Månadsarkiv februari 2017

ICF Nyhetsbrev februari 2017

Ordförande har ordet Såhär i början av året sammanställs verksamhetsberättelsen från föregående år och jag gläds verkligen över allt det material som strömmar in och visar på aktiviteten under förra året. Styrelseledamöternas olika ansvarsområden, regionernas träffar och arbetsgruppernas tillskott inom var sin nisch ger en bred väv av medlemsnytta. Precis som det behöver vara med en aktiv skara medlemmar med olika behov och önskemål i en växande bransch. Det är gott med höga ambitioner och driv, det gör att det alltid finns nya steg att ta, nästa mål att nå. Men ibland är det också gott att stanna upp, samla

När alla ska vara projektledare i eget liv…

Det är 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser som förändrade kyrkan och samhället på sin tid. Luthers teser påverkar vårt samhälle fortfarande. Bland annat genom att Luther uppmanade människor att börja tänka själva och att man som människa är medskapare och har ansvar för sina egna handlingar. Det finns oerhört mycket att skriva om reformationen och dess effekter på vårt samhälle och vardagsliv men den här texten har inte för avsikt att redogöra för det. Däremot har effekterna av reformationen betydelse för bland annat coachingbranschen idag. Man kan undra hur det kommer sig att coachingen vuxit sig så stark