Om regioner

Vi har två lokala chapters, i Stockholm och Göteborg, som bjuder in till medlemsträffar 6-10 ggr/år. Regionansvariga i resp. chapter lägger regelbundet upp information om vad som är på gång, när och var aktiviteterna kommer att genomföras.

Vi har också ett ”Cyber Chapter” med virtuella möten, för er som av olika anledningar inte har möjlighet att ta er till Stockholm eller Göteborg och så klart för er, som vill komplettera era lokala träffar med ett mera nationellt.

För att vara säker på att inte missa något kan du välja att följa grupperna här, antingen en , två eller alla tre, så får du direktinfo i din mailbox.