Medlemskap

2015-10-05 02.16.28International Coach Federation( ICF ) är världens största branschorganisation för professionellt utbildade coacher. Medlemskap i ICF Global ger förutom tillgång till ett globalt yrkesnätverk och användbart arbetsmaterial även garanterad kvalitetssäkring gentemot kunder och klienter.

Medlemskap i ICF 2015-10-05 02.16.50Sverige ger dig, utöver det lokala yrkesnätverket, dessutom tillträde till medlemsmöten i Sverige (IRL och på nätet), marknadsföring via ”Sök coach” här på webben, tillgång till medlemsforum på Facebook och Linkedin, marknadsföringsmaterial på svenska, medlemsrabatter på konferenser, m.m.

 

2015-10-05 01.53.48 ICF stöttar dig i din profession, globalt och nationellt, genom att bl.a. erbjuda kompetensutveckling, publicera forskningsresultat, dela resurser och visa på marknadsföringsverktyg, vilket bidrar till god affärsutveckling och professionella tillväxtmöjligheter.