Monthly Archives October 2012

Hitta ”duschkänslan” i din coaching

I den personliga coachingen är närvaro en nödvändighet för att skapa tranformation. Helt avgörande t o m. Det menar Martin Järnland i sitt föredrag för ICF Region Syd, 25 oktober 2012. Efter att ha lyssnat på honom lägger jag till mod och tillit. Vi möter denna morgon en ödmjuk man med mycket blåa ögon som gnistrar. Martin har ett förflutet som företagare i byggbranschen, en tillvaro som han lämnat till förmån för transformativ coaching efter utbildning i Los Angeles tillsammans med vår ICF ambassadör i region Syd, Rasmus Carlsson. Martin beskriver hur vi klär på oss coachrollen när vi sätter oss ner

Coaching – bara en fluga?

Att vara stolt över sitt arbete ger glädje åt individen. Att känna tilhörighet är  ett väsentligt och grundläggande behov hos oss människor. Att sitta i ett rum fullt av coacher, 900 stycken från 56 länder, ger den känslan. En känsla stark nog att ta med hem och behålla. Ta fram och känna när de lite kyliga, ifrågasättande vindarna blåser runt oss coacher. Kan 900 coacher ha fel? Hur många klienter kan ha fel? Om vi räknar på absolut lägsta nivån, inom coaching har vi tre, så har den coachen coachat 100 tiimmar. Vilket gör 90000 timmar. Bakom de timmarna kan