Valberedningen för ICF Sverige har gjort en korrigering i utsänt material gällande förslag till ny styrelse för ICF Sverige kommande verksamhetsår. Vi skickar därför ut ett nytt underlag till er medlemmar att titta på. I det utskick som gick ut tidigare idag fungerade inte länken så här kommer ett nytt försök.

Valberedningens förslag inför årsmötet 2017 uppdaterad

Vänliga hälsningar
Valberedningen