Ordförande har ordet

Några månader efter årsstämman är vi nu i full gång i nya styrelsen. Vi har delat upp oss i olika ansvarsområden för att försöka täcka upp de områden vi har att arbeta med.  Pia och Karolina tar ett extra ansvar för medlemsfrågor och ambassadörer, Gunilla och jag samverkar kring ekonomisk uppföljning och Gunilla ansvarar också för kompetensfrågor. Jenny arbetar tillsammans med mig kring PR och kommunikation och arbetar också med tillsättandet av ett etiskt råd.

Vårt fokus ligger starkt på medlemsvärde.  Vi vill att du som medlem ska känna att ICF är din branschorganisation och att ditt medlemskap ger dig värde som coach på olika sätt. I mina samtal med er medlemmar hör jag att vad som är värdefullt varierar – vi har många olika förväntningar på vår förening. För någon är det viktigast med gemenskapen med kollegor, för någon att vi i ICF är en röst för coacher i Sverige, någon annan trycker på kvalitet och en del uppskattar material och verktyg som hjälp i vardagen.

Vi är tacksam för alla de inspel och önskemål som kommer. Jag lyssnar i telefonsamtal, läser era mail, följer samtalen i våra medlemsforum och gläds åt kraften och det engagemang ni medlemmar visar och all den klokskap som finns i föreningen Allt kan vi säkert inte uppfylla och det finns många önskemål att väga ihop men vi försöker nå så långt vi bara kan.

Vi har även i år en låg förnyelsegrad och är just nu ca 200 medlemmar. Som medlem i styrelsen förra året och nu som vald ordförande ser jag det som en tydlig signal från er medlemmar om att det måste till förändring och jag vill gärna vara en del av den förändringen. Vi vill verka för att ditt ICF-medlemskap ska vara lika värdefullt som vi upplever våra, för att ICF ska vara din röst i samhällsdebatten och för att vi ska ses som den relevanta parten att vända sig till när man vill prata coachning. Fortsätt gärna höra av er med ris och ros, som ordförande kommer jag med glädje att ta emot båda delarna och använda dem som bränsle i processen framåt.

Lena Gustafsson
ordförande

På gång här i föreningen

Några snabba höjdpunkter att se fram emot:

  • Ny hemsida i sommar med uppfräschad design och smarta funktioner för att potentiella kunder ska hitta dig som medlemscoach
  • En avgiftsfri medlemsdag 5 oktober där du möter kollegor och får intressanta föreläsningar, medlemsdagen blir också en del av ICF on Tour och erbjuder såväl svenska som internationella föreläsare
  • Nytt reklammaterial på svenska (tryckta blad kommer att delas ut på medlemsdagen och filen läggs sedan upp för nedladdning på webben)
  • Lokala träffar som våra ambassadörer ordnar runt om i landet
  • Digitala träffar med föreläsningar och samtal som du kan sitta var du vill och delta i via nätet

Vi tittar på hur vi kan se till att medlemsträffarna ger CCE-poäng i de fall innehållet motiverar det. Ambassadörsforum arbetar nu med att sammanställa höstens programplaner och se vilka delar vi kan ansöka om CCE-poäng för.

Arbete pågår med att tillsätta ett etiskt råd som ett ytterligare led i det svenska kvalitetsarbetet. Intresserade och meriterade kandidater finns och just nu arbetar Jenny Bergh med att sätta ramarna för det hela.

Vi planerar också att starta upp en redaktionsråd, en arbetsgrupp som arbetar med att ta fram artiklar till vår My News Desk så att vi får gott flöde med hög kvalitet. Vi vet att många av er medlemmar skriver bra, kanske vill du vara med? Anmäl ditt intresse till info@icfsverige.se

Vi kommer att medverka i ICF on Tour, ett arrangemang som cirkulerar runtom i hela EMEA-området för att uppmärksamma ICFs 20- årsjubileum. Hos oss blir det medlemsdagen som blir vårt event i serien.

Kommunikation är viktigt och vi har flera kanaler att arbeta i. Nyhetsbrev av det här slaget planeras nu komma kvartalsvis med samlad information och de korta snabba samtalen och ögonblickstipsen kommer via forumgrupperna i sociala media där vi kan samtala, fråga och förmedla information snabbt. Självklart fortsätter vår webbplats vara stommen i vår informationsbas, där ska du kunna hitta det mesta du som medlem behöver lika väl som andra intressenter ska hitta oss och vägen in till coachning.

Externt arbetar vi med att placera våra frågor på kartan bland annat genom deltagande vid företagarnas årsmöte där samtal inleddes med opinionsavdelningen hos Företagarna kring coachers möjliga roll i lösning av matchningsproblematiken på den svenska arbetsmarknaden, att som branschförbund vara remissinstans i en undersökning konkurrensverket gjorde om förändrade system för offentlig upphandling. Vi har av ekonomiska skäl valt att inte medverka i Almedalen i år men fortsätter bevaka omvärlden och höja en röst för kvalitetscoachning och coachnings roll i samhället. Det arbetet har också skett i intressegrupper, som när en aktivitetsgrupp samlades runt att diskutera upphandling med Stockholms stad efter en upphandlingsomgång i våras. Vi i styrelsen välkomnar sådana initiativ och kommer att fortsätta arbeta med tillfälliga arbetsgrupper som samlar initierade och intresserade kring nulägesfrågor som uppstår.

På gång globalt

Från ICF global kan vi berätta att riktlinjerna för ACC och PCC justeras lite. För ACC kommer de 100 timmarna coaching att räknas från och med när man startade sin coachutbildning och minst 25 timmar måste ligga inom 18 månader före att ansökan skickas in. För PCC sänks antalet praktiktimmar från 750 till 500 timmar och en tidsram tillkommer även här, minst 50 timmar måste ha gjorts inom 18 månader före ansökan. De nya reglerna trader I kraft på ansökningar från 1 oktober 2015. MCC kriterierna kommer nu att genomgå en motsvarande översyn. Globals kontaktperson om du har frågor kring förändringarna heter George Rogers och nås på george.rogers@coachfederation.org ,han arbetar med förändringarna och kan svara på de flesta frågor.

Annat på gång globalt:

  • ICF on Tour i EMEA-området. Med anledning av ICFs 20-årsjubileum erbjuds mängder av olika event runtom i regionen och alla knyts de samman med ”ICF on Tour som ramverk. #icfontour för dig som vill följa turnén i sociala media
  • 17-19 september ICF Advance i London. En internationell konferens för dig som kommit en bit I din coaching och vill ha fördjupning. http://coachfederation.org/events/landing.cfm?ItemNumber=3283&navItemNumber=3284
  • Mängder av olika event runtom varav många är tillgängliga virtuellt, kika in i eventkalender på coachfederation.org och hitta dina specialområden, där finns event runt ADHD, business, mindfulness och mycket mycket mer.
  • En ny global studie av coachbranschen är på gång. Under hösten kommer enkäter att börja spridas för att kartlägga vår bransch, alla länder med över 100 svar får även en rapport nedbruten på det egna landets siffror.

Medlemskap – du hänger väl med i Sverige också?

Ett ICF-medlemskap går ut och förnyas den 1 april varje år. Från och med i år löser man medlemskap i globala delen och i ICF Sverige på samma ställe, på den globala sidan coachfederation.org. När du löser ditt medlemskap får du alltså på ett och samma ställe välja om du även vill vara medlem här i Sverige och vi hoppas förstås att du tycker det gemensamma arbetet ambassadörer, styrelse och arbetsgrupper gör med allt från lokala träffar, branschförbundsrepresentation, material på svenska, artiklar på My News Desk och mycket mera ska vara värt det.

I sommar plockas de som inte förnyat bort ur globals register och ur vårt register för aktuella medlemskap och nyhetsbreven slutar komma efter det här. Under sommaren kommer också våra slutna medlemsforum att städas så att de fortsätter vara forum för aktiva medlemmar. Skulle det vara så att du slutar få nyhetsbrev, plötsligt inte kommer in i grupperna på sociala media eller din inloggning lägger av så kan det bero på att du missade kryssa i rutan att du också ville tillhöra ICF Sverige när du förnyade ditt medlemskap. Hör i så fall av dig till oss på medlem@icfsverige.se så hjälper vi till att ordna det.

Du som har förnyat och behöver ett kvitto på den svenska delen för att kunna redovisa moms och vad som är avdragsgillt kan skicka en kopia på din inbetalning till ekonomi@icfsverige.se så får du ett kvitto. Och är det så att du av ett eller annat skäl väljer att inte vara medlem så fortsätt gärna följa oss i de öppna kanalerna, både på Facebook och Linked in har vi en öppen sida som skyltfönster för ICF och kvalitativ coachning.


Hälsning från valberedningen

Vårt arbete i Valberedningen är i gång inför 2016 års val av styrelseledamöter!
Valberedningen består av MarieLouise Falk, Tom Ellison och Åsa Jern, sammankallande.
Vi ser fram emot vårt uppdrag då alla våra tre hjärtan slår för ICF Sverige och tackar för förtroendet av stämman.

Anmäl ditt intresse redan nu till valberedning@icfsverige.se

Vilka vill vara de första 10 vi intervjuar under september?
Exklusiv gåva utlovas!

Hjärtlig hälsning och med önskan om en för dig bästa sommar!
Valberedningen

Nu önskar vi er alla en riktigt härlig sommar med sol, mygg, regn, sand, stad, hängmatta, utomhuskonserter lata dagar och långa kvällar – allt det där som gör en sommar så där vilsamt energigivande.

Hälsningar
Styrelsen i ICF Sverige
Lena Gustafsson       Pia Olsson      Jenny Bergh     Gunilla Julin      Karolina Palmberg