Monthly Archives June 2018

Nyhetsbrev juni

Hej ICF Sverige! Vårt nyhetsbrev skall spegla vad som har hänt inom ICF Sweden och även internationellt i ICF Global samt även vad som är på gång framöver. Allt kan förstås inte täckas in, men ändå ge en bild av vår verksamhet. Styrelsen har nu haft sitt första ordinarie sammanträde, där bla ansvarsfördelning inom styrelsen har klarats ut. Mycket av arbetet kommer som tidigare ligga ute på regionerna och arbetsgrupperna. Ansvarsfördelning i styrelsen: Johan, ordförande, övergripande ansvar, kontakt mot ICF Global, strategikartan, forskning Lena G, vice ordf., ekonomiansvarig, webb, redaktionsrådet, GDPR, medlemsvärde, coachveckan, branschförbundet. Anja, huvudansv gentemot regionerna, utbildning och