Forskning om coachning

International Coach Federation är ledande inom att genomföra och förmedla forskning inom coachingområdet. På ICF Research Portal, kan du själv hitta resultatet av forskning i form av intressanta rapporter och undersökningar.

ICF uppmuntrar och stödjer evidensbaserad tillämpning av aktuell forskning för effektiv coachning. Coacher ska fatta välgrundade beslut kring metoder och tekniker de använder utifrån sin förmåga att kritiskt värdera tillgängliga validerade och relevanta resultat innan man tillämpar dem i coachning.

ICF tror att kombinationen av den teoretiska kunskap som kan dras från god forskning och den praktiserande coachens mer underförstådda eller utforskande kunskap är en förutsättning för effektiv coaching.

Inom ICF finns en grupp coacher som läser och diskuterar kring aktuell forskning om coachning. Inom kort kommer du här på sidan även att kunna hitta länkar till artikeltips från dem.

Är du själv forskare och vill komma i kontakt med coacher för din forskning kan du antingen kontakta oss direkt eller för ett mer internationellt urval kontakta ICF global via vårt europeiska servicekontor.