Sök coach

Med hjälp av denna sökfunktion kan du hitta en coach, som är medlem i
ICF SVERIGE, nära dig! Du kan söka på namn,  certifieringsnivå eller ort. Du kan också hitta en coach nära dig genom att ange postnummer samt sökradie i antal kilometer.

När du gjort sökningen visas resultatet som klickbara profiler i karta och namnlista,  här under sökformuläret. Klickar du på bilden i kartan får du en snabblänk till coachen, klickar du på namnet i listan får du upp en profil med lite mer information.

Inom ICF finns tre nivåer av certifiering. Dessa representerar en ökande erfarenhets- och utbildningsgrad hos coachen och benämns i stigande ordning:
ICF Associate Certified Coach, förkortas ICF ACC
ICF Professional Certified coach, förkortas ICF PCC
ICF Master Certified Coach, förkortas ICF MCC

En ICF-medlem som är ”Ocertifierad” kan vara under utbildning, uppfyller inte de krav som ställs för att uppnå certifiering/omcertifiering, eller har av någon anledning valt bort just denna typ av kvalitetssäkring.

Show Options