Sök coach

Med hjälp av denna sökfunktion kan du hitta en coach nära dig! Du kan söka på namn,  certifieringsnivå eller ort. Du kan också hitta en coach nära dig genom att ange postnr samt sökradie i antal kilometer.

När du gjort sökningen visas resultatet som klickbara profiler i karta och namnlista,  här under sökformuläret. Klickar du på bilden i kartan får du en snabblänk till coachen, klickar du på namnet i listan får du upp en profil med lite mer information.

Inom ICF finns tre nivåer av certifiering. Dessa representerar en ökande erfarenhets- och utbildningsgrad hos coachen och benämns i stigande ordning:
ICF Associate Certified Coach, förkortas ICF ACC
ICF Professional Certified coach, förkortas ICF PCC
ICF Master Certified Coach, förkortas ICF MCC

En ICF-medlem som är ”Ocertifierad” kan vara under utbildning, uppfyller inte de krav som ställs för att uppnå certifiering/omcertifiering, eller har av någon anledning valt bort just denna typ av kvalitetssäkring.

Show Options