International Coaching Federation (ICF) är den ledande globala organisationen som ägnar sig åt att främja coaching som profession genom att sätta standarder för coaching, tillhandahålla oberoende certifieringsprogram samt bygga ett världsomspännande nätverk för utbildade coacher.

Som världens största branschorganisation för professionellt utbildade coacher, skapar ICFs varumärke omedelbar trovärdighet för sina medlemmar.

ICF är det enda globalt erkända, oberoende certifieringsorganet för coacher. Certifiering tilldelas professionellt utbildade coacher som uppfyller kraven på utbildning, erfarenhet, påvisat en grundlig förståelse för ICFs kärnkompetenser och etiska riktlinjer. Att uppnå en certifiering inom ICF innebär att coachen påvisat engagemang, integritet, förståelse, coachfärdigheter och hängivenhet till sina klienter.

ICF ackrediterar också utbildningsprogram som levererar coachspecifika utbildningar. Ackrediterade utbildningsprogram måste genomgå en rigorös granskningsprocess och visa att läroplanen är i linje med ICF: s kärnkompetenser och etiska riktlinjer.

Idag är ICF specifikt erkänt bland professionella coacher över hela världen för sitt arbete med att:

  • Utveckla kärnkompetenser för professionell coaching
  • Upprätta en professionell etisk kod och etiska standarder
  • Tillhandahålla ett internationellt erkänt certifieringsprogram
  • Fastställa riktlinjer genom att ackreditera coachspecifika utbildningsprogram
  • Tillhandahålla kontinuerlig utbildning genom evenemang i världsklass, Community of Practice (CPs)

Etik

ICF är ledande i utvecklingen och definitionen och filosofin för coaching och har etablerade Etiska Riktlinjer för alla medlemmar. Genom de Etiska riktlinjer, en granskningsprocess för etiskt uppförande, etablerad programklagoprocess samt en oberoende granskningsnämnd (ICB) gör att ICF sätter stora krav på professionella coachingsstandarder samtidigt som klienter/kunder har en plats att lämna in etiska klagomål rörande ICF-medlemmar, ICF-certifikatinnehavare eller ICF-ackrediterade utbildningsprogram.

Varumärke

Som världens största branschorganisation för professionellt utbildade coacher skapar varumärket en omedelbar trovärdighet.

  • Står för att anslutna coacher uppfyller kraven och följer de standarder och riktlinjer som finns fastlagda samt fortsätter utveckla sina coachfärdigheter.
  • Står för att du som klient/kund kan förvänta dig professionell, kvalitetssäkrad samt coaching som följer tydliga etiska riktlinjer.
  • Det finns tydliga riktlinjer för användandet av varumärket för såväl medlemmar, utbildningar, certifieringar samt godkända utbildningsföretag.

Kort Historia om ICF

Thomas Leonard startade International Coach Federation (ICF) 1995 som en ideell organisation för andra coacher i syftet att stödja varandra och utveckla yrket. Året efter utnämndes en president och en styrelse upprättades. Redan under 1996 fanns det över 60 ICF-ideella organisationer över hela världen. 1999 grundades ICF Nordic och 2009 övertog ICF Sverige ansvaret för den svenska verksamheten.

Globalt har ICF idag fler än 61 700 aktiva medlemmar i över 165 länder och i Sverige finns över 700 certifierade coacher vilket gör Sverige till det femte största landet i Europa när det kommer till antalet certifierade coacher. Alla medlemmar i den svenska branschorganisationen har genomgått en av ICF ackrediterad coachutbildning (alternativt är under utbildning), kompetensutvecklar sig kontinuerligt, följer våra etiska riktlinjer och de flesta medlemmar väljer att kvalitetssäkra sin coaching via certifieringssystemet. ICF Certifierar professionella coacher som har uppfyllt kraven på utbildning, erfarenhet och visar en grundlig förståelse för coachkompetenserna och etiska riktlinjer.