Hej ICF Sverige och alla duktiga coacher!

Vi i styrelsen hoppas att ni har haft en skön sommar och att ni nu är i full gång med coachning , olika jobb och aktiviteter.

Vårt nyhetsbrev skall spegla vad som har hänt inom ICF Sweden och även internationellt i ICF Global samt även vad som är på gång framöver. Allt kan förstås inte täckas in, men ändå ge en bild av vår verksamhet. Styrelsen har genomfört ett styrelsemöte med bla strategidiskussioner om vad som är nödvändigt för att vi skall tillsammans bli framgångsrika. En viktig del har varit att följa upp vår strategikarta och checka av vad som har genomförts och vad som behöver genomföras nu under hösten. Mycket av arbetet kommer som tidigare ligga ute på regionerna och arbetsgrupperna. Här görs ett fantastiskt bra jobb Stort tack!

De strategifrågor som bla kommer att behandlas framöver är

  • Hur skall vi finansiera vår verksamhet framöver? Hur kan vi hitta nya inkomstkällor förutom medlemsavgifter?
  • Hur kan vi öka synligheten för ICF Sverige i samhället ?
  • Hur kan vi öka medlemsantalet ?
  • Hur skall vi förändra strategiplanen för att få in marknadsperspektivet ? ( på gång)
  • Hur kan vi rekrytera fler medlemmar till arbetsgrupperna ?

Händer i ICF Sverige

Ny revisor Vid årsmötet beslutades att ICF Sverige vill ha en ny revisor. Nu finns ett förslag. Detta innebär att vi måste kalla till ett extra årsmöte, som godkänner den nya revisorn. Mötet blir ett digitalt sådant för att alla enkelt ska kunna vara med, 2 oktober kl. 18.00, anmäl dig här.

Möte med representanter för ICF Global Styrelsen och representanter från våra regionala chapters har haft möte den 12 sept med representanter från ICF Global styrelse med syfte att informera om respektive verksamhet. Vi berättade  om vår organisation, strategiska plan, våra aktiviteter och framtida utmaningar. Från ICF styrelse lyftes fram vikten av att förenkla samarbetet mellan Chapters och Global.

Vårt Cyber chapter genomförde dessutom ett webinar med ICF Global med information och möjligheter till kommunikation. Alla bilder som presenterades finns tillgängliga. Kontakta Ronnie Carlsson om ni önskar få  bilderna. Vi diskuterade dessutom brister i de nya certifieringsrutinerna, brister som tagits med tillbaka till huvudkontoret och åtgärdats.

Forskningsforum Forskningsforum har fortsatt sin verksamhet under ledning av Eva Ohlsson. Gruppen består nu av fem personer, som kommer till en början granska aktuella forskningsartiklar för att kunna presentera slutsatser, som vi som coacher kan använda oss av i marknadsföring, säljarbete eller för stöd för vår egen coachning

Vi söker nya regionansvariga till Göteborg/Väst Tidigare regionansvariga har under året lämnat sitt uppdrag efter väl utfört arbete och nu söker vi medlemmar i vår västra region som skulle kunna tänka sig att tillsammans med coachkollegor ansvara för ett värdefullt arbete med att arrangera regionala möten för kunskap och utveckling. Om du kan tänka dig att bidra ber vi dig kontakta Ulf Olsson, ulf.olsson@unionen.se, som lovat oss att hjälpa till att koordinera arbetet med att få vårt arbete att återupptas i Västsverige.

Marknad Styrelsen har sett behovet av ett tydligare marknadsfokus och nu under sommaren skapat ett marknadsråd. Rådets roll blir att säkerställa kundperspektivet i ICF Sverige och att förstärka bilden av ICF Sverige och varumärket gentemot kunderna, genom er medlemmar. Nu ligger arbetet på att ta fram en marknadsstrategi och en plan som framöver uppdateras varje år, utifrån de behov som finns. Mer information kommer under hösten.

Marknadsrådet består idag av Filippa Dietmann, Magdalena Örtendahl Melin, Margareta Brännström och Helene Sahlin. Under september och oktober kommer vi att göra en marknadsundersökning hos intressenter för att få svar på marknadens behov. Vad behöver vi utveckla för att ICF-certifierade coacher ska bli än mer etablerade på marknaden. Är du intresserad av marknadsfrågor håll utkik, vi kommer att behöva din kraft framöver. 

Händer i ICF Global

ICF Advance, den globala konferens för erfarna coacher som äger rum vartannat år är i år en helt digital konferens och kommer med olika sessioner från 22 oktober till 5 november. Mer info hittar du här.

Vill du ha global konferens med fysiska möten kan det vara ide att redan nu boka datumen för nästa års Converge, 23 – 26 oktober 2019. Då träffas coacher från hela världen i Prag för utbyte, lärande och nätverk.

Vänliga hälsningar
Styrelsen genom
Johan Hederstedt, ordförande