Hej ICF Sverige!

Vårt nyhetsbrev skall spegla vad som har hänt inom ICF Sweden och även internationellt i ICF Global samt även vad som är på gång framöver. Allt kan förstås inte täckas in, men ändå ge en bild av vår verksamhet. Styrelsen har nu haft sitt första ordinarie sammanträde, där bla ansvarsfördelning inom styrelsen har klarats ut. Mycket av arbetet kommer som tidigare ligga ute på regionerna och arbetsgrupperna.

Ansvarsfördelning i styrelsen:
Johan, ordförande, övergripande ansvar, kontakt mot ICF Global, strategikartan, forskning
Lena G, vice ordf., ekonomiansvarig, webb, redaktionsrådet, GDPR, medlemsvärde, coachveckan, branschförbundet.
Anja, huvudansv gentemot regionerna, utbildning och kompetensutveckling
Eva, kontaktperson mot utbildningsföretagen, utbildning och kompetensutveckling
Margareta, kommunikation, sociala media, hemsida
Filippa, marknadsföring(nytt), marknadsråd, etik
Maria, medlemsvärde (med stöd av Lena), styrelsens repr i eventgruppen

Dessutom utanför styrelsen har vi Susanne Blomberg ansv för certifieringsfrågor.

Händer i ICF Sverige

Forskningsforum har nu startat upp sin verksamhet under ledning av Eva Ohlsson. Gruppen består nu av sex personer, som kommer till en början granska aktuella forskningsartiklar för att kunna presentera slutsatser, som vi som coacher kan använda oss av i marknadsföring, säljarbete eller för stöd för vår egen coachning

Redaktionsrådet Vi i redaktionsrådet söker dig som vill blogga med oss Under sommaren flyttar vi våra artiklar till hemsidan icfsverige.se och lägger ned vårt nuvarande konto på mynewsdesk.
Nu behöver vi bli fler som vill skriva och vi behöver några nya som vill delta i arbetet i redaktionsrådet. Är du vår nya kollega i redaktionsrådet och skribent? Kontakta Susanne Dellhammar vid intresse via mail info@susannedellhammar.se

Marknad  – nya tankar. Arbetet har påbörjats med att läsa in sig på det som gjorts inom kommunikation och varumärkesarbete (som etiska rådet tidigare har arbetat med och som nu kommer att ligga inom marknad) mm. . Tillsammans med Magdalena Örtendal Melin, ICF certifierad coach kommer Filippa att skapa en marknadsstrategi och –plan.
Tanken är att 3-5 personer ska ingå i ett marknads råd, gärna HR-chef eller annan beslutande chef med marknadsperspektiv. En workshop planeras i slutet på augusti.
Tankarna så här långt om vad ett nytt marknadsområde kan bidra med: att ta ett än mer utifrån och in-perspektiv – ett externt företagsfokus med kundmålgruppen i fokus. Hur kan vi underlätta för kunder att köpa coaching av ICF-certifierade coacher?

Vi söker ansvariga för coachpodd Vi har provat tekniken och söker nu medlemskrafter som vill vara med i uppstart och framåt driva ICF Sveriges nya kommunikationskanal med syfte att inspirera och kommunicera kring coaching.
Vi söker ICF coacher som gärna har kunskap inom områdena podd, inspelningsteknik, intervjuteknik, journalistik, allt från planering till genomförande och självklart god kunskap om vad coaching inom ICF innebär.
Vill du vara med och utveckla detta område? Kontakta kommunikationsansvarig Margareta Brännström på info@kraftskaparen.se och berätta om dina erfarenheter och hur du vill bidra.
Senast 31 augusti vill vi ha din anmälan.

ICF Sveriges Coachcirkel  Vill du ha mer träning och feedback på din coachning? I så fall är du välkommen till ICF Sveriges Coachcirkel!
Upplägget är enkelt; du coachar en person och erhåller coachning av en annan. När du blivit coachad ger du feedback till coachen. Ni bokar själva tillfällen och för att det ska bli rättvist föreslår vi att ni som är coacher erbjuder er klient två tillfällen/månad och att coachningen sker via telefon eller Skype. Vill ni komma överens om annat går det förstås bra. Hur långa samtalen ska vara bestämmer ni själva. Vi tillhandahåller ett feedbackverktyg som du kan använda om du vill. Du kommer att coacha, och bli coachad av, en coach som har ungefär samma erfarenhets-, utbildnings- och certifieringshetsnivå som du har.
Cirklarna startar vid två tillfällen varje år; 15 september och 1 februari. Varje cirkel pågår, dvs du coachar och blir coachad, under tre månader.
Detta är kostnadsfritt och ingår i ditt medlemskap i ICF. Anmäl dig senast den 1 september till höstens cirkel eller 15 januari till vårens. Du anmäler dig genom att maila namn, telefonnummer, coachutbildning, antal coachade timmar och/eller certifieringsnivå till ackrediterad@icfsverige.se.

Om du har frågor är du välkommen at kontakta Eva Insero eller Anja Lindberg på ackrediterad@icfsverige.se.

Händer i ICF Global

– För ICF Sweden har förnyelsen av medlemskap gått från 57% i april till 74 % i maj. Bra jobbat. Kanske vi kan öka det ytterligare?
– Nästa stora ICF konvent ( ICF Converge Prague) öppen för alla medlemmar kommer att äga rum i Prag 23-26 oktober 2019
– ICF Global har utvärderat coachveckan mest i form av statistik

Statistics about International Coaching Week 2018:

• Over 85 ICF Chapters held more than 1,000 events worldwide
• 3,285 individuals used the #ExperienceCoaching Facebook Profile Overlay
• 5 million impressions made with the hashtag #ExperienceCoaching
• With 282 Thunderclap supporters, our #ExperienceCoaching message reached 331,000 people reached in 168 cities across 43 countries
• 741 media mentions during the week
Kommentar från styrelsen” Vi tycker för svensk del att coachingveckan ligger fel i tiden och skulle vilja flytta den till tidigare på våren”

Nu önskar vi er alla en riktigt trevlig sommar!

Vänliga hälsningar
Styrelsen