Månadsarkiv november 2016

Öppet brev -Om coachutbildningar!

Öppet brev till coacher, coachföretag och uppköpare av coaching. Inom ICF globalt finns ett system för att granska innehåll i coachutbildningar som erbjuds av olika aktörer. ICF är inte själva utbildare utan har en oberoendeställning. I vårt sista öppna brev vill vi berätta om hur kvalitetssäkringen fungerar och hur du kan veta att en utbildning är kvalitetssäkrad av ICF. Med denna information önskar vi förmedla allt det arbete som görs för att stärka ryktet och professionaliteten hos de coacher som arbetar professionellt. Vi vill också skapa klarhet kring vad ICF står för. Dela gärna informationen vidare till alla som kan

Öppet brev -Etiken inom coachbranchen!

Öppet brev till coacher, coachföretag och upphandlare av coaching ICF är ledande i att utveckla och definiera filosofin om coaching och etablera en grund för etisk standard Ett av ICFs strategiska mål är att försäkra sig om att vi är den mest relevanta branschorganisationen för professionella coacher. Därför arbetar vi ständigt på uppgraderingar av våra policys så att vi på bästa sätt kan stödja våra medlemmar. Vi vill också berätta för dig som vill följa med i utvecklingen av en 20-årig yrkesbransch att ICF är en god partner som främjar och samlar forskning på området. Med denna information önskar vi

Öppet brev -Coach är ett yrke!

Öppet brev till coacher, coachföretag och upphandlare av coacher I Sverige har coaching funnits som professionellt yrke i drygt 20 år. Coach är inom Eu en självreglerande branschoch vi vet alla att coach och coaching används i väldigt många olika sammanhang och har olika rykte. ICF Sverige, det svenska branschförbundet för coacher och den svenska avdelningen av Internationella Coach Förbundet arbetar för kvalitetssäkring av professionen. Enligt PWCs ICF Global Coaching Study 2016 ser 64 % av coacher världen över coaching som ett yrke. Med denna information önskar vi förmedla allt det arbete som görs för att stärka ryktet och professionaliteten

Förändring tar tid

Att anlita en coach är ett sätt att skaffa sig ett stöd för att genomföra en förändring man ser sig behöva, yrkesmässigt eller privat. Ofta tänker vi oss att förändring handlar om att bestämma sig och sedan göra. Coachen vet att det finns fler steg än så. När du börjar göra kommer motståndet och genom att jobba sig igenom det tillsammans med någon som hjälper dig reflektera skapas lärandet som gör skillnaden. Det genomsnittliga coachuppdraget i Sverige rör sig om en period mellan 4 och 6 månader enligt en undersökning som PWC gjort på uppdrag av ICF, International Coach Federation.