Monthly Archives May 2018

Nyhetsbrev maj

Hej alla medlemmar i ICF Sweden! Det här mitt första nyhetsbrev. Det känns fantastiskt roligt att börja arbeta för alla er medlemmar. Jag är både ödmjuk och glad att få arbeta som ordförande för hela organisationen och inte minst leda en styrelse, som både har kontinuitet och förnyelse. Jag är tacksam att få ta över efter Lena, som har så stor erfarenhet och kan hjälpa mig med att dra i de rätta trådarna, inte minst internationellt. Till en början med handlar det förstås att sätta mig in i alla formella åtaganden. Det viktigaste dock är att lära känna er engagerade

After work på temat coaching

Internationella coachveckan är ett tillfälle för coacher att lyfta fram och informera om sin bransch. I Linköping var det Mikael Laweby som spred kunskap om denna utvecklingsbransch och hur ICF arbetar med kvalitetssäkring inom den. Vid en after work på kontorshotellet T9 berättade han om coachveckan etik och certifieringar.    

Coaching i Skolan

COACHNING – från nuläge till önskat läge Brönjaskolan i Boden införde coaching till eleverna för att öka måluppfyllnaden. Samma år slutade alla elever med full måluppfyllelse i år 9. Redan 2013 påbörjades arbetet med coachning vid Brönjaskolan i Boden. Skolan som är en 7-9 skola med ca 300 elever och 25 pedagoger tog ett nytt grepp. Starten var coachande samtal i år 9, i syfte att öka måluppfyllelsen. I den processen blev det synligt hur värdefullt eleverna upplevde att bli sedda av pedagogerna. Tack vare detta kunde eleverna, såväl 2013, som 2014, sluta grundskolestudierna med full måluppfyllelse. Mellan åren 2015-2018 har

7-13 maj internationella coachveckan 2018

Nu börjar internationella coachveckan Har du eller känner du någon som har anlitat en professionell coach? Sannolikheten att du svarar ja borde vara mycket hög. I över 20 år har coaching varit ett alternativ för den som är frisk och vill utvecklas privat eller i karriären. Kommande vecka (19) har International Coach Federation, ICF, utlyst som en årligt återkommande vecka där vi som är medlemmar på olika vis lyfter fram värdet av professionell coaching. ICF är en oberoende yrkesorganisation med syfte att kvalitetssäkra coacher och coachutbildningar. De har inga egna utbildningar just för att vara fristående. Vi som är medlemmar och

Varför en ICF-certifierad coach

Det är lätt att få intrycket att coaching är en ogreppbar tjänst som kan innehålla lite vad som helst men det finns vägar att försäkra sig om att den coaching man köper in håller god kvalitet och att man vet vad man får. Coaching är inom EU en självreglerande bransch och vår internationella organisation ICF har varit starkt drivande i att ta fram det regelverk som ska gälla. Vi vill med denna artikel uppmärksamma dig som upphandlar coacher på vad ICF gör och ge dig fakta om vad som kännetecknar ICF-certifierade coacher och ICF-medlemmar för att ge dig kunskap och