Ordförande har ordet

Styrelsen jobbar på för er medlemmar. Sedan sist har nu höstens stora medlemsdag börjat forma till sig och vi landade på ett femtiotal anmälda som kommer att träffas och umgås under en heldag den 5 oktober, mer om det nedan.

För att lyfta blicken och sätta en långsiktig målbild i styrelsen hade vi för några veckor sedan en gemensam heldag då vi arbetade igenom var vi står, vart vi vill och hur vi ska göra för att ta oss dit. Resultatet av den sammanställs, arbetet har börjat och under medlemsdagen kommer jag att ge en utförligare presentation av inriktningen framåt. För er som inte kan vara med där kommer den också upp i sammanfattad form på webben.

Vår resonansbotten i styrelsen är att allt vi gör ska ha ett medlemsvärde. Det är värdet för er som medlemmar som ger ICF Sverige sitt existensberättigande och vi ser det som vår uppgift att fylla föreningen med så mycket möjligt utbyte för medlemsavgiften som vi bara kan. Det handlar om olika saker för olika medlemmar så vi arbetar med bredd. Mötesplatser, utbildningar, representation i samhället, driva coachers frågor, backa upp i kontakter med global, sprida exempel och erfarenheter.

Runtom i landet har vi ett gäng duktiga ambassadörer som arbetar hårt för att skapa mötespunkter för ICF lokalt. Intresset varierar stort, både för att delta i de träffar som arrangeras och för att vara ambassadör. Pia och Karolina, ambassadörs/medlemsansvariga i styrelsen, har regelbundna telefonmöten med ambassadörerna för att utbyta erfarenheter och arbeta framåt. Just nu finns våra mest aktiva chapters i Stockholm (fd Öst) och Göteborg (fd Väst). Chaptren i Östergötland och Uppland har också planerat en del, men i resten av landet är det tyvärr inte så mycket som hänt på lokal nivå de senaste åren. Styrelsens tanke nu är att låta regionerna utveckla sig efter var det finns drivande krafter och därutöver satsa mer på webinars som går att ta del av var du än befinner dig i landet, samt på två årliga nationella medlemsdagar. Men saknar du lokala aktiviteter nära dig och tänker att du skulle vilja starta upp och hålla i något sådant, är du välkommen att höra av dig till Pia och Karolina.

Som komplement för alla som bor långt från de aktiva träffpunkterna fyller vi på med virtuella möten 2-3 gånger per termin så att alla har möjlighet till utbyte med andra medlemmar. En del i det blir också att vi lägger till några träffar per år som hålls på engelska för gemenskap med våra inflyttade internationella coacher.

Vi ser med glädje engagemanget bland er medlemmar, vi får ofta hälsningar och inspel kring vårt arbeta och det gläder oss. Vi tar dem med oss, använder uppskattande ord som energi och ris och önskemål som drivkraft till förändring så fortsätt höra av er.

Lena Gustafsson
ordförande

 

På gång här i föreningen

Mycket siktar nu på medlemsdagen där många av höstens nyheter presenteras, 5 oktober samlas 50 anmälda i Stockholm för att möta kollegor, få intressanta föreläsningar och höra mer om vad som är på gång i ICF Sverige. Dagen är också vår medverkan i ICF on Tour, ett arrangemang där ett trettiotal länder runtom i hela EMEA-området deltar för att uppmärksamma ICFs 20- årsjubileum. Hos oss blir det medlemsdagen som blir vårt event i serien.  Vi har tyvärr fått återbud från föreläsarna Lupita Volio and Jose Menéndez som skulle pratat om ADHD och neuroscience. Det har blivit en miss i planeringen och de kommer inte att kunna ge sin föreläsning, istället får vi höra Mikail Klarin som kommer att prata om paradoxer i coachning.

Nytt reklammaterial på svenska, tryckta blad kommer att delas ut på medlemsdagen och filen läggs sedan upp för nedladdning på webben. Möjlighet kommer också att finnas för att beställa tryckta blad till självkostnadspris.

Ett etiskt råd har tillsatts som ett ytterligare led i det svenska kvalitetsarbetet. Vid medlemsdagen presenterar Jenny Bergh medlemmarna och hur de kommer att arbeta. Informationen kommer också upp på webben.

Ny hemsida med uppfräschad design och smarta funktioner för att potentiella kunder ska hitta dig som medlemscoach. Den nya webbplatsen har tyvärr blivit försenad, vi trodde vi skulle ha den uppe nu men är på gång, den 5 oktober räknar vi med att kunna visa hur det ser ut och så snart som möjligt flyttar vi över.

Digitala engelskspråkiga träffar med föreläsningar och samtal. Vi har fått förmånen att använda oss av inspelade föreläsningar från WBECS 2014. (World Business and Executive Coach Summit) Ur det materialet har vi valt ut tre föreläsningar med olika inriktning som vi startar med under hösten. Planerade datum är 19/10, 17/11 och 7/12. Håll utkik i kalendern på webbplatsen för mer info och anmälan.

Medlemsträffarna kommer att kunna ge CCE-poäng i de fall innehållet motiverar det. I inbjudningar till kommande medlemsträffar kommer att stå om de ger fortbildningspoäng. I kalendern på www.icfsverige.se ser du de medlemsträffar som planeras. Stockholmsambassadörerna har jobbat på superbra och kommer att erbjuda CCE poäng på alla sina events både retroaktivt 6 månader och framåt.

 

Vi fortsätter öka och fånga upp engagemanget, allt kan och ska inte hända i styrelsen, vi är så många som kan och vill bidra med en liten del var. Nu startar vi upp ett redaktionsråd, en arbetsgrupp som arbetar med att ta fram och att granska artiklar till vår My News Desk så att vi får gott flöde där. Vi har sett att våra inlägg där kan få bra spridning och vill förse medlemmarna med kvalitativt material. Vi vet att många av er medlemmar gärna skriver, kanske vill du vara med? Hör av dig till info@icfsverige.se

Stockholmsregionen har också ett spännande pilotprojekt igång med Företagarna regionalt där de kommer att experimentera med en modell för att erbjuda coachning till Företagarnas medlemmar. Vi i styrelsen följer med glädje hur det utvecklar sig och hoppas att vi sedan ska kunna skala upp det till fler regioner.

 

 

På gång globalt

  • ICF on Tour i EMEA-området. Med anledning av ICFs 20-årsjubileum erbjuds mängder av olika event runtom i regionen och alla knyts de samman med ”ICF on Tour som ramverk. #icfontour för dig som vill följa turnén i sociala media
  • Den globala studien av coachbranschen som PWC genomför på uppdrag av ICF pågår för fullt. Där samlas information om coachers vardag och villkor in för att vi ska få en uppdaterad bild av läget i branschen. Alla länder med över 100 svar får även en rapport nedbruten på det egna landets siffror. Vid den senaste avstämningen med teamet bakom hade vi 84 svar i Sverige, nära nog men inte framme vid att få en avstämning att arbeta med för just Sverige. Kom igen nu, du har väl svarat? Enkäten är öppen för alla verksamma coacher, ICF-medlemmar eller ej, för att vi ska kunna få ett jämförbarhetsvärde mellan att vara ICF coach och inte och om certifieringar spelar någon roll. Sprid därför gärna enkäten till alla coacher du känner. http://coachfederation.org/about/landing.cfm?ItemNumber=3936
  • Mängder av olika event runtom varav många är tillgängliga hemifrån, kika in i eventkalendern på coachfederation.org och hitta dina specialområden, bara under de sista två veckorna av september finns 20 olika föreläsningar som du kan delta i via teleklass eller virtuellt. Flera av dem ger också CCEU-poäng för dig som samlar till din omcertifiering.
  • ICF Advance fortsätter i oktober med en samling i USA för dig som vill fördjupa dig. http://coachfederation.org/events/landing.cfm?ItemNumber=4021&navItemNumber=4048

 

Nu låter vi en aktiv höst rulla på, i styrelsen ser vi fram emot att träffa många av er den 5 oktober! Gör dig en bra höst nu med lagom blandning av arbetstid, utvecklande ICF-tid och allt det andra du tycker är roligt att göra. Soliga höstdagar och krispiga frostmorgnar bjuder på en annan sorts energi än sommarens. Gråmörka höstkvällar kan locka till läsning av den där artikeln du lade undan eller boken du inte hann. Hittar du pärlor du vill dela med dig av så lägg en hälsning i facebookgruppen eller på linked in – kanske någon kollega någon annanstans har nytta av just det tipset.

 

Hälsningar

Styrelsen i ICF Sverige

Lena Gustafsson       Pia Olsson      Jenny Bergh     Gunilla Julin      Karolina Palmberg