Det här årets sista nyhetsbrev inleds som vanligt med några ord från styrelsen horisont. Ännu ett händelserikt ICF-år går mot sitt slut, mycket har hunnit hända och vi ser fram emot att fortsätta arbetet nästa år. Du har väl loggat in och aktiverat din profil på nya webben?

Det är värdet för er som medlemmar som ger ICF Sverige sitt existensberättigande och vi ser nu med glädje att den hittills fallande kurvan av medlemmar har vänt uppåt. Det är en liten skiftning och vi ser det som en fortsatt utmaning att lyssna in och fortsätta arbetet för att blir en än starkare branschorganisation men just nu gläds vi åt att vi är tillbaka uppåt 250 medlemmar. Inför året som kommer så siktar vi på att klättra lite till.

Under året har vårt ambassadörsforum bestämt sig för att ta lite nya grepp. Ambassadörerna har valt att byta namn och kallar sig i fortsättningen regionansvariga då de känner att ambassadörer för ICF är vi allihopa på olika sätt och i olika roller då vi representerar vårt förbund.  Vi coacher är spridda över landet och har olika förutsättningar. Istället för att jaga efter nya ansvariga och deltagare på träffar där få kommer bestämde man sig för att hålla regioner där aktiva regionansvariga finns. Det betyder att vi nu har lokala chapter i våra två största städer Stockholm och Göteborg och till det lägger vi ett virtuellt chapter som kommer att arrangera träffar över nätet så att våra medlemsmöten kommer nära alla. I och med den nya webbplatsen blev det helt öppet för varje medlem att välja en eller flera regioner man vill följa för att få del av inbjudningar och information. Du ber enkelt om tillträde på respektive regions startsida och det virtuella chaptret kommer snart upp det också.

Ett ökande antal förfrågningar om certifiering och också kontrollfrågor från inköpare som vill stämma av att den coach de tänker anlita har den certifiering de uppger aktuell tyder på att vi nått ut med senaste årens tydliga budskap om att ICF och kvalitetssäkrad coachning hör ihop. Vi svara på frågor och hjälper tillrätta på olika sätt. Vi hade exempelvis en kund som hörde av sig och inte var nöjd med den leverans hon fått av sin coach. Hon hade frågor kring avtalets utformning och synpunkter på hur hon coachen agerade. Då det visade sig vara en coach som ännu inte är medlem gav vi övergripande svar kring vad som gäller för ICF coacher men var också tydliga med att vi inte kunde hjälpa henne då det inte gällde en av våra medlemmar och med det var hon nöjd. Samtidigt kollade vi upp den utpekade coachen som visade sig vara högst seriös, genast tog handledning på ärendet hos sitt utbildningsföretag och fick hjälp att hantera situationen. Även hon blev mycket nöjd med stödet hon upplevde att ICF kunde vara och beslöt sig för att prioritera upp ett medlemskap då hon kände det skönt att ha ett branschförbund som kunde gå in och hjälpa till.

Kvalitetsarbete och etik är viktiga värden för oss i ICF och vi hoppas alla ni medlemmar känner stödet i ryggen och medvinden er ICF-logo ger.

Lena Gustafsson
ordförande

På gång i föreningen

En ny strategisk plan för ICF Sverige har utformats, den vi hade sträckte sig till 2015 och det var dags för en hy. Efter renskrivning och korrektur inom styrelsen kommer den runt årsskiftet upp på webben. Vi har i den nya planen fortsatt ta fasta på ICF globals strategiska mål och brutit ned till konkreta planer för ICF Sverige.

Nya hemsidan är igång. Viktigt att komma ihåg är att du måste aktivt logga in och själv aktivera din profil genom att fylla i dina uppgifter för att du ska synas i sökfunktionen find a coach. Den placerar dig på kartan baserat på postnummer och gör det enkel för kunder att hitta coacherna i närheten.

Medlemsmöten ger numera CCE-poäng. Kom ihåg att för dem liksom för konferenser och kurser du går på är det ett eget ansvar att spara och hålla reda på de bevis på dina poäng du får. Det finns inget centralt register utan det är upp till dig att spara dina papper. Vid en certifiering/omcertifiering är de dina personliga värdedokument.

Fortsatta digitala engelskspråkiga träffar fortsätter inom ramen för det digitala chaptret. Någon/några gånger per termin kommer träffar tillgängliga för dig som har svenska som andra språk att erbjudas.

Redaktionsrådet ligger i startgroparna, just nu har vi två coacher som anmält sitt intresse och de kommer tillsammans med Lena och Jenny som ansvarar för PR och kommunikation att erbjudas en mediahanteringskurs som vi plockar ur vårt branschförbundsmedlemskap i Företagarna. De kommer också att få en introduktionskurs i My News Desk, vår nyhetsplattform. Vi räknar med att komma igång tidigt nästa år så än finns möjlighet att hoppa på.

Stockholmsregionens pilotprojekt med Företagarna regionalt för att erbjuda coachning till Företagarnas medlemmar är under utvärdering och vi har inlett samtal med riks för att utifrån erfarenheterna vi fått i piloten nu göra ett nationellt erbjudande som kan kopplas till vår Find a coach-funktion.

Ett Etiskt råd har interimsutsetts av styrelsen. Det är Helen Arnesdotter, Mats Öhman och Roy Brander som är föreslagna. De kommer nu att verka fram till årsmötet och bygga upp strukturen för hur etiska rådet ska arbeta framåt. Vid årsmötet får medlemmarna sedan välja sitt råd.

Webbshopen öppnar alldeles strax, ett första urval produkter är utvalda och nu ska bara några loggor och mönsterkort komma på plast så kan vi slå upp dörrarna sedan

Vår anmälan av TV-programmet Debatt har behandlats och utfallet blev att man tycker programmet uppfyller kravet på opartiskhet då programledaren var tillfredsställande objektiv och representanter för båda sidor fanns på plats om än inte just branschförbundet. Vi släpper frågan där men vill tacka för det engagemang ni visat och de samtal ni fört i era egna flöden på social medier. Det satte verkligen ICF i ljuset på ett bra sätt och visade på kvaliteten och seriositeten bland er medlemmar.

Frågan om bilden av coaching lever och inför nästa år kommer vi att fortsätta ta strategisk hjälp av Företagarna för att driva på det allmänna samtalet och se till att vi själva får sätta agendan för debatten om coaching. Vi vill förflytta oss från att försvara och förklara coaching till att prata om en etablerad bransch med påvisbara resultat och goda effekter av sitt arbete.

Avrapportering av förslag från medlemsdagen:

Vid vår medlemsdag startades ett idéhanteringsverktyg upp i plattformen wide som sedan  låg öppet en månad. Flera förslag och uppslag kom in och vi jobbar igenom dem efterhand och kommer att rapportera av vad som händer med dem. Låt oss börja med två teman.

`För dig som nu börjar undra hur långt du ska orka läsa kommer en god nyhet – från och med januari kommer nyhetsbreven månatligen och i ett kortare format.  Ett av förslagen var mer och tätare information från styrelsen och ett annat önskemål om konkreta tips på olika resurser för er som medlemmar. Vi slår samman dem och kommer från nästa år med ett månatligt kortare nyhetsbrev med det som pågår just nu och som avslutas med tips och länkar till resurser på vår svenska webb och från den globala.

Förslag kring om och hur vi kan agera gemensamt i upphandlingar och prissättningsfrågor togs med till en branschförbundsträff där företagarna hade bjudit in Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket. Det stod snabbt klart att det kan vi inte som förbund göra då det skulle snedvrida konkurrensen på marknaden. Enskilda företag kan samverka kring upphandlingar men vi som förening är en för stark part på marknaden och skulle ses som kartellbildning. Alla ansatser att styra marknadens prissättning genom rekommendationer, riktpriser och liknande är också förbjudet. Fri prissättning ska råda på den svenska marknaden. Dessa förslag får vi därför lägga åt sidan utan vidare åtgärd.

På gång globalt

ICF on Tour i EMEA-området. Har avslutats och en e-bok kring arrangemanget som helhet håller på att sammanställas. För dig som inte vill vänta kan rekommenderas att söka på ICF on Tour på Youtube, då får du upp flera filmer och föreläsningar från turnén att ta del av.

Den nya styrelsen är vald och vår nästa globala ordförande blir en europé. Leda Turai från Litauen tar vid efter Dave Wondra under våren.

Det blir ett nytt Global Leadership Forum våren 2016. ICF global bjuder en deltagare från varje land till en konferens för att utbyta erfarenheter och diskutera det arbete som görs i ICF, möta avrandra och huvudkontorets personal. Lena Gustafsson kommer att representera oss och styrelsen samlar de frågor och synpunkter som ska tas med dit.

Hälsning från valberedningen

 

Hej , här kommer en hälsning från ICF Sveriges Valberedning!

Tom, MarieLouise och jag arbetar vidare med att rekrytera kandidater inför nästa års val till styrelsearbete i ICF Sverige, det är ett strategiskt arbete i utvecklandet av oss som förening och branschförbund.

Ett viktigt och stimulerande arbete inte minst aktuellt i dagsläget med debatter i TV, de kommer från och till och där har vår nuvarande styrelse arbetat snabbt, konkret och proffsigt för oss medlemmar och coachingen, som ligger så varmt om hjärtat.

Vi behöver fler ledamöter som kandiderar så ta en funderare på om det är nu det är dags att ta möjligheten och ansvaret i ett mycket stimulerande och meriterande styrelseuppdrag för ett av Sveriges största branschförbund.

Håll utkik i vår interna Fb-grupp efter filmer där tidigare styrelseledamöter kommer att berätta om vad deras engagemang i ICF Sveriges styrelse gett dem.

Hjärtligt välkommen att kontakta valberedningen vid intresse eller frågor. 

God Jul och Gott Nytt År!

Valberedningen/Åsa Jern, sammankallande

valberedning@icfsverige.se

Tom Ellison                                 073-714 5396
MarieLouise Falk              073-101 1611
Åsa Jern                                       073-180 0683

julljus

Nu önskar vi er en fridfull julledighet och laddade batterier inför nästa år.

Från oss alla, till er alla
en riktigt
GOD Jul och Gott Nytt År!

Styrelsen i ICF Sverige