Vårt varumärke

Det finns tydliga riktlinjer för hur varumärket ICF och våra certifieringsloggor får användas. Här under har vi lagt länkar till våra varumärkesanvisningar så att du som kund/klient enklare kan förstå och hitta vad du söker och du som är coach lätt kan göra rätt :

ICF logo

LÄNK till hur du får titulera dig efter godkänd utbildning.

LÄNK för ICF-certifierade coacher.

LÄNK för medlemmar i ICF.

LÄNK för företag med utbildningar godkända av ICF.

Lite kort:

ICF MEDLEM
ICF-medlemskapet är personligt och giltigt ett år i taget. Det innebär att ICFs varumärke och logotyp endast får användas tillsammans med en medlems namn.

Som medlem i ICF får coachen använda ICFs medlemslogotyp i sin personliga marknadsföring,  hänvisa till sitt medlemskap och att hon/han förbundit sig att följa ICFs etiska riktlinjer.


OBS! Ett företag får alltså inte ange att företaget har ett ICF-medlemskap eller att företaget använder ICFs etiska riktlinjer. Företag kan inte vara medlemmar, det är de enskilda medlemmarna som är det!


ICF-CERTIFIERAD COACH
ICF-certifieringen är också personlig. Det innebär att coachen endast får använda certifieringen tillsammans med sitt eget namn. Som certifierad coach visar coachen att hon/han behärskar de 11 kärnkompetenserna till olika grad, beroende på  certifieringsnivå;  ICF Associate Certified Coach (ACC), ICF Professional Certified Coach (PCC) eller ICF Master Certified Coach (MCC).

Certifieringen är aktuell i tre år. Den särskilda logotypen får användas under denna tid. Certifieringsnivån ska alltid vara utskriven, t ex ICF Associate Certified Coach (ACC)


accEn ICF-certifierad coach får marknadsföra sig som Associate Certifierad Coach (ACC), Professional Certifierad Coach (PCC) eller Master Certifierad Coach (MCC).
Använd listan här för att verifiera coachens ICF Certifieringsstatus (titta under ”ICF Credential-holder”) –  om du inte hittar coachens namn i den här listan har hon/han ingen ICF Certifiering.

OBS! Begreppet ”Diplomerad ACC/PCC Coach” alt ”Diplomerad ICF Coach” finns inte inom ICF. Titlar, beskrivningar och uttryck likt ovan bör enligt ICFs riktlinjer inte användas, vare sig  i marknadsföring eller andra sammanhang.


AV ICF GODKÄNDA UTBILDNINGAR
ACTP_PRINTGodkännande ges till program som möter den professionella standard för coachutbildningsprogram som definierats av ICF.

ICFs godkända utbildningar finner du på ICFs internationella hemsida. Coachutbildningsföretag som vill få sin utbildning godkänd av ICF kan ansöka om det.