Vi i valberedningen har nu avslutat vårt arbete och kan presentera vårt förslag inför årsmötets val. Du hittar det här:  Valberedningens-utskick-inför-årsmötet-2019

Val kommer att ske vid årsmötet på medlemsdagen den 11 april i Stockholm. Har du inte möjlighet att vara med så finns även möjlighet att delta via zoom.  Information om hur du anmäler dig hittar du i kalendern på www.icfsverige.se.

Vänliga hälsningar
Valberedningen