. “An exploration of managers and leaders using coaching skills.” Studien visar på tydliga skillnader i förutsättningar mellan ledaren som använder coaching som ett verktyg i sin dagliga verksamhet och coachen som använder coaching som samtalsmetod. De båda kommer in i coachingen från olika perspektiv där coachen har en mer fristående och renodlad roll medan manager/ledares situation är mer komplex då det även finns en organisatorisk kravbild och lojalitet, de har fler aspekter än den

Vi förbereder byte av digital nyhetsplattform

ICF Sveriges redaktionsråd finns till för ICFs medlemmar och för de som vill lära sig mer om coachning. Vi gör intervjuer, skriver artiklar och är även länken till medlemmar som vill dela med sig och publicera tankar och erfarenheter inom coachning. Fokus ligger på forskning och vilken nytta coachning har på individ, organisation och samhälle. Under hösten 2018 byter vi digital plattform från My News Desk och du kommer istället att kunna följa oss i nyhetssektionen här på www.icfsverige.se och på våra sidor på Facebook och Linked In. Vi återkommer med information och datum för flytt men följ oss gärna redan nu så missar du

Coaching i skolan

Coaching sprider sig alltmer i samhället. Privatpersoner, företagare, små och stora företag, landsting, statliga och kommunala verksamheter ser vinsterna i att arbeta med professionella coacher och med ett coachande förhållningssätt. Skolcoacherna AB arbetar med coaching i skolan. De är verksamma från norr till söder. Pia Olsson har jobbat åt Skolcoacherna i flera år, här berättar hon mer. Vad gör Skolcoacherna? Skolcoacherna är ett företag som sysslar med precis det som namnet säger dvs. coaching i skolan, genom att coachutbilda lärare och skolledare samt coacha individuellt och i grupp. Skolcoacherna grundades 2008 av Anna-Karin Arenius och Helena Isakson, lärare och coacher.