Dags att nominera till styrelse
och etiskt råd

Nu är vi i valberedningen i gång med vårt uppdrag att ta fram kandidater inför 2019 års val av ledamöter till styrelse, revisor och etiskt råd. Vi tackar för förtroendet och lovar förvalta det väl. En del av vårt arbete är dialog med medlemmar kring styrelsens arbete och tänkbara kandidater. Vi vill nu uppmana er alla att höra av er till oss.

Styrelsen

Vi behöver en styrelse med upp till sju personer som tillsammans bör täcka dessa behov och kompetensområden:

  • intern samordning – samverkan med chapters och ICF i Norden och internationellt
  • kommunikation och PR internt och externt – opinionsbildning, sociala media, event
  • administration – ekonomi (budgetering och ekonomistyrning, IT,  etc.
  • näringslivsfrågor – inkl. kontakt med samarbetspartners
  • utbildning
  • sponsring

Vi behöver också tänka på att mångfald berikar vilket innebär att vi behöver ledamöter med olika personlighet, kunskap och erfarenhet i styrelsen.

Som styrelseledamot behöver man kunna sätta sig själv åt sidan och lyfta resonemang till princip- och organisationsnivå. Hög förmåga till eget ansvar och självledarskap behövs. Arbetet i styrelsen är operativt tillsammans med de olika arbetsgrupper som finns inom ICF Sverige. Hög etisk hållning, viss insikt i ICF:s organisation och verksamhet samt erfarenhet av föreningsarbete både underlättar uppdraget och skapar förtroende.

En möjlighetsfokuserad attityd, ett coachande förhållningssätt och fokus på verksamheten och styrelseteamets greatness förutsätter vi, då det är egenskaper som hör hemma hos varje coach.

För att vara ledamot i styrelsen ICF Sverige förordar valberedningen att man ska vara certifierad coach (ACC, PCC eller MCC) och ha varit aktiv i och ha erfarenhet av coachyrket under minst ett år.

Kontaktinformation

Du kan nominera dig själv eller andra och det gör du genom att mejla information om den du nominerar till info@koching.se. Nomineringstiden är öppen till och med den 31 januari 2019.

Om du har frågor så kan du kontakta oss i valberedningen på samma mejladress.

Välkommen!

Valberedningen
som består av Mikael Laweby, Gunilla Julin och Ann Kellheim