​Äntligen sätts det främjande perspektivet i fokus!

Arbetsmiljöverket larmar om ökande ohälsotal och vill med en uppdaterad arbetsmiljöföreskrift lyfta arbetsgivarens ansvar för den sociala och organisatoriska arbetsmiljön. Ohälsosam stress är både ett individ- och ett arbetsmiljöproblem. Läs vad en professionell coach och beteendevetare som har levt med det främjande perspektivet i hela mitt yrkesliv har för perspektiv på det hela.

Om Lena Gustafsson

Jag har under hela mitt yrkesliv haft utvecklingsarbete som röd tråd. I olika situationer och på olika sätt arbetar jag med människors och organisationers utveckling.